Wózki

Wózki

Rusztowania przesuwne oparte są na wózkach dwukołowych. Rozstaw kół wózka jest zmienny. Koła wózka umocowane są na śruby w dwóch belkach podłużnych z ceowników. W kierunku podłużnym usztywniające ceowniki wózków łączy się nakładkami. Wózki rusztowania mają przymocowane do ceowników uchwyty do zaczepienia cięgien przy przesuwaniu rusztowań.
W belkach ceowników wykonuje się otwory dla umocowania na śruby belek poprzecznych stężających wózki.
Rusztowania mogą być opierane również na typowych wózkach (program uprawnienia budowlane na komputer).

Montaż rusztowania. Na splantowanym i ubitym terenie układa się podkłady drewniane, a ostatnio częściej żelbetowe, do których przymocowuje się hakami szyny toru. Podkłady mogą być wykonywane z bali. Wskazane jest, aby podkłady układane były na gotowym betonowym podłożu hali.
Na torach ustawia się wózki łączone między sobą w kierunku podłużnym nakładkami, a w kierunku poprzecznym - belkami. Na belkach wózków ustawia się stopki, a na nich rury słupków, które stęża się rurami najpierw podłużnymi (podłużnicami), a następnie wyżej poprzecznymi (podłużnice są to rury montowane w kierunku przesuwania rusztowania).
Przy montażu rusztowań należy używać jak najdłuższych rur, aby uzyskać minimalną liczbę złącz. Rur nie należy przycinać (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Poprzecznice i podłużnice oraz zastrzały powinny zawsze wystawać poza złącza, przy słupkach co najmniej na długość 15 cm.

W płaszczyznach pionowych poprzecznie i podłużnio montowane są ukośne rury przekątne-stężające. Stężenia ukośne leżące w płaszczyźnie poprzecznej hali łączy się z podłużnicami złączami krzyżowymi, a stężenia ukośne w płaszczyźnie podłużnej hali łączy się z poprzecznicami (uprawnienia budowlane). Stężenia te montuje się zawsze ponad rurami poziomymi.
Na tak wykonanym rusztowaniu, w przypadku budowy hali ze ściągiem, montuje się rury teleskopowe, a na nich górną część rusztowania. Na końcach słupków ustawia się widełki wraz z nakrętką. W widełki wkłada się rygle z bali drewnianych przybijając je gwoździami do widełek. Na ryglach opiera się krążyny, a na nich deskowanie pod przekrycie łupinowe.

Podkładki pod kliny

Widełki powinny być zmontowane w ten sposób, aby umożliwiały ich opuszczenie na ok. 10 cm przy opuszczaniu deskowania łupiny (program egzamin ustny).
Przy niwelacji poziomu deskowań regulację przeprowadza się za pomocą śrub widełek. W miejscach gdzie słupki rusztowań opierają się poza osią kół wózków, należy pod nimi wykonywać na klinach podparcie ram wózków. Podkładki pod kliny nie powinny być mniejsze niż 2x35x25 cm.
Poza zasadniczym wewnętrznym rusztowaniem wykonuje się jeszcze rusztowanie zewnętrzne, niezbędne dla podparcia deskowania belek podsuwnicowych. Rozstaw słupków w kierunku poprzecznym wynosi co najwyżej 1,8 m dla belki podsuwnicowej, znajdującej się na wysokości ok. 3 m (opinie o programie). Dla rusztowań wyższych słupki należy rozstawiać szerzej do 2,40 m.

W kierunku podłużnym rusztowań słupki ustawia się w odstępach co 1,5 m.
Montaż dwóch rzędów rusztowania zewnętrznego wykonuje się podobnie jak i wewnętrznego. Dla podparcia ściągu montuje się dodatkowo odcinki rur z widełkami jako podpory dla bali 8 <25 cm.
Przy belkach podsuwnicowych powstaje również konieczność wykonania małych pomocniczych rusztowań, na nich opartych (segregator aktów prawnych).
Na zmontowanych rusztowaniach układa się pomosty pomocnicze z deskowań grubości 5,0 cm, dla obsługi widełek (przy opuszczaniu) i rur teleskopowych (przy przesuwaniu rusztowań).
Przesuwanie rusztowań wykonuje się pod kierunkiem brygadzisty za pomocą lin stalowych i wciągarek trzytonowych, umocowanych do słupów hali lub do kotwi umocowanych w podłożu na linii osi toru każdej pary wózków. Kolejność czynności przy przesuwaniu jest następująca.

Najpierw demontuje się zastrzały poprzeczne między poziomami +8,50 i +10,50 (wykreślone liniami przerywanymi w rzędach I, V i IX oraz zastrzały podłużne między rzędami IV-V-VI i VIII-IX-X. Następnie wybija się kliny spod wózków oraz dokręca się śruby podstawek słupków znajdujących się między wózkami i przymocowuje się liny stalowe średnicy 15 mm do cięgien wózków (promocja 3 w 1).

22 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

95%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


22 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

95%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !