Blog

26.07.2018

Organizacja placu budowy

W artykule znajdziesz:

Organizacja placu budowy


Prawidłowe zorganizowanie placu budowy ma bezpośredni wpływ na całą inwestycję. Od właściwego przygotowania zależy nie tylko wygoda oraz jakość prowadzonych prac, ale również koszty budowy, relacje sąsiedzkie czy jakość środowiska. Plac budowy jest miejscem prowadzenia inwestycji, co oznacza, że właśnie na nim odbywają się wszelkie prace budowlane, łącznie z rozładunkiem i przechowywaniem materiałów budowlanych oraz składowaniem odpadów. Przygotowanie terenu przed rozpoczęciem budowy obejmuje:
• geodezyjne wytyczenie obiektów w terenie,
• niwelację terenu,
• zagospodarowanie terenu budowy oraz budowę obiektów tymczasowych,
• wykonanie niezbędnych na potrzeby budowy przyłączy do infrastruktury technicznej.
Prace związane z zagospodarowaniem terenu można rozpocząć dopiero, gdy decyzja o pozwoleniu na budowę uprawomocni się.
Teren budowy powinien być ogrodzony. Oznacza to konieczność wydzielenia terenu, na którym będą odbywać się roboty budowlane. Zgodnie z prawem budowlanym obowiązkiem kierownika budowy jest zabezpieczenie terenu łącznie ze znajdującymi się na nim urządzeniami technicznymi i obiektami budowlanymi. Przepis ten nie nakłada na kierownika obowiązku fizycznego wykonania ogrodzenia – jego zadaniem jest doprowadzenie do tego, aby takie ogrodzenie zostało wykonane. Ponadto kierownik budowy musi umieścić na budowie tzw. tablicę budowy, czyli tablicę informacyjną i ogłoszenie, które zawiera informacje dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. Tablica musi wisieć w miejscu widocznym, ale bezpiecznym.
Podczas budowy należy zapewnić pracownikom bezpieczne miejsce na przebranie się oraz zjedzenie posiłku. Rolę tą najczęściej pełnią tzw. kontenery socjalne, czyli budynki tymczasowe. Wykonawcy najczęściej posiadają tego rodzaju sprzęty, jednak to na inwestorze spoczywa obowiązek zorganizowania toalety dla pracowników czy blaszaka lub drewnianej szopy do przechowywania materiałów i składowania narzędzi. Bardzo ważne jest również jak największe ograniczenie zasięgu budowy, aby zmniejszyć dewastację gruntu.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami