Wielkość porów w gazobetonie

Wielkość porów w gazobetonie

W rzeczywistości zjawiska te są znacznie bardziej skomplikowane i wiele spraw związanych z nimi nie zostało dotąd rozstrzygniętych (program uprawnienia budowlane na komputer).
Absorpcja wody w materiałach porowatych zależy od działania kapilarnego, które z kolei zależy od napięcia powierzchniowego wody. Woda wsysana jest przez pory dopóty, dopóki ciężar słupa wody nie osiągnie stanu równowagi z siłami kapilarnymi. Klasyczna teoria kapilarności ma więc zastosowanie do gazobetonu, który należy do materiałów o porowatości zależnej w dużej mierze od rodzaju kapilarów.
Wielkość porów w gazobetonie powoduje niską absorpcję wody i nieznaczne zasysanie kapilarne.

Działanie kapilarne jest ograniczone prawie wyłącznie do ścianek komórek. Ma to duże znaczenie dla odporności gazobetonu na ukośnie zacinające deszcze (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Woda jest przyjmowana tylko powoli, a ponadto zasysanie kapilarne wyciąga ponownie wchłoniętą wilgoć na powierzchnię ściany, przy sprzyjającym kierunku dyfuzji. Woda kondensacyjna w wyniku działania kapilarnego zostaje po prostu wyssana na stronę wewnętrzną ściany.
Zdolność zasysania kapilarnego danego materiału przy działaniu dyfuzji w murze wyrażana jest przez współczynnik przewodności kapilarnej. Określa się go doświadczalnie. Jak dotąd został on określony tylko dla bardzo nielicznych materiałów i to w dużym przybliżeniu.

Trudność obliczenia współczynnika przewodności kapilarnej polega na tym, że praktycznie jest niemal niemożliwe rozdzielenie zasysanego przez materiał strumienia wody i pary na pojedyncze składniki. Ze względu na te trudności współczynnik ten dla gazobetonu nie został określony. W Szwecji zdołano ustalić jedynie, że jest on w murze gazobetonowym zbliżony wartością do współczynnika przewodności kapilarnej muru ceglanego (uprawnienia budowlane).
Po zakończeniu badania określono ubytek masy, a następnie próbki poddano zgnieceniu w stanie suchym, w celu określenia ewentualnej zmiany wytrzymałości na ściskanie w porównaniu z analogicznymi próbkami nie poddawanymi zamrażaniu.
Wyniki badań różnych rodzajów betonów komórkowych.

Betony komórkowe

Na podstawie danych zawartych można postawić następujące wnioski. Betony komórkowe odmiany 07 i wyższych produkowane według polskich technologii z wyjątkiem pianogazosilikatu typu Reda I są całkowicie odporne na działanie mrozu, gdyż średni spadek ich wytrzymałości na ściskanie po 20 cyklach zamrażania przy pełnym nasyceniu wodą wynosi:
- dla odmiany 07 - 2-6%,
- dla odmiany 10 - 1% (program egzamin ustny).
Średni ubytek masy po 20 cyklach zamrażania wynosi:
- dla odmiany 07 - 1-4%,
- dla odmiany 10 - 0.

Pianogazosilikat typu Reda wykazuje większe zmiany po zamrażaniu, a mianowicie średni ubytek masy wynosi:
przy średnim y = 0,71 i Rk = 40,0 kG/cm2 - ok. 31% przy średnim y = 0,74 i Rk = 52,5 kG/cm8 - ok. 15%
Betony komórkowe odmian niższych niż 07 produkowane według polskich technologii są również odporne na działanie mrozu, wykazują jednak nieco większe spadki wytrzymałości i ubytki masy po 20 cyklach zamrażania przy pełnym nasyceniu wodą (opinie o programie).

Spadek wytrzymałości wynosi dla BLB odmiany 05 średnio 19%, ubytek masy wynosi:
- dla BLB odmiany 05 - średnio 5%,
- dla SW odmiany 05 - średnio 8%.

Beton komórkowy odmiany 05 wykonany na szlamie piaskowym i samym wapnie nie jest odporny na działanie mrozu bez zastosowania odpowiednich zabiegów technologicznych (segregator aktów prawnych).
Podczas pożaru budowli przenikanie ciepła w konstrukcji betonowej może prowadzić do niezwykle wysokiego jej odkształcenia. Współczynnik przenikania ciepła gazobetonu jest znacznie mniejszy, niż innych betonów, nie należy jednak zapominać, że przy pewnej określonej wysokości temperatury wszystkie materiały budowlane ulegają znacznemu odkształceniu plastycznemu.

Badania prowadzone w Instytucie Budownictwa w Szwecji wykazały, że gazobeton poddany temperaturze 1030 °C nie wykazuje odkształceń plastycznych. Na tej podstawie przyjęto jako dopuszczalną granicę odporności ogniowej gazobetonów szwedzkich - temperaturę 1200°C (promocja 3 w 1).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Stal nierdzewna

Stal nierdzewna to rodzaj stopu stali, który charakteryzuje się wysoką odpornością na korozję i plamienie. Jest to popularny materiał konstrukcyjny,…

Rurociągi

Słowo “rurociągi" jest połączeniem dwóch terminów: “ruro" i “ciąg". Oznacza to system lub sieć rur używanych do przesyłania różnych substancji,…

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami