Blog

Zwykłe konstrukcje stalowe uprawnienia budowlane zdjęcie nr 10
30.05.2018

Wszystko o uprawnieniach wyburzeniowych

W artykule znajdziesz:

Wszystko o uprawnieniach wyburzeniowych


Wszystko o uprawnieniach wyburzeniowych

 

Uprawnienia wyburzeniowe nadawane są wyłącznie bez ograniczeń i upoważniają do projektowania robót rozbiórkowych oraz kierowania pracami związanymi z zastosowaniem materiałów wybuchowych. Kwalifikacji do uzyskania uprawnień budowlanych dokonuje się poprzez stwierdzenie zgodności kierunku studiów i specjalności potwierdzonych dyplomem z wymaganiami określonym w załączniku do rozporządzenia dotyczącego uprawnień budowlanych.

 

Reklama: Program TESTY UPRAWNIENIA  BUDOWLANE 2018 przeznaczony jest dla kandydatów ubiegających się o nadanie uprawnień budowlanych. Przy użyciu naszego oprogramowania przygotujesz się również do egzaminu ustnego. Pamiętaj, aby otrzymać decyzję o nadaniu uprawnień budowlanych musisz mieć zaliczone obydwie części egzaminu. Wszystkie opisy przebiegu egzaminu oraz wrażenia z korzystania z naszego programu możesz znaleźć w zakładce opinie. Posiadamy również wiele promocji, które znajdziecie w zakładce promocje 3 w 1.

 

Wykształcenie wymagane do uzyskania specjalności wyburzeniowej

 

Wykaz wykształcenia odpowiedniego dla uprawnień budowlanych bez ograniczeń w specjalności wyburzeniowej jest krótki. Aby móc przystąpić do egzaminu na tą specjalność należy ukończyć studia magisterskie na jednym z trzech kierunków:


• inżynieria wojskowa,
• budownictwo,
• górnictwo i geologia w specjalności eksploatacja złóż.


Uprawnienia budowlane w specjalności wyburzeniowej mogą być nadane tylko osobom, które uzyskały tytuł magistra inżyniera na którymś z w/w kierunków.

Praktyka zawodowa uprawniająca do uzyskania uprawnień budowlanych bez ograniczeń w specjalności wyburzeniowej

 

Warunkiem zaliczenia praktyki zawodowej uprawniającej do uzyskania uprawnień budowlanych bez ograniczeń w specjalności wyburzeniowej jest praca, która polega na:


• pełnieniu funkcji technicznej na budowie pod kierunkiem osoby mającej odpowiednie uprawnienia budowlane i będące czynnym członkiem samorządu zawodowego. W przypadku, gdy praktyka odbywa się za granicą, osoba nadzorująca pracę musi posiadać uprawnienia odpowiednie dla danego kraju,
• bezpośrednim uczestniczeniu w pracach projektowych pod kierunkiem osoby mającej odpowiednie uprawnienia budowlane i będące czynnym członkiem samorządu zawodowego.

 

W przypadku, gdy praktyka odbywa się za granicą, osoba nadzorująca pracę musi posiadać uprawnienia odpowiednie dla danego kraju.
Decyzja o zakresie uznania zdobytego wykształcenia i odbytej praktyki zawodowej leży w kompetencjach okręgowej komisji kwalifikacyjnej wyodrębnione przez właściwą miejscowo izbę inżynierów budownictwa.

Najnowsze wpisy

15.07.2024
Zwykłe konstrukcje stalowe uprawnienia budowlane zdjęcie nr 11
Specjalność wyburzeniowa - uprawnienia budowlane

Pozwolenie na rozbiórkę jest rodzajem pozwolenia, które daje prawo do wykonywania prac związanych z rozbiórką budynków. W Polsce, aby uzyskać…

15.07.2024
Zwykłe konstrukcje stalowe uprawnienia budowlane zdjęcie nr 12
Konstruktor uprawnienia budowlane

W dziedzinie budownictwa kluczową rolę odgrywa projektant konstrukcji, który odpowiada za projektowanie budynków z uwzględnieniem ich wytrzymałości, stabilności i bezpieczeństwa.…

Zwykłe konstrukcje stalowe uprawnienia budowlane zdjęcie nr 15 Zwykłe konstrukcje stalowe uprawnienia budowlane zdjęcie nr 16 Zwykłe konstrukcje stalowe uprawnienia budowlane zdjęcie nr 17
Zwykłe konstrukcje stalowe uprawnienia budowlane zdjęcie nr 18
Zwykłe konstrukcje stalowe uprawnienia budowlane zdjęcie nr 19 Zwykłe konstrukcje stalowe uprawnienia budowlane zdjęcie nr 20 Zwykłe konstrukcje stalowe uprawnienia budowlane zdjęcie nr 21
Zwykłe konstrukcje stalowe uprawnienia budowlane zdjęcie nr 22

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Zwykłe konstrukcje stalowe uprawnienia budowlane zdjęcie nr 23

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Zwykłe konstrukcje stalowe uprawnienia budowlane zdjęcie nr 24

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Zwykłe konstrukcje stalowe uprawnienia budowlane zdjęcie nr 31 Zwykłe konstrukcje stalowe uprawnienia budowlane zdjęcie nr 32 Zwykłe konstrukcje stalowe uprawnienia budowlane zdjęcie nr 33
Zwykłe konstrukcje stalowe uprawnienia budowlane zdjęcie nr 34
Zwykłe konstrukcje stalowe uprawnienia budowlane zdjęcie nr 35 Zwykłe konstrukcje stalowe uprawnienia budowlane zdjęcie nr 36 Zwykłe konstrukcje stalowe uprawnienia budowlane zdjęcie nr 37
Zwykłe konstrukcje stalowe uprawnienia budowlane zdjęcie nr 38

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Zwykłe konstrukcje stalowe uprawnienia budowlane zdjęcie nr 39

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Zwykłe konstrukcje stalowe uprawnienia budowlane zdjęcie nr 40

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami