Wilgotność powietrza

Wilgotność powietrza

Warunki wymiany energii z otoczeniem stanowią o komforcie cieplnym. Znaczenie jego ujawnia się szczególnie w warunkach koniecznego wysiłku fizycznego, gdyż ilość ciepła całkowitego oddanego przez człowieka do otoczenia zależy od temperatury i wilgotności powietrza. W stanie spoczynku człowiek dorosły wytwarza moc ok. 81,4 W, natomiast podczas ciężkiej pracy fizycznej - ok. 700 W. Człowiek dorosły przeciętnie w ciągu godziny wdycha ok. 0,5 m3 powietrza, które przy wydechu ma temperaturę ok. 35°C i wilgotność względną prawie 95% (program uprawnienia budowlane na komputer). Podczas wytężonej pracy człowiek doznaje uczucia komfortu cieplnego w odpowiednio niższych temperaturach.

Wilgotność powietrza w warunkach komfortu powinna wynosić 30-65%, a szybkość powietrza nie powinna przekraczać v = 0,15-0,25 m/s, aby nie odczuwano ruchu powietrza jako przeciągu. Zaleca się, aby w pomieszczeniach o wentylacji naturalnej różnice temperatur między różnymi obszarami jednego pomieszczenia nie były większe niż 4°C. O temperaturze wyczuwanej przez człowieka nieosłoniętymi częściami ciała, zwłaszcza głowy, decyduje także temperatura powierzchni ścian i elementów, która nie powinna różnić się od temperatury powietrza więcej niż o 2°C (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Wyczuwanie przez człowieka zawartości wilgoci w powietrzu jest w obszarze 30 < cp < < 65% ograniczone, stąd obszar ten przyjęto jako właściwy dla normalnych warunków życia. Do zdefiniowania właściwości powietrza pod względem komfortu cieplnego konieczne jest uwzględnienie co najmniej trzech parametrów:
- temperatury i wilgotności powietrza,
- średniej temperatury powierzchni ścian pomieszczenia,
- prędkości przepływu powietrza.
Prób zdefiniowania komfortu w postaci jednej wielkości fizycznej lub jednolitej funkcjonalnie zależności nie zakończono.
Obliczenia cieplno-wilgotnościowe przegród budowlanych dla ustalonych warunków wymiany ciepła i wilgoci (uprawnienia budowlane).

Temperatura obliczeniowa otoczenia budynku

Obliczenie zapotrzebowania na ciepło dla celów ogrzewnictwa wykonuje się dla umownej temperatury okresu zimy 20°C. Celem uwzględnienia lokalizacji miejscowości podzielono obszar Polski na 5 stref i przyjęto odpowiednie współczynniki korekcyjne (program egzamin ustny). Obliczenia rozkładu temperatury wykonuje się dla odrębnej klasyfikacji temperaturowej stref.
W warunkach rzeczywistych istnieje nieustalony w czasie przepływ ciepła, a więc nieustalone pole temperatur. W praktyce ze względu na konieczność stosowania do obliczeń metod uproszczonych przyjmuje się zwykle następujące założenia:
- pole temperatur i gęstość strumienia ciepła są stałe w czasie,
ruch ciepła jest jednokierunkowy i zgodny z kierunkiem gradientu temperatury,
- długość i szerokość przegrody nie mają wpływu na przyjęte warunki przepływu ciepła.

Wymiana ciepła odbywa się przez przewodzenie, unoszenie i promieniowanie. Przewodzenie ma miejsce we wszystkich materiałach, niezależnie od ich stanu fizycznego, gdzie występuje gradient temperatury. Unoszenie polega na przenoszeniu ciepła przez poruszające się nagrzane cząsteczki gazu lub cieczy, a promieniowanie - na wymianie energii między powierzchniami o różnych temperaturach i przebiega w środowisku gazowym (opinie o programie).
Wymiana ciepła przez przegrody jest złożona i odbywa się wszystkimi trzema sposobami oraz zależy w istotny sposób od dwu zasadniczych czynników:
- szybkości powietrza lub cieczy omywających przegrodę,
- różnicy temperatur powietrza lub cieczy i przegrody (segregator aktów prawnych).

Uproszczenie obliczeń polega na przyjęciu stałych wartości współczynników napływu ciepła na przegrodę oraz odpływu z przegrody do powietrza po jego chłodnej stronie i jest dopuszczalne dla szybkości wiatru vp < 0,2 m/s, tj. dla warunków normalnej eksploatacji obiektów budowlanych.
Współczynnik przejmowania ciepła a stanowi funkcję uwikłaną wielu zmiennych, np. temperatury, prędkości powietrza, przewodności cieplnej itp., i dla różnych warunków wymiany ciepła wyrażany jest specjalnymi wzorami (promocja 3 w 1)..

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !