Końce belek

Końce belek

Na podporach końce belek powinny być wbetonowane w żelbetowe wieńce. Zbrojenie na podporowe momenty utwierdzenia układa się na prefabrykowanych belkach, przywiązując je do wystających z belek strzemion (program uprawnienia budowlane na komputer).

Strop DZ-3. W zależności od przekroju głównego zbrojenia przewidziano 16 rodzajów belek prefabrykowanych o tym samym przekroju betonu. Opracowano 12 typowych długości belek od 2,66 do 5,96 m. Wysokość belek jest równa wysokości pustaka i wynosi 20 cm. Ciężar 1 m belki - 37,2 kG/m. Wysokość konstrukcji stropu - 23 cm. Ciężar konstrukcji stropu: z pustakami żużlobetonowymi - 260 kG/m2, z pustakami zaś gruzobe- tonowymi - 280 kG/m2. Minimalna długość oparcia belek na podporach wynosi 8 cm. Strop DZ-3 można stosować przy obciążeniu użytkowym nawet do 500 kG/m2 (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Strop DZ-4-. Obejmuje on dwa rodzaje belek dla rozpiętości w osiach ścian 6,30 i 6,60 m, przy czym długości belek wynoszą odpowiednio 6,26 i 6,56 m. Wysokość belek - 20 cm, wysokość zaś konstrukcji stropu
a) 27,5 cm przy wysokości pustaków żużlobetonowych - 24,5 cm. Minimalna długość oparcia belek na podporach wynosi 10 cm (uprawnienia budowlane). Ciężar stropu (wraz z tynkiem i podłogą) - 396 kG/m2. Zbrojenie belek dla obu rozpiętości przewidziano na obciążenia użytkowe w granicach od 200 do 400 kG/m2 różnicując je co 50 kG/m2.

Strop DZ-5. Strop ten obejmuje dwa rodzaje belek dla rozpiętości w osiach ścian 7,80 i 8,10 m, przy czym długości belek wynoszą odpowiednio 7,76 i 8,06 m. Wysokość belek - 25 cm, wysokość zaś konstrukcji stropu - 34 cm przy wysokości pustaków żużlobetonowych oraz strużkobetonowych - 31,5 cm (program egzamin ustny). Minimalna długość oparcia belek - jak w stropie DZ-4. Ciężar stropu (wraz z tynkiem i podłogą) przy pustakach żużlobetonowych
b) 445 kG/m2, a przy pustakach strużkobetonowych - 425 kG/m2.
Dla każdej z dwóch rozpiętości przyjęto dla wymienionych wyżej obu rodzajów pustaków jednakowy zakres obciążenia użytkowego, a mianowicie 200 i 250 kG/m2.

Zmniejszenie ciężaru

Wszystkich trzech rodzajów stropów DZ nie należy obciążać dynamicznie (opinie o programie). W czasie wykonywania stropów DZ-3 belki o rozpiętościach w osiach podpór większych od 5,10 m muszą być podiperane w środku rozpiętości; w przypadku stropu DZ-4 i DZ-5 belki należy podpierać w dwóch miejscach pod otworami przewidzianymi do wykonania żeber rozdzielczych (odległość między stemplami wynosi wówczas 2,14 m).
Podobny do wyżej opisanego jest strop produkowany w Austrii.

Ten strop stosowany jest do rozpiętości 6,0 m; ma on prefabrykowane belki (na których opierają się pustaki) o wysokości jednak niższej od wysokości pustaków. Nadbeton, powiększający szerokość strefy ściskanej żeber, dochodzi tylko do poziomu określonego przez poziomą środkową część pustaków. Stosowane wysokości stropu 20-J-26 cm. Strop z tych pustaków wykonuje się również o beleczkach w postaci kratowniczek stalowych z obetonowanym pasem dolny uzyskuje się wówczas zmniejszenie ciężaru prefabrykowanych belek. Podobny strop, wykonany w Polsce. Prefabrykowaną belką jest tu stalowa kratownica o dolnym pasie żelbetowym (segregator aktów prawnych).

krzyżulcach (podwójnych) z prętów okrągłych, pełniących rolę strzemion, oraz górnym pasie wykonanym ze stalowego kątownika. Ciężar 1 m belki (w stanie montażowym) wynosi tu 15 kG/m. Po podparciu belek w środku rozpiętości układa się na nich pustaki (z gipsu lub żużlobetonu) a następnie strop zalewa się betonem marki 170. Grubość nadbetonu nad środkiem pustaków wynosi tu 3 cm.

Do tego rodzaju należą stropy wykonywane w NRF. W pierwszym z nich pustaki opierają się na belkach utworzonych przez dolną płytkę z lekkiego betonu, w którą wprowadzono stalową wygiętą blachę pracującą na zginanie (promocja 3 w 1).

22 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

95%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


22 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

95%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !