Blog

01.06.2022

Właściwości izolacyjne

Właściwości izolacyjne

Czasami wymagane jest wykonanie betonu nadającego się do wbijania gwoździ, co można osiągnąć stosując trociny jako wypełniacz (program uprawnienia budowlane na komputer). Taki beton jest materiałem, do którego mogą być wbijane gwoździe i w którym trzymają się one mocno; to ostatnie wymaganie jest ważne, ponieważ w niektórych lżejszych odmianach betonu lekkiego gwoździe nie utrzymują się, chociaż łatwo jest je wbijać. Możność wbijania gwoździ jest wymagana w niektórych rodzajach konstrukcji dachowych i elementach prefabrykowanych do wznoszenia budynków mieszkalnych itd. Ze względu na bardzo duże odkształcenia wilgotnościowe trocinobeton nie powinien być stosowany w miejscach, gdzie jest narażony na działanie wilgoci się z równych, w przybliżeniu, objętościowo części cementu portlandzkiego, piasku i trocin sosnowych oraz wody dla utrzymania opadu równego 25-50 mm (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Taki beton łączy się dobrze z betonem zwykłym i ma dobre właściwości izolacyjne. Trociny powinny być czyste i bez dużej ilości kory, ponieważ wprowadza ona znaczną ilość substancji organicznych, co utrudnia reakcję hydratacji. Wskazana jest chemiczna obróbka trocin dla uniknięcia ich szkodliwego wpływu na wiązanie i hydratację oraz dla zabezpieczenia trocin przed gniciem i obniżenia ich odkształcenia wilgotnościowego (uprawnienia budowlane). Najlepsze wyniki uzyskuje się z trocinami o wymiarach 6,3 mm (V*")- 1,18 mm (nr 14), co odpowiada wymiarom sit kontrolnych wg norm BS, lecz ze względu na zmienne zachowanie się różnych rodzajów trocin wskazane jest wykonanie próbnych mieszanek. Trocinobeton ma gęstość pozorną równą 650H-1600 kg/m3 (program egzamin ustny).

Beton nadający się do wbijania gwoździ może być wykonywany również z niektórymi innymi kruszywami, takimi jak pumeks hutniczy, pumeks naturalny, skoria lub perlitoporyt. Inne odpady drzewne, takie jak wióry i strużki, odpowiednio obrobione chemicznie, są również stosowane do wykonania betonów niekonstrukcyjnych o gęstości pozornej 800-J-1200 kg/m8. W niektórych krajach do wykonywania betonów stosowane są również łuski ryżu, a nawet pszenicy, lecz nie są to materiały szeroko rozpowszechnione (opinie o programie).

Mieszanki utrudnione

Do omawianych betonów stosowane są również sztuczne materiały organiczne, np. spęczniony polistyren. Jego gęstość nasypowa wynosi mniej niż 10 kg/m i uzyskuje się z niego beton o szczególnie dobrych właściwościach izolacyjnych. Mieszanka o zawartości 410 kg cementu na 1 m betonu ma gęstość pozorną 550 kg/m3 i wytrzymałość 2 MN/m2. Jednak ze względu na dużą rozbieżność gęstości pozornej poszczególnych składników mieszanki utrudnione jest wymieszanie jej i może być wskazane stosowanie napowietrzenia przez wprowadzenie dużych ilości powietrza, aż do 15%. Zadowalający w pełni sposób układania tego betonu nie został jeszcze opracowany (segregator aktów prawnych).

Betony stosowane są zwykle jako materiał osłonowy przed promieniami X, promieniami gamma oraz neutronami o wysokiej energii, ponieważ łączą właściwości absorpcyjne promieniowania z dobrymi właściwościami mechanicznymi, trwałością i korzystnymi efektami ekonomicznymi przy stosowaniu do celów konstrukcyjnych. Wiele takich betonów ma wysoką gęstość pozorną i dlatego ich właściwości, istotne ze względu na zachowanie się jako osłony przed promieniowaniem, omówiono w tym rozdziale.

Promienie X i gamma, nazywane fotonami, można określić albo długością fali, albo częstotliwością (odwrotnie proporcjonalną do długości fali), albo energią (również odwrotnie proporcjonalną do długości fali); ta ostatnia stosowana jest zwykle przy omawianiu osłon (promocja 3 w 1). Chociaż promienie X i gamma są zasadniczo tego samego rodzaju (fale elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości), to różnią się one pochodzeniem i właściwościami. Promienie X powstają w procesie atomowym poza jądrem atomu, podczas gdy promienie gamma pochodzą zwykle z procesu jądrowego. Promienie gamma wydzielone przy absorpcji neutronów przez jądro często komplikują projektowanie osłon, które muszą osłabiać neutrony i promienie gamma.

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami