Wsporniki oddzielone

Wsporniki oddzielone

Wsporniki oddzielone są od siebie szczeliną, aby umożliwić swobodne odkształcenia, jakie powstać mogą pod wpływem zmiany temperatury; natomiast należało tu zapobiec niejednakowemu ugięciu końców wsporników (program uprawnienia budowlane na komputer). Wymagania te spełniają łożyska wałkowe, które przenoszą siłę poprzeczną, a zostawiają swobodę ruchom poziomym. Wszystkie te trzy mosty wykonane zostały systemem nawisowym, który, zwłaszcza przy zastosowaniu kotwionych śrubami prętów grubych jako cięgien sprężających, wykazuje duże techniczne i ekonomiczne zalety.

Most Medway ma konstrukcję nośną gerberowską (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Most pod Bettingen został wykonany również systemem nawisowym, lecz zmodyfikowanym przy zastosowaniu niskich ruchomych rusztowań służących do podparcia konstrukcji w czasie jej wykonywania odcinkami o długości 3,50 m (w strefie podporowej) i 7,0 m (w strefie przęsłowej) (uprawnienia budowlane).

Po wojnie wykonano w Polsce most o układzie gerberowskim (belki wspornikowe l = 33,1 + 19,0; belki zawieszone o rozpiętości l = 14,5) składa się z dwóch oddzielonych od siebie części:

1) części drogowej o szerokości 12,00 m plus 3,00 m chodnik,

2) części przeznaczonej dla ruchu tramwajowego o szerokości 6,40 m plus 3,70 m chodnik.
Całkowita szerokość mostu wraz z pokrytą płytami dylatacją wynosi 26,50 m.
Belki wspornikowe o długości 52,1 m, betonowane na miejscu, sprężone są sposobem zbliżonym do systemu Baur-Leonhardta.

Belki zawieszone zaprojektowane były jako prefabrykowane, wykonane natomiast zostały jako monolityczne. Zarówno części wspornikowe, jak i międzyprzegubowe stężone są sprężonymi poprzecznicami.
Most o rozpiętości przęseł 58,60 + 78,60 + 58,25 m jest również konstrukcją wspornikową (program egzamin ustny). I tu wybór ustroju wspornikowego został podyktowany chęcią wykorzystania istniejących podpór. Przez wprowadzenie w ustrój ramowy sil sprężających możemy - podobnie jak we wszystkich ustrojach hiperstatycznych - wywierać właściwy wpływ na przebieg linii ciśnienia i wtedy, oprócz korzyści wynikających ze zmniejszenia przekrojów elementów ramy, osiągamy ten skutek, że aktualne zagadnienie wzmocnienia naroży - tak istotne w konstrukcjach ram z klasycznego żelbetu - traci na swej ostrości.

Ustrój ramowy

Wzajemny stosunek sztywności rozpory i słupa wpływa w dużym stopniu na dobór racjonalnego układu sprężenia ustroju ramowego (opinie o programie). Duże momenty ujemne w narożu ramy, jakie powstają w przypadku sztywnych słupów (a więc występujące po ich zewnętrznej stronie wysokie naprężenia rozciągające), wymagają zastosowania sprężenia nie tylko w rozporze, ale też i w słupach. Jako typowy przykład rozmieszczenia sprężającego uzbrojenia może posłużyć most dla pieszych w Oxfordzie. Ustrój ramowy, o rozpiętości 13,70 m w świetle, odznacza się bardzo małą grubością rozpory w środkowej części mostu i łukowym zaokrągleniem naroży podyktowanym względami architektonicznymi.

Kable sprężające składają się tu z trzech grup: jedna grupa w rozporze ramy obejmująca dwa kable po 8 5, o przebiegu podobnym jak w belce utwierdzonej, druga grupa w słupach ramy, złożona z dwóch kabli o 10 5 w każdym słupie, o trasie dostosowanej do zmniejszających się momentów i zmiany ich znaku przy utwierdzonej stopie, wreszcie trzecia grupa, o ukośnym kierunku, zabezpiecza każde z naroży jednym kablem o 12 5 (segregator aktów prawnych). W ustrojach ramowych o słupach smukłych można zrezygnować ze sprężenia słupów. Towarzyszące bowiem takim slupom małe momenty ujemne w narożu wywołują w słupach nieznaczne tylko naprężenia rozciągające, które, doznając z powodu sprężenia rozpory dalszego zmniejszenia, mogą być przejęte przez zwykłe uzbrojenie ze stali miękkiej.

Skrót rozpory wywołany jej sprężeniem (plastyczny) nie powinien być hamowany przez słupy w sposób dla nich niekorzystny. Spełniające ten warunek, zastosowane przez Finsterwaldera rozwiązanie polega na zastąpieniu słupów dwoma elementami, z których jeden - wewnętrzny pionowy jest ściskany, drugi - zewnętrzny ukośny jest rozciągany i poddany sprężeniu (promocja 3 w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !