Właściwa polityka personalna

Właściwa polityka personalna

Premie powinny być stosowane przede wszystkim w celu podniesienia jakości produkcji, której poziom mimo poprawy w ostatnich latach pozostawia sporo jeszcze do życzenia (program uprawnienia budowlane na komputer).
W warunkach dobrej organizacji jednym z racjonalnych sposobów płacy mógłby : c niewątpliwie czasowy system płacy z codzienną premią uzależnioną od codziennego wykonania zadań ustalonych przedtem harmonogramem (np. przy robotach montażowych).
Natomiast nie będzie miał pobudzającego dla wzrostu wydajności znaczenia taki potem płacy, przy którym robotnik nie będzie miał świadomości, ile wynosić będzie zapłata za wyraźnie określoną pracę.

Jednym z podstawowych zadań i obowiązków personelu budowy jest tworzenie warunków sprzyjających wzrostowi wydajności pracy. Dlatego aby zadanie to spełnić, personel powinien posiadać nie tylko właściwe kwalifikacje zawodowo-techniczne, lecz również umiejętności organizacyjne (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Jeśli udział personelu inżynieryjno-technicznego jest tak istotny w tworzeniu właściwych warunków wzrostu wydajności pracy, to konieczny jest znacznie większy dopływ inżynierów do bezpośredniego wykonawstwa, niż to ma miejsce dotychczas.
Właściwa polityka personalna ma istotny wpływ na wydajność pracy załogi. Podstawowym warunkiem w tym zakresie jest bezwarunkowe dążenie do zorganizowania w ramach załogi roboczej znacznej części stałej kadry roboczej oraz stałego personelu inżynieryjno-technicznego (uprawnienia budowlane).

Podnoszenie wydajności pracy przy obecnej fluktuacji załogi roboczej jest zadaniem niezmiernie trudnym.
Wreszcie szkolenie robotników, mające tak podstawowy wpływ na podniesienie ich kwalifikacji, powinno stopniowo przechodzić z mało skutecznych sposobów szkolenia wewnątrzzakładowego do szkół przyzakładowych.
Jeszcze do niedawna czynniki psychologiczne i socjologiczne i ich wpływ na wydajność pracy nie były w dostatecznym stopniu brane pod uwagę. Kierownictwa przedsiębiorstw, a jeszcze w większym stopniu kierownictwa budowy, nie działały w zgodzie z podstawowymi zasadami tych humanistycznych nauk, najczęściej z powodu ich nieznajomości, trwając w przekonaniu, że głównym, a może i jedynym czynnikiem wzrostu wydajności są sprawy materialne (program egzamin ustny).

Poznanie mechanizmów

Tymczasem właściwa postawa pracownika obok usprawnienia organizacyjnego pracy odgrywa, a z pewnością odgrywać powinna, istotną rolę. Frustracja - stan przykrego napięcia psychicznego, spowodowany niezaspokojeniem jakichś potrzeb albo niemożnością osiągnięcia celu - jest znaczną przeszkodą podnoszenia wydajności pracy.
Znajomość przez kierownika psychicznych i społecznych potrzeb podwładnych pracowników daje podstawę do możliwości zaspokajania tych potrzeb w mniejszym czy większym stopniu, a tym samym do wytwarzania w ich mentalności stanu sprzyjającego wydajności pracy (opinie o programie). W ostatnich latach wiele zrobiono w tym kierunku, zarówno teoretycznie, jak i praktycznie, a przecież są to dopiero początki tej nowoczesnej metody oddziaływania na pracowników.

Niemałe wyniki uzyskano również przez lepsze sposoby przekazywania informacji podwładnym zespołom o ich zadaniach, których brak dawał się dotkliwie odczuwać w dotychczasowej praktyce (segregator aktów prawnych).
Spośród licznych czynników i problemów typu psychologicznego oddziałujących na wydajność pracy wymienia się poniżej tylko niektóre, jak:
- celowość, ład i porządek w przedsiębiorstwie, a w szczególności na budowie,
- zamiłowanie do pracy,
- zadowolenie z pracy,
- potrzeba uznania ludzkiego,
- potrzeba stabilizacji,
- psychologia na usługach bezpieczeństwa pracy,
- psychologia w walce z łamaniem dyscypliny pracy,
- identyfikacja z zakładem pracy itp.

Poznanie mechanizmów działania wymienionych i licznych nie wymienionych pobudek i czynników psychologicznych wymaga gruntownych studiów i badań i w następstwie wykorzystania rezultatów tych badań dla wzrostu wydajności pracy. Jest niewątpliwe, iż te niedoceniane dotychczas czynniki mają wpływ znacznie większy, niż się przeważnie o tym sądzi (promocja 3 w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !