Wieża węglowa

Wieża węglowa

Wieża węglowa budowana jest w środku między dwiema bateriami koksowniczymi. Usytuowanie jej w stosunku do baterii zależy od technologii przygotowania wsadu do koksowania w danej koksowni:
a) przy systemie ubijanym oś podłużna wylotów wieży węglowej pokrywa się z osią komory ubijania maszyny wsadowej (osią torowiska maszyny wsadowej),
b) przy systemie zasypowym oś wylotów wieży pokrywa się z osią zbiorników wozu zasypowego (osią torowiska wozu zasypowego) i osią podłużną baterii (program uprawnienia budowlane na komputer).

Wieża węglowa w koksowniach o systemie ubijanym jest zatem budowlą niesymetryczną względem swej osi poprzecznej, co komplikuje w znacznym stopniu jej konstrukcję. W koksowniach o systemie zasypowym wieża węglowa jest natomiast budowlą dwuosiowo symetryczną i ma przez to znacznie korzystniejsze ukształtowanie pod względem konstrukcyjnym.
Jedna wieża węglowa obsługuje zazwyczaj dwie baterie. Budowa wież dla większej liczby baterii jest w zasadzie niecelowa, nie tylko z uwagi na wydłużony cykl pracy maszyny wsadowej lub wozu zasypowego, lecz również ze względu na przypadającą wówczas zbyt dużą jej pojemność (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Materiałem stosowanym do budowy wież węglowych jest obecnie wyłącznie żelbet. Budowane dawniej niektóre wieże węglowe w konstrukcji stalowej, zwłaszcza dla mniejszych pojemności, nie znajdują już dzisiaj zastosowania z uwagi na bardzo znaczne wpływy korozji i trudności konserwacji konstrukcji. W okresie powojennym zanotowano nawet jedną awarię stalowej wieży wskutek skorodowania konstrukcji nośnej.
Konstrukcja wież węglowych dla systemu ubijanego.

Wieża węglowa dla systemu ubijanego jest budowlą o wymiarach w rzucie 24×32 m, całkowitej wysokości ok. 48 m oraz kubaturze ok. 30 tys. m3. Węgiel wsadowy zostaje doprowadzony do wieży przenośnikiem taśmowym, wprowadzonym do nadbudówki (uprawnienia budowlane).

Obciążenia pionowe

Znajdujący się nad zbiornikami wieży most przesuwny dokonuje odpowiednio równomiernego rozdziału węgla wsadowego do poszczególnych komór. W przypadku opisywanej wieży część zbiornikowa złożona jest z czterech komór. Pozwala to wr razie potrzeby magazynować w poszczególnych komorach różne gatunki węgli wsadowych. Ze zbiorników wieży węglowej za pośrednictwem 20 otworów zsypowych węgiel wsadowy jest przekazywany do komory ubijania w maszynie wsadowej (wsadnicy) (program egzamin ustny). Pod względem konstrukcyjnym w przedstawionej tu wieży węglowej wyróżnić można następujące części:
- Właściwą część zbiornikową o maksymalnej pojemności ok. 4000 m3. Konstrukcja zbiorników składa się z układu ścian tarczowych, stanowiących boczne zamknięcia poszczególnych komór; ściany tarczowe są jednocześnie głównymi elementami przenoszącymi na słupy obciążenia pionowe od zbiorników i nadbudowy wieży. W osiach A-A’, 1-1′, B-B’, 2-2′ i C-C’ skonstruowanych jest pięć ścian tarczowych, każda z rozpiętości ok. 24 m; do nich podwieszone są ukośne ściany wylotów zbiorników. Wymiary przekroju wylotów wynoszą 80×80 cm. Jednoprzęslowe ściany-tarcze w osiach A-A’, B-B’ i C-C opierają się bezpośrednio na sześciu słupach wieży (opinie o programie). Ściany-tarcze w osiach 1-V i 2-2′ opierają się natomiast w środku przęseł ścian-tarcz dwuprzęsłowych, założonych z kolei w osiach A-C i A’-C. Dwuprzęsłowe ściany-tarcze podparte są słupami. Wymiary przekroju poprzecznego słupów wynoszą 1,50×2,50 m. Słupy spoczywają na lawach fundamentowych założonych w osiach A-C i A’-C.
- Nadbudowa wieży nad zbiornikami, w której mieści się most przesuwny oraz przenośnik transportowy doprowadzający do wieży węgiel wsadowy (segregator aktów prawnych). Głównym elementem konstrukcji nadbudowy jest stalowy most kratowy, na którego podłużnym pasie górnym oparte są belki dachowe. Rozpiętość mostu wynosi ok. 23 m, a wymiary przekroju poprzecznego ok. 7,40×4,40 m.
- Przybudówka boczna, w której mieści się klatka schodowa, dźwig towarowo-osobowy oraz pomieszczenia dla urządzeń elektrycznych, remontu ubija- rek itp. Przybudówka ma konstrukcję żelbetową szkieletową z wypełnieniem 7. cegły (promocja 3 w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !