Wieża gaśnicza

Wieża gaśnicza

Poza wymienionymi obciążeniami przy projektowaniu konstrukcji wieży gaśniczej uwzględnia się:
a) wpływ temperatury pochodzącej od rozżarzonego koksu,
b) agresywne działanie oparów powstających przy gaszeniu koksu wodą,
c) agresywne działanie wody pogaszeniowej na fundamenty wieży,
d) zanieczyszczenie atmosfery pyłem.

W związku z cyklicznie odbywającym się gaszeniem koksu pod wieżą gaśniczą występują zmienne pola temperatury (program uprawnienia budowlane na komputer). Na cykl gaszenia składają się następujące czynności trwające ok. 10-12 min.:
a) pobranie (wypych) koksu z komory pieca na wóz gaśniczy,
b) jazda wozu gaśniczego z rozżarzonym koksem w kierunku wieży gaśniczej,
c) gaszenie koksu wodą pod wieżą,
d) odczekanie wozu gaśniczego przed wieżą w celu spłynięcia wody,
e) wyładunek koksu na zrzutnię i jazda wozu gaśniczego do następnej komory pieca (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

W czasie eksploatacji wieży gaśniczej przyjmuje się temperaturę wewnątrz komina + 80°C, natomiast temperaturę awaryjną +200°C. W oparach powstałych podczas gaszenia koksu znajdują się agresywne składniki: SOa, H2S i inne, które działają niszcząco na materiał komina wieży gaśniczej [10]. Z uwagi na korodującą działalność oparów wykonuje się kominy z drewna lub z cegły klinkierowej. W najnowszych rozwiązaniach wykonuje się płaszcz komina z betonu zbrojonego, przy zastosowaniu cementu hutniczego marki 250, z wykładziną wnętrza komina z cegły klinkierowej. Woda spływająca z wozu gaśniczego zanieczyszczona jest związkami siarki; działa zatem korodująco na konstrukcję fundamentów wieży i jezdnie wozu gaśniczego.

W celu szybkiego odprowadzenia wody wykonuje się żelbetową płytę jezdni z odpowiednio dużym spadkiem w kierunku do kanału spływowego, biegnącego przez całą długość wieży do osadników koksiku (uprawnienia budowlane). Całą powierzchnię jezdni i kanału spływowego izoluje się podwójną warstwą papy, chronioną od zewnątrz cegłą klinkierową grubości 12 cm ,ułożoną na zaprawie cementowej. W czasie gaszenia koksu, wraz z kropelkami wody i pary wodnej unoszą się kominem wieży gaśniczej w atmosferę duże ilości cząsteczek pyłu koksowego.

Wytyczne do obliczania wież gaśniczych

Opadają one następnie na otoczenie, powodując znaczne zapylenie zakładu koksowniczego. W celu zmniejszenia emisji pyłu stosuje się w kominie wieży gaśniczej specjalny układ eliminatorowy (labiryntowy) w postaci przegródek z desek drewnianych. Unoszące się oparami cząstki pyłu natrafiają na przegrody i wskutek zmiany kierunku prędkości wytrącają się, osiadając na deskach przegród eliminatora (program egzamin ustny). Cechą ujemną tego rozwiązania jest szybkie zanieczyszczenie się przegród. Do spłukiwania pyłu z desek stosuje się dyszę wodną, zainstalowaną powyżej układu eliminatora.
Inne rozwiązanie polega na zaprojektowaniu komina wywiewnego o kształcie dyfuzorowym. Zwiększenie przekroju komina w górnych jego partiach powoduje zmniejszenie prędkości unoszących się cząsteczek pyłu, a następnie osiadanie ich w obrębie wnętrza komina (opinie o programie).

W rozwiązaniu najnowszym komin wywiewny stanowi osobną konstrukcję i usytuowany jest na zewnątrz wieży. Przy takim rozwiązaniu następuje zmiana kierunku przepływu oparów i cząsteczek pyłu koksiku. W górnej części komina dodatkowo zainstalowana jest dysza wodna, która zraszając wodą opary, wytrąca z nich cząsteczki pyłu, dzięki czemu nie wydostają się one na zewnątrz komina.
Wymiary wieży gaśniczej uwarunkowane są Względami technologicznymi. Szerokość i długość wieży zależą od skrajni wozu gaśniczego. W nowoczesnych piecowniach, na przykład dla baterii pieców koksowniczych typu PTU-57 opracowanych dokumentacyjnie przez Biuro Projektów Przemyślu Koksochemicznego „Koksoprojekt” - długość wieży wynosi 18,76 m, szerokość 7,18 m, wysokość całkowita wraz z kominem wywiewnym wynosi 30,00 m licząc od poziomu główki szyny toru wozu gaśniczego (segregator aktów prawnych). Prześwit komory gaszenia jest prostokątny i ma wymiary 5,40 x 7,00 m.

Obliczenie przeprowadza się przy założeniu stałej temperatury wewnątrz komina. Podczas eksploatacji wieży występują jednak wahania temperatury wewnątrz komina, ponieważ gaszenie koksu odbywa się cyklicznie (ok. 10-12 min. i trwa 2 min.). Zatem różnica temperatur na powierzchniach betonu maleje (promocja 3 w 1).

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !