Blog

30.05.2018

Wpis budynku do rejestru zabytków

W artykule znajdziesz:

Wpis budynku do rejestru zabytków

 

Wpis budynku do rejestru zabytków

Zabytki stanowią świadectwo minionej epoki. W szeroko pojętym interesie społecznym jest to by zachować je w jak najlepszym, autentycznym stanie. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, dokładnie definiuje co określa się mianem zabytków oraz w jaki sposób podlegają one ochronie.

W myśl tej ustawy jedną z form opieki jest wpisanie obiektu do rejestru zabytków. Wojewódzki Konserwator Zabytków sprawuje pieczę nad obiektami wpisanymi do rejestru. Zgodnie z tą ustawą konserwator zabytków powinien przeprowadzać okresowe kontrole zabytków. Patrząc jednak na stan wielu zabytkowych budynków w Polsce można mieć spore wątpliwości co do jakości prac wykonanych przez konserwatora. Mnóstwo zabytkowych, historycznych i cennych obiektów popada w ruinę. W ostateczności stwarzają one ryzyko powstania katastrofy budowlanej i konieczna jest rozbiórka obiektów budowlanych (program egzamin ustny).

Wpis do rejestru rodzi liczne konsekwencje

Wpisanie obiektu do rejestru zabytków pociąga za sobą liczne konsekwencje. Z całą pewnością rodzaj możliwych prac budowlanych i remontowych jest ograniczony. Na właściciela obiektu spoczywa obowiązek odpowiedniego zabezpieczenia i utrzymania budynku w jak najlepszym stanie, tak by nie traciła ona na swojej wartości. Zamiar prowadzenia prac remontowych i budowlanych powinien być zgłoszony u wojewódzkiego konserwatora zabytków. Rzecz jasna to nie wystarczy. W odpowiednim Starostwie Powiatowym należy również uzyskać pozwolenie budowlane. Konserwator zabytków zanim udzieli zgody na prowadzone prace remontowe może wydać specjalne zalecenia odnoszące się do zakresu możliwych do wykonania prac.

Konserwator zabytków

Ochrona zabytków na celu ma więc pozostawienie budynku w jak najbardziej pierwotnym stanie. Konserwator zabytków nie może więc wydać zgody na planowane prace ociepleniowe. Często w ten sposób zakrywane są przepiękne, bogate w detale elewacje. Konserwator zabytków może też nie wyrazić zgody na wymianę okien drewnianych na plastikowe. Z drugiej jednak strony wpis do rejestru zabytków może też przynieść pewne korzyści. Można bowiem starać się o dotację na przeprowadzenie niektórych prac remontowych.

Najnowsze wpisy

09.05.2024
Architekt - po co mu uprawnienia budowlane?

Jeśli chcesz zostać architektem, potrzebne będą Ci specjalne uprawnienia budowlane. Uzyskanie tych uprawnień nie jest proste. Kandydat na architekta musi…

07.05.2024
Praktyki budowlane. Wszytko, co musisz o nich wiedzieć

Znaczenie praktyki zawodowej w zdobywaniu uprawnień budowlanych Praktyka zawodowa odgrywa kluczową rolę w zdobywaniu uprawnień budowlanych dla architektów oraz innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami