Wilgotność powietrza względna

Wilgotność powietrza względna

Wilgotność powietrza względna: stosunek wilgotności absolutnej powietrza w danych warunkach do wilgotności maksymalnej w tych samych warunkach wyrażony w procentach. Wilgotność względna musi być uwzględniana przy wykonywaniu robót przeciwkorozyjnych. Tak np przy wilgotności względnej powyżej 85% nie należy wykonywać żadnych robót lakierowych (program uprawnienia budowlane na komputer).

Woda kondensacyjna: bardzo czysta woda powstająca z ochłodzonej skraplającej się pary.

Współczynnik bezpieczeństwa konstrukcji: „stosunek wytrzymałości rzeczywistej do wytrzymałości obliczeniowej konstrukcji wynikający z zastosowania elementów konstrukcyjnych o większych przekrojach niżby to wynikało z obliczeń statyczno-wytrzymałościowych. Uwzględnianie współczynnika bezpieczeństwa zapewnia bezpieczeństwo konstrukcji pomimo częściowego jej skorodowania (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Współczynnik rozszerzalności cieplnej: wielkość charakteryzująca zwiększenie liniowe lub objętościowe jakiegoś ciała przy jego ogrzaniu. Współczynnik rozszerzalności liniowej jest to stosunek przyrostu długości ciała ogrzanego o 1°C do jego długości przed ogrzaniem.

Współczynnik rozszerzalności objętościowej jest stosunkiem przyrostu objętości ciała po ogrzaniu o 1°C do jego objętości przed ogrzaniem. Wygładzanie: określenie ostatniej fazy roboty przy nanoszeniu wyrobów lakierowych pędzlem krzyżowo (uprawnienia budowlane). Wygładzanie ma na celu uzyskanie gładkiej powierzchni powłoki pozbawionej śladów pociągnięć pędzla. Szczególnie ważny jest zabieg wygładzania przy materiałach malarskich tiksotropowych, które mają złą rozlewność.

Wypełniacze

Wypełniacze: substancje sproszkowane, przeważnie bezbarwne, dodawane do wyrobów lakierowych w celu wypełnienia przestrzeni między ziarnami pigmentów oraz dla nadania powłoce większej odporności na ścieranie, rysowanie, działanie kwasów, światła itp., oraz zwiększenia zdolności wypełniania wgłębień w podłożu (program egzamin ustny).

Wyroby lakierowe: gotowe do użycia wyroby malarskie sporządzone na bazie olejów schnących albo roztworów żywic naturalnych lub sztucznych, wysychające fizycznie lub chemicznie, tworzące po wyschnięciu powlokę lakierową.

Wyroby lakierowe schnące na powietrzu: wyroby lakierowe wysychające w powłokach pod wpływem działania powietrza w normalnej temperaturze (opinie o programie). Spośród lakierów zaliczane są tu głównie schnące przez utlenianie lakiery olejne i ftalowe i fizycznie wysychające lakiery, np. nitrocelulozowe, winylowe, chlorokauczukowe itp.

Wyroby lakierowe tiksotropowe: wyroby lakierowe mające właściwość przechodzenia w stan cieczy przy mechanicznym na nie działaniu, np. przy mieszaniu iub rozprowadzaniu pędzlem. Pozostawione w spokoju gęstnieją i stają się galaretowate. Z wyrobów lakierowych stosowanych do ochrony przed korozją skłonność do tiksotropii mają farby do gruntowania. Wytrawianie: sposób chemicznego przygotowania powierzchni metalu, mający na celu głównie usuwanie rdzy i zgorzeliny (odrdzewianie chemiczne). Substancją działającą bywają przeważnie kwasy.

Wżery: ubytki w metalu powodowane przez korozję miejscową metalu (korozja wżerowa) (segregator aktów prawnych).

Zanieczyszczenia powietrza: wszystkie substancje, które nie znajdują się w normalnej atmosferze. Są to gazy spalinowe i popioły lotne powstające w procesie spalania, jak również gazy, pary i cząstki pyłów, które wskutek procesów wulkanicznych i meteorologicznych trafiają do atmosfery. Zasady: związki metali alkalicznych, w szczególności sodu, potasu i wapnia, reagujących silnie zasadowo w roztworach wodnych (ługująco, żrąco, zmydlająco). Wchodzą one w skład zmywaczy i odtłuszczaczy zasadowych. Występując samodzielnie działają silnie agresywnie, niszczą również niektóre powłoki lakierowe, np. olejne(promocja 3 w 1).

Zarządzenia o ochronie pracy: przepisy mające moc prawną, których celem jest zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób wykonujących pracę. Przepisy dotyczące bezpieczeństwa i ochrony pracy nazywamy w skrócie przepisami bhp (bezpieczeństwa i higieny pracy), a przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej przepisami ppoz.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Stal nierdzewna

Stal nierdzewna to rodzaj stopu stali, który charakteryzuje się wysoką odpornością na korozję i plamienie. Jest to popularny materiał konstrukcyjny,…

Rurociągi

Słowo “rurociągi" jest połączeniem dwóch terminów: “ruro" i “ciąg". Oznacza to system lub sieć rur używanych do przesyłania różnych substancji,…

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami