Wielokondygnacyjne słupy uprawnienia budowlane

Wielokondygnacyjne słupy uprawnienia budowlane

Przy wzmacnianiu wielokondygnacjowych słupów w celu przepuszczenia podłużnego zbrojenia i ułatwienia betonowania w płytach stropowych przebija się otwory. Miejsca łączenia belek lub podciągów ze słupami powinny być poszerzone (program uprawnienia budowlane na komputer).

W tym celu stosuje się głowice. W zależności od wielkości dodatkowego obciążenia przekazywanego przez słupy fundamenty mogą być wzmocnione bez zwiększenia powierzchni stopy lub ze zwiększeniem. Może również zajść konieczność oparcia stóp na dodatkowych palach z zastosowaniem poduszek żelbetowych, poprzez które obciążenie przekazuje się na pale. We wszystkich przypadkach dolną część słupa wzmacnia się obejmą żelbetową.

W celu zabezpieczenia przyczepności nowego betonu ze starym powierzchnię fundamentów w kształcie ostrosłupa lub z odsadzkami nakuwa się oraz w betonie wybija się poziome bruzdy o głębokości do 5 cm. Następnie daje się zbrojenie i całość zabetonowuje. Pod wpływem pożaru występują w belkach odpryski, podobne do zniszczeń w elementach nadmiernie ściskanych.

Belki pod wpływem silnych wstrząsów wykazują bardzo nieregularne pęknięcia (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Detonacja materiału wybuchowego w pobliżu belki wywołuje w środkowych częściach przęsła spękania.  Spękania te występują w płaszczyźnie prostopadłej do osi belki, przy podporze natomiast są one równoległe do wkładek ukośnych. Wkładki poziome dolne zostają najczęściej obnażone. Pracowały one bowiem w czasie wybuchu na ściskanie, a nie na rozciąganie; strzemiona nie wytrzymały wyboczenia ściskanych prętów. W górnych włóknach beton nieuzbrojony na rozciąganie popękał. Z tak porysowanej belki usuwa się spękany beton, pozostawiając jedynie oczyszczone pręty i strzemiona do ponownego użytku (uprawnienia budowlane).

Skosy w belkach okazały się prawie zawsze skuteczną ochroną przed zniszczeniem, a rysy powstałe od sił tnących występowały najczęściej dopiero na 20 cm przed początkiem skosu. Belki mające drobne rysy, ledwo widoczne, nie wymagają naprawy.

Aby wzmocnić belki wykazujące większe rysy, należy rozkuć je ostrymi narzędziami na szerokość równą podwójnej głębokości rysy, jeżeli pęknięcie nie przecina całej belki i zabetonować. W celu lepszego połączenia starego betonu z nowym w elementach szerszych można wyciąć poprzeczną bruzdę na podwójną długość zakotwienia i włożyć w nią wkładkę zakończoną hakami. Przy rysach dwustronnych zabezpieczenie takie robimy z dwóch stron. Odcinki belki, na których beton uległ całkowitemu zmiażdżeniu, oczyszczamy z betonu (program egzamin ustny).

Uszkodzone miejsca

Uszkodzone miejsca na całej wysokości rozszerzamy przez wycięcie betonu; w elementach niższych niż 12 cm wycinamy go w płaszczyźnie ukośnej, w elementach wyższych - schodkami (opinie o programie).

Styki nowych i starych części powinny być wykonane jak najstaranniej. Kruszywo nowej części powinno być w miarę możności tak dobrane, by wielkością i gatunkiem było podobne do kruszywa betonu belki, aby całość stanowiła jednolitą bryłę. Miejsca uszkodzone przez pociski należy rozkuć do betonu nie uszkodzonego, pręty stalowe uszkodzone pociskami wzmacnia się przez danie dodatkowych na zakład. Również trzeba sprawdzić, czy stare pręty nie straciły przyczepności z betonem i rozkuć go do miejsca, gdzie przyczepność jest zachowana. Zastosowanie wibratorów wgłębnych jest konieczne przy wyższych przekrojach, przy niższych zaś - powierzchniowych albo przyczepnych. Miejsca, gdzie ułożono świeży beton, należy chronić przed wstrząsami. Deskowanie przed betonowaniem należy dobrze zmoczyć wodą (segregator aktów prawnych).

Słupy żelbetowe, mimo że są bardzo odporne na działanie pocisków i podmuchu wskutek eksplozji, ulegają nieraz zniszczeniu. Działanie podmuchu w kierunku poziomym ścina słup u podstawy sikośnie lub poziomo. W wypadku ścięcia ukośnego słup może zsunąć się pod naporem ciężaru własnego w dół, pociągając za sobą podciągi i stropy. Odchylone słupy po podcięciu podstawy i usunięciu zniszczonych części betonu naprowadza się przy pomocy stalowych lin do pionowego położenia.

Jeżeli wkładki stalowe okażą się po ustawieniu słupa na stare miejsce za długie, należy je przeciąć, skrócić i zespawać na styk, tak aby pion był ponownie zachowany. Gdy brak jest prądu, acetylenu lub odpowiedniego spawacza, możemy wzmocnić słup przez dodanie prętów dodatkowych o podwójnej długości uwarunkowanej przyczepnością. Strzemiona na tym odcinku daje się w odstępach co 10 średnic wkładek nośnych (promocja 3 w 1).

22 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

95%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


22 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

95%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !