Blog

21.09.2018

Właściwe odprowadzanie spalin z urządzeń gazowych

W artykule znajdziesz:

Właściwe odprowadzanie spalin z urządzeń gazowych


W każdym budownictwie – czy to wielorodzinnym, czy jednorodzinnym, często montowane są urządzenia gazowe typu kuchenka palnikowa, piekarnik, piecyk Junkers lub kocioł grzewczy, zaopatrujący mieszkanie w gorącą wodę. Jeżeli dom ogrzewany jest za pomocą instalacji gazowej, to trzeba, zamiast Junkersa zainstalować piec gazowy dwufunkcyjny.
Produkty uboczne powstałe podczas spalania gazu
Gaz jak wiadomo, podczas spalania emituje bardzo szkodliwe substancje lotne, takie jak tlenek węgla i dwutlenek węgla. Dodatkowo wytwarza się jeszcze para wodna, ale jest ona całkowicie obojętna dla zdrowia osób przebywających w pobliżu.
Najbardziej niebezpiecznym produktem spalania gazu jest tlenek węgla, który przedostając się do krwi powoduje utrudnienie w dotlenieniu organizmu, skutkiem czego jest drastyczne niedotlenienie tkanek, ich powolnie obumieranie, a w konsekwencji śmierć całego organizmu.
Aby temu zapobiec, należy co najmniej dwa razy w roku sprawdzać drożność przewodów kominowych i wentylacyjnych w całym pionie.
Konieczna instalacja kominowo-wentylacyjna
Sprawnie działająca wentylacja i prawidłowo zbudowane kominy odprowadzające spaliny na zewnątrz budynku to podstawowe zabezpieczenie przed gromadzeniem się spalin wydalanych przez urządzenia gazowe. Zaleca się, by w mieszkaniach instalacja wentylacyjna była tak poprowadzona, by zapewniała w stu procentach ciągłą wymianę powietrza w całym pomieszczeniu, szczególnie w kuchniach. W łazienkach natomiast, jeżeli zamontowany został tam piec typu Junkers, rura odprowadzająca spaliny z pieca powinna być bezpośrednio połączona z kominem wyciągowym. Oprócz tego, należy zainstalować dodatkowy przewód wentylacyjny zakończony kratką, a w drzwiach wejściowych do łazienki - jeżeli nie zostało to zrobione fabrycznie - w dolnej ich części wywiercić otwory wentylacyjne.
Skuteczne odprowadzanie spalin
Do odprowadzania spalin zazwyczaj wystarczają przewody dymowe grawitacyjne, ponieważ spaliny - jako produkt cieplejszy unosi się do góry, więc drożne kanały wyprowadzające poradzą sobie z dymem bez najmniejszego problemu.
Zdarza się, że dom nie posiada kominów murowanych, więc w takiej sytuacji montaż kotła gazowego może być nieco utrudniona. Jeżeli jednak jego moc będzie oscylować w granicach 21 kW, to spaliny można wyprowadzić za pomocą rury bezpośrednio na zewnątrz. Rura musi mieć umieszczoną w środku drugą rurę, którą będą wypływać spaliny. Rura ją otaczająca natomiast, o większej średnicy niż wewnętrzna, zasysa świeże powietrze niezbędne do podsycania gazu w piecu.
Dodatkowo, w takich sytuacjach powinna być zainstalowana wentylacja mechaniczna nawiewowo-wywiewna z odzyskiwaniem ciepła czyli rekuperatorem.
Dokładne okresowe sprawdzanie przewodów wentylacyjnych oraz serwis urządzeń gazowych, zapobiega ciężkiemu uszczerbku na zdrowiu osób i zwierząt przebywających w takich pomieszczeniach.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami