Blog

Prasowanie artykułów warstwowych zdjęcie nr 10
26.07.2018

Organizacja placu budowy

W artykule znajdziesz:

Organizacja placu budowy


Prawidłowe zorganizowanie placu budowy ma bezpośredni wpływ na całą inwestycję. Od właściwego przygotowania zależy nie tylko wygoda oraz jakość prowadzonych prac, ale również koszty budowy, relacje sąsiedzkie czy jakość środowiska. Plac budowy jest miejscem prowadzenia inwestycji, co oznacza, że właśnie na nim odbywają się wszelkie prace budowlane, łącznie z rozładunkiem i przechowywaniem materiałów budowlanych oraz składowaniem odpadów. Przygotowanie terenu przed rozpoczęciem budowy obejmuje:
• geodezyjne wytyczenie obiektów w terenie,
• niwelację terenu,
• zagospodarowanie terenu budowy oraz budowę obiektów tymczasowych,
• wykonanie niezbędnych na potrzeby budowy przyłączy do infrastruktury technicznej.
Prace związane z zagospodarowaniem terenu można rozpocząć dopiero, gdy decyzja o pozwoleniu na budowę uprawomocni się.
Teren budowy powinien być ogrodzony. Oznacza to konieczność wydzielenia terenu, na którym będą odbywać się roboty budowlane. Zgodnie z prawem budowlanym obowiązkiem kierownika budowy jest zabezpieczenie terenu łącznie ze znajdującymi się na nim urządzeniami technicznymi i obiektami budowlanymi. Przepis ten nie nakłada na kierownika obowiązku fizycznego wykonania ogrodzenia – jego zadaniem jest doprowadzenie do tego, aby takie ogrodzenie zostało wykonane. Ponadto kierownik budowy musi umieścić na budowie tzw. tablicę budowy, czyli tablicę informacyjną i ogłoszenie, które zawiera informacje dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. Tablica musi wisieć w miejscu widocznym, ale bezpiecznym.
Podczas budowy należy zapewnić pracownikom bezpieczne miejsce na przebranie się oraz zjedzenie posiłku. Rolę tą najczęściej pełnią tzw. kontenery socjalne, czyli budynki tymczasowe. Wykonawcy najczęściej posiadają tego rodzaju sprzęty, jednak to na inwestorze spoczywa obowiązek zorganizowania toalety dla pracowników czy blaszaka lub drewnianej szopy do przechowywania materiałów i składowania narzędzi. Bardzo ważne jest również jak największe ograniczenie zasięgu budowy, aby zmniejszyć dewastację gruntu.

Najnowsze wpisy

15.07.2024
Prasowanie artykułów warstwowych zdjęcie nr 11
Specjalność wyburzeniowa - uprawnienia budowlane

Pozwolenie na rozbiórkę jest rodzajem pozwolenia, które daje prawo do wykonywania prac związanych z rozbiórką budynków. W Polsce, aby uzyskać…

15.07.2024
Prasowanie artykułów warstwowych zdjęcie nr 12
Konstruktor uprawnienia budowlane

W dziedzinie budownictwa kluczową rolę odgrywa projektant konstrukcji, który odpowiada za projektowanie budynków z uwzględnieniem ich wytrzymałości, stabilności i bezpieczeństwa.…

Prasowanie artykułów warstwowych zdjęcie nr 15 Prasowanie artykułów warstwowych zdjęcie nr 16 Prasowanie artykułów warstwowych zdjęcie nr 17
Prasowanie artykułów warstwowych zdjęcie nr 18
Prasowanie artykułów warstwowych zdjęcie nr 19 Prasowanie artykułów warstwowych zdjęcie nr 20 Prasowanie artykułów warstwowych zdjęcie nr 21
Prasowanie artykułów warstwowych zdjęcie nr 22

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Prasowanie artykułów warstwowych zdjęcie nr 23

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Prasowanie artykułów warstwowych zdjęcie nr 24

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Prasowanie artykułów warstwowych zdjęcie nr 31 Prasowanie artykułów warstwowych zdjęcie nr 32 Prasowanie artykułów warstwowych zdjęcie nr 33
Prasowanie artykułów warstwowych zdjęcie nr 34
Prasowanie artykułów warstwowych zdjęcie nr 35 Prasowanie artykułów warstwowych zdjęcie nr 36 Prasowanie artykułów warstwowych zdjęcie nr 37
Prasowanie artykułów warstwowych zdjęcie nr 38

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Prasowanie artykułów warstwowych zdjęcie nr 39

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Prasowanie artykułów warstwowych zdjęcie nr 40

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami