Współczynnik tarcia

Współczynnik tarcia

Współczynnik tarcia zależy przede wszystkim od sposobu i staranności wykonania konstrukcji kanałów i kabli, regularności kształtów trasy kabla, gładkości powierzchni itd. W celu zmniejszenia współczynnika tarcia stosuje się różne zabiegi jak: smarowanie kanałów wewnątrz parafiną, olejem grafitowym, masą bitumiczną lub tp. Najlepsze wyniki daje parafina (program uprawnienia budowlane na komputer). Przy kablach zewnętrznych wiązkę drutów kabla układa się na ścianie w dwóch warstwach i przekłada się te warstwy paskami blachy lub odcinkami drutów.

Bardzo dobre wyniki uzyskano przez zakładanie pomiędzy kablem a ścianą zbiornika twardych drutów 0 5 mm. które w czasie naciągu toczyły się po ścianie i przez to bardzo poważnie zmniejszały tarcie i straty siły sprężającej (program uprawnienia budowlane na ANDROID). W tym samym celu stosuje się następujące zabiegi: naciąg kabla z dwu stron, czasowy naciąg z siłą większą o 10% od założonej, wibrowanie naciąganego kabla, uderzanie młotkiem od czoła w druty, podgrzewanie prądem elektrycznym, kilkakrotne naprężanie i odprężanie kabla itp.

Badania prowadzone przy realizacjach różnych zbiorników wykazują znaczny rozrzut współczynnika tarcia i dlatego jego wartość należy przyjmować z dużą ostrożnością. Przy większej liczbie realizowanych jednakowych zbiorników należałoby przy pierwszych poczynić pewną liczbę pomiarów i na tej podstawie określić współczynnik tarcia dla pozostałych (uprawnienia budowlane). Pomiary można dokonać np. przez obserwację w okienkach kontrolnych przesuwu rys naznaczonych na drutach kabla, za pomocą sond oporowych nalepionych na druty itp.

W Polsce stosujemy do sprężania zbiorników kable dwużyłowe typu Magneta, kotwione w małych blokach żelbetowych oraz kable większe typu Freyssineta złożone z 12 lub 18 strun 0 5 mm. Przy kablach biegnących wewnątrz ściany daje się na całej długości wewnątrz wiązki strun spirale z drutu, dla uniknięcia klinowania się strun przy naciągu w rurkach. Za granicą stosowane są oprócz wymienionych wyżej kable różnych systemów z drutami o przekroju okrągłym lub soczewkowym, a nawet z grubych pojedynczych prętów. Z częściej stosowanych należy wymienić kable systemu Korowkina, na Zachodzie - systemu BBRV, Dywidag, Leoba i Gifford-Udall.

Pytania testowe na uprawnienia budowlane

Zalety sprężania odcinkowego są następujące: możliwość sprężania dowolnych powłok obrotowych, możliwość uzyskania bardzo dużych sił sprężających, możliwość sprężania blisko stojących, a nawet stykających się z innymi konstrukcjami zbiorników, możliwość sprężania zbiorników z wnękami, wystającymi pierścieniami i otworami (program egzamin ustny).

Wadami tego systemu sprężania jest większe zużycie betonu i stali zwykłej (pilastry) oraz stali strunowej (straty sprężania i odcinków na kotwienie), jak i większe zużycie robocizny (opinie o programie).
Na Węgrzech obmyślono ostatnio usprawnienie, pozwalające na sprężanie zbiorników kablami poziomymi, obejmującymi pełny obwód zbiornika. Sposób ten zwany Mo-Ta-La polega na zmniejszeniu do minimum tarcia kabla na obwodzie przez zawieszenie go na wahadłach, rozstawionych na obwodzie w odległościach odpowiadających kątowi 5-10°.

Wahadła te zawieszone są na stojakach poziomych opierających się o ścianę zbiornika. Wahadło ze szczękami podtrzymującymi 6 strun 0 7 mm. Druty te podtrzymywane są w szczęce dwoma prętami, przez co złagodzono kąt załamania naciąganych strun (segregator aktów prawnych). Jako element kotwiący służy pionowy pręt stalowy 0 70 mm, w którym nawiercono parami stożkowe otwory. Pręt ten pracuje w kierunku obwodowym (przede wszystkim na ścinanie na odcinku A) oraz w kierunku promieniowym na zginanie, przenosząc oddziaływanie kabli na ścianę zbiornika.

Sposób naciągania kabli jest następujący: założony kabel na obwodzie i umieszczony w szczękach wahadeł napina się obwodowo, następnie odciąga się go od ściany zbiornika przez podciąganie wahadeł. Przy dalszym naciągu kabla występuje wychylanie się wahadeł, które przesuwa się do położenia pierwotnego przez uderzanie młotkiem. Najlepiej od razu tak ustawić wahadła, aby przy naciągu kabla ustawiały się one prostopadle do ściany zbiornika (promocja 3 w 1).

22 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

95%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


22 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

95%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !