Właściwości techniczne cegieł

Właściwości techniczne cegieł

Właściwości techniczne cegieł określa norma PN-66/B-12008 „Cegły budowlane klinkierowe”.
Według badań ITB cegły wykazały nasiąkliwość ok. 7%, wytrzymałość na ściskanie ok. 360 kG/cm2 oraz całkowitą odporność chemiczną w temperaturze 20°C na następujące środowiska: kwas siarkowy H2S04 (wszelkie stężenia), kwas solny HC1 (wszelkie stężenia), kwas azotowy HN03 (wszelkie stężenia), amoniak NH4OH (25-procentowy), ług sodowy NaOH (10-procentowy), ług potasowy KOH (10-procentowy) (program uprawnienia budowlane na komputer).

Cegłę klinkierową stosuje się do obmurowywania ścian, kanałów, zbiorników, podziemnych części budynków i wykonywania konstrukcji specjalnych,
narażonych na działanie środowisk agresywnych, jak również na wykładziny posadzek narażonych na duże obciążenia mechaniczne.
Cegły klinkierowe przeznaczone do robót chemoodpornych przy użyciu kitów syntetycznych lub asfaltowych powinny być suche i czyste, temperatura ich
powinna wynosić 15-i-20oC.

W okresie zimowym należy zwrócić uwagę, aby cegły nie były zbyt zimne ani zawilgocone. Cegły układane na kicie asfaltotowym powinny być uprzednio zagruntowane roztworem asfaltowym (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Klinkier drogowy jest to materiał ceramiczny, wytwarzany z glin niskospiekających się, wypalony w temperaturze zapewniającej całkowite spieczenie masy. W zależności od wymiarów rozróżnia się dwa typy klinkieru drogowego: typ A o wymiarach 220 x 100 x 80 mm i typ B - o wymiarach 220 x 100 x 65 mm, które produkowane są w trzech klasach i trzech gatunkach. Ciężar 1 m2 klinkieru drogowego o grubości 80 mm wynosi ok. 149 kG.

Właściwości techniczne klinkieru drogowego określa się wg normy BN-64/ /6741-02 „Klinkier drogowy” (uprawnienia budowlane).
Według badań ITB (1967 r.) klinkier drogowy klasy 800 wykazał nasiąkliwość ok. 7% wytrzymałość na ściskanie 700 kG/cm2, udarność 200 cm, mrozoodporność 30 cyklów bez zmian, ścieralność 0,14 cm oraz odporność chemiczną na następujące środowiska w temperaturze 20°C: kwas siarkowy H2S04 (wszelkie stężenia), kwas solny HC1 (wszelkie stężenia), kwas azotowy HN03 (wszelkie stężenia), amoniak NH4OH (25-procentowy), ług sodowy NaOH (10-procentowy) (program egzamin ustny).

Płytki gładkie

Klinkier drogowy stosuje się do wykładania chemoodpornych posadzek narażonych na duże obciążenia mechaniczne oraz do wykładzin zbiorników, kanałów itp.
Klinkier drogowy przeznaczony do robót antykorozyjnych przy użyciu kitów syntetycznych lub asfaltowych powinien być suchy i czysty. Temperatura jego powinna wynosić 15-20°C. W okresie zimowym należy zwracać uwagę, aby cegły nie były zbyt zimne ani zawilgocone. Klinkier przy układaniu na kicie asfaltowym powinien być uprzednio zagruntowany roztworem asfaltowym (opinie o programie).

Wyroby z topionego bazaltu barwy szaroczarnej produkowane są w różnych kształtach i wymiarach, jak np. płytki, rynny, rury, kolanka itp. Płytki produkowane są w dwóch gatunkach: prostokątne gładkie lub ryflowane oraz kwadratowe. Wymiary płytek podaje norma BN-65/6791-04 „Wyroby z topionowego bazaltu. Płytki”. Najczęściej spotykane są wymiary płytek: 250 x 120 mm, 200 x 100 mm, 300 x 100 mm, a grubości: 20, 25, 30, 35, 40, 50 i 60 mm. Ciężar 1 m2 płytek o wymiarach 200 x 100 x 30 mm wynosi ok 82 kG.
Według badań ITB, płytki z leizny bazaltowej wykazały nasiąkliwość w wodzie 0,2% oraz odporność chemiczną na następujące środowiska w temperaturze 20°C: kwas siarkowy H2S04 (wszelkie stężenia), kwas solny HC1 (wszelkie stężenia), kwas azotowy HN03 (wszelkie stężenia), amoniak NH4OH (25-procentowy), ług sodowy NaOH (10-procentowy), ług potasowy KOH 10-procentowy (segregator aktów prawnych).

Wyroby z leizny bazaltowej odznaczają się bardzo szczelną i jednolitą strukturą. Przy dużej wytrzymałości mechanicznej na ściskanie są one dość kruche. Wyroby te pękają również pod wpływem nagłych zmian temperatury. Płytki gładkie są śliskie (promocja 3 w 1).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Wyroby hutnicze

Wyroby hutnicze do produktów usuwanych w procesie hutniczym, czyli przetwarzania substancji metalicznych, takich jak żelazo, stal, aluminium, miedź i inne,…

Pręty stalowe

Pręty stalowe do produktów w postaci walcowanych lub ciągnionych wałków wykonanych ze stali. Są jednym z szeroko dostępnych w różnych…

Punkty geodezyjne

Punkty geodezyjne, także punktami geodezyjnymi, są dokładnie i po wycelowaniu w punkty na powierzchni ziemi, które służą jako punkty odniesienia…

Działka gruntu

Działka gruntu do fragmentu ziemi, który jest oddzielony od innych działek lub terenów na podstawie prawnych lub geograficznych granic. Działka…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami