Blog

30.05.2018

Wszystko o uprawnieniach wyburzeniowych

W artykule znajdziesz:

Wszystko o uprawnieniach wyburzeniowych


Wszystko o uprawnieniach wyburzeniowych

 

Uprawnienia wyburzeniowe nadawane są wyłącznie bez ograniczeń i upoważniają do projektowania robót rozbiórkowych oraz kierowania pracami związanymi z zastosowaniem materiałów wybuchowych. Kwalifikacji do uzyskania uprawnień budowlanych dokonuje się poprzez stwierdzenie zgodności kierunku studiów i specjalności potwierdzonych dyplomem z wymaganiami określonym w załączniku do rozporządzenia dotyczącego uprawnień budowlanych.

 

Reklama: Program TESTY UPRAWNIENIA  BUDOWLANE 2018 przeznaczony jest dla kandydatów ubiegających się o nadanie uprawnień budowlanych. Przy użyciu naszego oprogramowania przygotujesz się również do egzaminu ustnego. Pamiętaj, aby otrzymać decyzję o nadaniu uprawnień budowlanych musisz mieć zaliczone obydwie części egzaminu. Wszystkie opisy przebiegu egzaminu oraz wrażenia z korzystania z naszego programu możesz znaleźć w zakładce opinie. Posiadamy również wiele promocji, które znajdziecie w zakładce promocje 3 w 1.

 

Wykształcenie wymagane do uzyskania specjalności wyburzeniowej

 

Wykaz wykształcenia odpowiedniego dla uprawnień budowlanych bez ograniczeń w specjalności wyburzeniowej jest krótki. Aby móc przystąpić do egzaminu na tą specjalność należy ukończyć studia magisterskie na jednym z trzech kierunków:


• inżynieria wojskowa,
• budownictwo,
• górnictwo i geologia w specjalności eksploatacja złóż.


Uprawnienia budowlane w specjalności wyburzeniowej mogą być nadane tylko osobom, które uzyskały tytuł magistra inżyniera na którymś z w/w kierunków.

Praktyka zawodowa uprawniająca do uzyskania uprawnień budowlanych bez ograniczeń w specjalności wyburzeniowej

 

Warunkiem zaliczenia praktyki zawodowej uprawniającej do uzyskania uprawnień budowlanych bez ograniczeń w specjalności wyburzeniowej jest praca, która polega na:


• pełnieniu funkcji technicznej na budowie pod kierunkiem osoby mającej odpowiednie uprawnienia budowlane i będące czynnym członkiem samorządu zawodowego. W przypadku, gdy praktyka odbywa się za granicą, osoba nadzorująca pracę musi posiadać uprawnienia odpowiednie dla danego kraju,
• bezpośrednim uczestniczeniu w pracach projektowych pod kierunkiem osoby mającej odpowiednie uprawnienia budowlane i będące czynnym członkiem samorządu zawodowego.

 

W przypadku, gdy praktyka odbywa się za granicą, osoba nadzorująca pracę musi posiadać uprawnienia odpowiednie dla danego kraju.
Decyzja o zakresie uznania zdobytego wykształcenia i odbytej praktyki zawodowej leży w kompetencjach okręgowej komisji kwalifikacyjnej wyodrębnione przez właściwą miejscowo izbę inżynierów budownictwa.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami