Współczynniki dyfuzji włoskowatej

Współczynniki dyfuzji włoskowatej

Współczynniki dyfuzji włoskowatej charakteryzują materiały pod względem wysychania. Szybkość wysychania ma wielkie znaczenie praktyczne przy oszacowywaniu materiałów pod względem utrzymania wilgoci (program uprawnienia budowlane na komputer).
Na przykład cegła zwykła znana z szybkiego i wysokiego podciągania wody ma jednocześnie duży współczynnik Kd = 7,6 • 10~4 m’-7dobę, co świadczy o jej łatwości wysychania. Natomiast płyty gipsowe o wysokości podciągania wyższej mają współczynnik Kd = 2,89 • 10~4 m2/dobę, to znaczy mniejszy około 2,5 raza, czym tłumaczy się oporne oddawanie wilgoci przez płytki gipsowe w okresie wysychania.

Należy jednak wziąć pod uwagę, że współczynniki dyfuzji włoskowatej mają znaczenie wtedy, kiedy ciało porowate jest na tyle zawilgocone, że występuje
włoskowate podciąganie wilgoci. W przypadkach normalnego zawilgocenia parą wodną przegród budowlanych i przemieszczania się wilgoci w postaci pary, o wymianie wilgoci decyduje współczynnik przepuszczalności pary wodnej p (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

W zasadzie współczynniki dyfuzji włoskowatej odpowiadają warunkom wysychania ciała włoskowato nawilżonego od dołu, którego wilgoć włoskowata bezpośrednio „podparta” zwierciadłem wody naturalnego lub sztucznego zbiornika ma przez to ciągle zasilanie. Jeżeli to zasilanie wodą ulegnie przerwaniu lub gdy wysokość elementu będzie wyższa od wysokości podciągania włoskowatego, wtedy proporcjonalność współczynnika dyfuzji włoskowatej do wysychania może jedynie mieć miejsce do określonych granic. Jeżeli meniski cofną się od powierzchni materiału w głąb nawet na 5-M5 mm, przenikanie pary wodnej (a więc tym samym wysychanie) będzie regulowane również współczynnikiem przepuszczalności pary wodnej 8 (uprawnienia budowlane).
Przewodność wilgotnościowa materiału.

Parowanie wilgoci

Parowanie wilgoci z powierzchni materiału powoduje spadek wilgotności pomiędzy warstwą powierzchniową a warstwami głębiej położonymi i wywołuje przepływ wilgoci w kierunku płaszczyzny wysychającej. Wilgoć z głębszych warstw materiału może przechodzić w kierunku powierzchni pod postacią cieczy albo pary wodnej. Na przykład wilgotność sorpcyjna przy zmniejszaniu wilgotności otaczającego powietrza dyfunduje w kierunku powierzchni materiału w postaci pary (program egzamin ustny).
Szybkość przemieszczania się wilgoci w materiałach jest proporcjonalna do spadku wilgotności. Zachodzi tutaj zjawisko analogiczne do przewodności cieplnej przepływ strumienia cieplnego [kcal/godz] jest proporcjonalny do gradientu (spadku) temperatury (prawo Fouriera).

Spadek wilgotności w głąb materiału (prostopadle do powierzchni) na jednostkę długości nazywa się gradientem wilgotności i oznacza się grad W. Przy powstaniu gradientu wilgotności w materiale powstaje odpowiednie do tego spadku przemieszczenie wilgoci (opinie o programie). Zdolność materiału do takiego przemieszczania wilgoci nazywa się przewodnością wilgociową. Gęstość strumienia Sn, jest proporcjonalna do gradientu wilgotności
Przewodność cieplno-wilgotnościowa. Przewodność wilgotnościowa nie jest jedynym czynnikiem przemieszczania wilgotności w materiale. We wszystkich przypadkach, kiedy materiał jest podgrzewany, powstaje różnica temperatur warstw zewnętrznych i wewnętrznych materiału. W związku z tym powstaje inny rodzaj przemieszczenia wilgoci zależny od temperatury. Jeżeli wziąć cienką rurkę włoskowatą częściowo wypełnioną wodą i jeden z menisków podgrzać, to słupek wody w rurce przemieści się w stronę menisku z niższą temperaturą. Wilgoć w rurce przenosi się z miejsc bardziej nagrzanych do miejsc bardziej chłodnych (segregator aktów prawnych).

Zdolność materiału do przemieszczania wilgoci, uwarunkowana spadkiem temperatur, nazywa się przewodnością cieplno-wilgotnościową.
Procesy przewodności cieplno-wilgotnościowej mają duże znaczenie w określeniu wilgotności przegród budowlanych przy obliczeniach związanych zarówno z projektowaniem jak i przeprowadzeniem suszenia (promocja 3 w 1).

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2021 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2021 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !