Blog

21.01.2021

Współczesne konstrukcje

Współczesne konstrukcje

Współczesne konstrukcje

Zawory otwierają się i zamykają w określonych odstępach czasu, a mieszanka przesuwa się skokowo zgodnie z częstością skoków tłoka. Podczas procesu pompowania rurociąg pozostaje na całej długości napełniony. Współczesne konstrukcje pomp zapewniają równomierne przemieszczanie mieszanki (program uprawnienia budowlane na komputer).

Stosowane obecnie pompy tłokowe są bardzo wydajne; maksymalne wydajności teoretyczne pomp produkowanych seryjnie wynoszą do 170 mVh. Mogą one pompować mieszankę do 1700 m w kierunku poziomym lub do około 450 m w pionowym. Projekt trasy rurociągu powinien przewidywać jak najkrótszą drogę i najmniej zmian jej kierunków. Jeśli stosuje się zmiany kierunków, to powinny być łagodne i nigdy nie mogą być ostre. Spadek ciśnienia powinien być w przybliżeniu uwzględniany zgodnie z zależnością: każde 10° zakrętu jest równoważne przewodowi o długości 1 m (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Stosowane są różne średnice rurociągów, w zależności od typów i wydajności (przeważnie do 125 mm), przy czym średnica rury powinna być przynajmniej trzy razy większa od ziaren najgrubszych użytych frakcji kruszywa.

Sterowanie pracą w zdecydowanej większości pomp odbywa się radiowo za pomocą pulpitu wyposażonego w przełączniki umożliwiające precyzyjne kierowanie funkcjami wysięgnika, wydajnością pompy, sterowanie obrotami, a także uruchamianie i wyłączenie silnika (uprawnienia budowlane).
Silna konkurencja na rynku sprawia, że oferowane współczesne pompy do betonu charakteryzują się łatwością obsługi, trwałością przy zachowaniu wysokich współczynników bezpieczeństwa.

Ze względu na rodzaj podwozia i sposobu przemieszczania pompy do mieszanek klasyfikujemy następująco:
• pompy samochodowe,
• pompy na samochodach z mieszalnikami do przewozu mieszanki,
• pompy na podwoziu dwuosiowym (pompy rurociągowe),
• pompy stacjonarne (program egzamin ustny).

Pompy samochodowe

Pompy samochodowe wyposażone są w hydraulicznie sterowane wysięgniki i zainstalowane na nich przewody rurowe. Charakteryzują się one dużym zakresem parametrów wydajnościowych. Wysięgniki zbudowane są z 3 - 5 członów, zasięg w poziomie wynosi od 20 m do 62 m, w pionie do około 65 m. Wysięgniki wykonane są ze stali wysokogatunkowej w konstrukcji z profili o przekrojach skrzynkowych. Takie rozwiązanie sprawia, że charakteryzują się one niedużym ciężarem i dużą stabilnością. Wysięgniki są sterowane hydraulicznie (opinie o programie).

Wysięgnik pompy wyposażony jest w rurociąg najczęściej o średnicy nominalnej 125 mm, wykonany z materiału odpornego na ścieranie, oraz końcowy gumowy wąż rozdzielczy betonu. Wydajność teoretyczna pomp samochodowych wynosi do 170 m7h. Największa obecnie na świecie pompa Putzmeister, wyprodukowana na indywidualne zamówienie do USA, ma wysięg 70 m, wydajność 200 mVh. maksymalne ciśnienie mieszanki wynosi 85 bar (segregator aktów prawnych).
Widok pompy JARZ 55-5.18HP [M4.7] należącej do pomp średnich wielkości, schematy przedstawiające gabaryty tej pompy, oraz nomogram do określenia zasięgu i wysokości wysięgnika pompy. W tablicy 4.7 zestawiono dane techniczno-eksploatacyjne pompy JARZ 55-5.18HP.

Pompy na samochodach z mieszalnikami do przewozu mieszanki, nazywane także pompobetonowozami, są wykorzystywane do transportu mieszanki bezpośrednio do miejsca wbudowania przywiezionej we własnych mieszalnikach. Stosuje się je na budowach o niewielkim zapotrzebowaniu betonu i usytuowanych w niewielkich odległościach od betonowni. Mieszarki samochodowe wyposażone są przeważnie w pompy tłokowe. Ich parametry eksploatacyjne są mniejsze od pomp samochodowych: wydajność do 70 m7h, wysięgniki o długości 30 m w poziomie i 35 m w pionie. Widok mieszarki samochodowej z pompą (promocja 3 w 1).

Pompy na podwoziach dwuosiowych do połączeń z rurociągami, zwane także pompami rurociągowymi, są używane do transportu mieszanki betonowej dostarczanej betonomieszarkami samochodowymi na obiekty wysokie, wielokondygnacyjne lub o dużej powierzchni zabudowy.

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami