Wieża gaśnicza

Wieża gaśnicza

Poza wymienionymi obciążeniami przy projektowaniu konstrukcji wieży gaśniczej uwzględnia się:
a) wpływ temperatury pochodzącej od rozżarzonego koksu,
b) agresywne działanie oparów powstających przy gaszeniu koksu wodą,
c) agresywne działanie wody pogaszeniowej na fundamenty wieży,
d) zanieczyszczenie atmosfery pyłem.

W związku z cyklicznie odbywającym się gaszeniem koksu pod wieżą gaśniczą występują zmienne pola temperatury (program uprawnienia budowlane na komputer). Na cykl gaszenia składają się następujące czynności trwające ok. 10-12 min.:
a) pobranie (wypych) koksu z komory pieca na wóz gaśniczy,
b) jazda wozu gaśniczego z rozżarzonym koksem w kierunku wieży gaśniczej,
c) gaszenie koksu wodą pod wieżą,
d) odczekanie wozu gaśniczego przed wieżą w celu spłynięcia wody,
e) wyładunek koksu na zrzutnię i jazda wozu gaśniczego do następnej komory pieca (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

W czasie eksploatacji wieży gaśniczej przyjmuje się temperaturę wewnątrz komina + 80°C, natomiast temperaturę awaryjną +200°C. W oparach powstałych podczas gaszenia koksu znajdują się agresywne składniki: SOa, H2S i inne, które działają niszcząco na materiał komina wieży gaśniczej [10]. Z uwagi na korodującą działalność oparów wykonuje się kominy z drewna lub z cegły klinkierowej. W najnowszych rozwiązaniach wykonuje się płaszcz komina z betonu zbrojonego, przy zastosowaniu cementu hutniczego marki 250, z wykładziną wnętrza komina z cegły klinkierowej. Woda spływająca z wozu gaśniczego zanieczyszczona jest związkami siarki; działa zatem korodująco na konstrukcję fundamentów wieży i jezdnie wozu gaśniczego.

W celu szybkiego odprowadzenia wody wykonuje się żelbetową płytę jezdni z odpowiednio dużym spadkiem w kierunku do kanału spływowego, biegnącego przez całą długość wieży do osadników koksiku (uprawnienia budowlane). Całą powierzchnię jezdni i kanału spływowego izoluje się podwójną warstwą papy, chronioną od zewnątrz cegłą klinkierową grubości 12 cm ,ułożoną na zaprawie cementowej. W czasie gaszenia koksu, wraz z kropelkami wody i pary wodnej unoszą się kominem wieży gaśniczej w atmosferę duże ilości cząsteczek pyłu koksowego.

Wytyczne do obliczania wież gaśniczych

Opadają one następnie na otoczenie, powodując znaczne zapylenie zakładu koksowniczego. W celu zmniejszenia emisji pyłu stosuje się w kominie wieży gaśniczej specjalny układ eliminatorowy (labiryntowy) w postaci przegródek z desek drewnianych. Unoszące się oparami cząstki pyłu natrafiają na przegrody i wskutek zmiany kierunku prędkości wytrącają się, osiadając na deskach przegród eliminatora (program egzamin ustny). Cechą ujemną tego rozwiązania jest szybkie zanieczyszczenie się przegród. Do spłukiwania pyłu z desek stosuje się dyszę wodną, zainstalowaną powyżej układu eliminatora.
Inne rozwiązanie polega na zaprojektowaniu komina wywiewnego o kształcie dyfuzorowym. Zwiększenie przekroju komina w górnych jego partiach powoduje zmniejszenie prędkości unoszących się cząsteczek pyłu, a następnie osiadanie ich w obrębie wnętrza komina (opinie o programie).

W rozwiązaniu najnowszym komin wywiewny stanowi osobną konstrukcję i usytuowany jest na zewnątrz wieży. Przy takim rozwiązaniu następuje zmiana kierunku przepływu oparów i cząsteczek pyłu koksiku. W górnej części komina dodatkowo zainstalowana jest dysza wodna, która zraszając wodą opary, wytrąca z nich cząsteczki pyłu, dzięki czemu nie wydostają się one na zewnątrz komina.
Wymiary wieży gaśniczej uwarunkowane są Względami technologicznymi. Szerokość i długość wieży zależą od skrajni wozu gaśniczego. W nowoczesnych piecowniach, na przykład dla baterii pieców koksowniczych typu PTU-57 opracowanych dokumentacyjnie przez Biuro Projektów Przemyślu Koksochemicznego „Koksoprojekt” - długość wieży wynosi 18,76 m, szerokość 7,18 m, wysokość całkowita wraz z kominem wywiewnym wynosi 30,00 m licząc od poziomu główki szyny toru wozu gaśniczego (segregator aktów prawnych). Prześwit komory gaszenia jest prostokątny i ma wymiary 5,40 x 7,00 m.

Obliczenie przeprowadza się przy założeniu stałej temperatury wewnątrz komina. Podczas eksploatacji wieży występują jednak wahania temperatury wewnątrz komina, ponieważ gaszenie koksu odbywa się cyklicznie (ok. 10-12 min. i trwa 2 min.). Zatem różnica temperatur na powierzchniach betonu maleje (promocja 3 w 1).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Wyroby hutnicze

Wyroby hutnicze do produktów usuwanych w procesie hutniczym, czyli przetwarzania substancji metalicznych, takich jak żelazo, stal, aluminium, miedź i inne,…

Pręty stalowe

Pręty stalowe do produktów w postaci walcowanych lub ciągnionych wałków wykonanych ze stali. Są jednym z szeroko dostępnych w różnych…

Punkty geodezyjne

Punkty geodezyjne, także punktami geodezyjnymi, są dokładnie i po wycelowaniu w punkty na powierzchni ziemi, które służą jako punkty odniesienia…

Działka gruntu

Działka gruntu do fragmentu ziemi, który jest oddzielony od innych działek lub terenów na podstawie prawnych lub geograficznych granic. Działka…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami