Wręczenie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych – wyjątkowa uroczystość

Wręczenie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych – wyjątkowa uroczystość


W lipcu w każdej okręgowej izbie inżynierów budownictwa odbyły się uroczystości, podczas których wręczono inżynierom decyzje o nadaniu uprawnień budowlanych. Dla każdej z tych osób był to z pewnością wyjątkowy dzień, stanowiący zwieńczenie wieloletniego wysiłku (program na komputer).

Wystarczy przypomnieć, że do zdobycia uprawnień niezbędne jest odpowiednie wykształcenie i praktyka zawodowa, a cały proces trwa kilka lat i kończy się trudnym egzaminem na uprawnienia budowlane (program na telefon). W tym roku do XXXIII sesji egzaminacyjnego przystąpiło łącznie 3977 osób starających się o uprawnienia budowlane. Więcej, bo 4158 przystąpiło do części ustnej – niektórzy kandydaci zdawali ten etap egzaminu w trybie poprawkowym (program egzamin ustny). Ogólna zdawalność we wszystkich okręgowych izbach inżynierów budownictwa wyniosła w sesji wiosennej 81,03%. Zdecydowanie najwięcej uprawnień nadano w specjalności cieszącej się największym zainteresowaniem, czyli specjalności konstrukcyjno-budowlanej – łącznie 1568 decyzji. Specjalność sanitarną uzyskało 558 inżynierów, a specjalność instalacyjną elektryczną 412 (opinie o programie).

Na kolejnym miejscu znalazła się specjalność inżynieryjna drogowa – 365 osób oraz inżynieryjna mostowa – 139 osób. Tylko 73 osoby uzyskały uprawnienia w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych, a 23 osoby w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym. Specjalność inżynieryjną hydrotechniczną zdobyły 34 osoby, a instalacyjną telekomunikacyjną 42 osoby (segregator aktów prawnych).

DEcyzje o nadaniu uprawnień budowlanych


Najwięcej decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych podjęto w Mazowieckiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa, w której do egzaminu przystępowała największa liczba kandydatów – wszystkich uprawień nadano tam 502. W Małopolskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa nadano 326 uprawnień, w Śląskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa 314 uprawnień, w Dolnośląskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa 260 uprawnień, a w Wielkopolskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa 252 uprawnienia (promocja 3  w 1).

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !