Wydajność elektrody magnezowej

Wydajność elektrody magnezowej

W celu uniknięcia uszkodzenia styku z magnezem izolowanego gumą przewodnika miedzianego stosuje się ocynkowane rdzenie stalowe. Zniszczenie kontaktu powoduje bowiem przerwanie obwodu. Wymaga się, ażeby protektor magnezowy zawierał możliwie 99,87°/o czystego metalu. Przy protektorowej ochronie konstrukcji w środowisku zwykłej wody do picia wydajność prądu osiąga do 1300 Agodz na 1 kG metalu. W morskiej wodzie, w której są łatwo osiągalne duże gęstości prądu, magnezowe protektory dają 1200-1400 Agodz na 1 kG (program uprawnienia budowlane na komputer).

Wydajność elektrody magnezowej w gruncie o oporze 1000 om • cm, dołączonej do ochranianej konstrukcji oddalonej od niej o 300 cm, powiększa się wraz ze zmniejszeniem rozmiarów elektrody. Zamieszczono wydajność i okres pracy dla elektrod w podanych ostatnio warunkach z dopełniaczem gipsowym.
Protektory aluminiowe. Wchodzą one coraz szerzej w użycie, gdyż zapewniają największą wydajność prądu elektrycznego na jednostkę ciężaru protektora w stosunku do dwóch poprzednich metali. Wydajność cynku w stosunku do aluminium wynosi tylko 27,5%, a w stosunku do magnezu 73,7% (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Potencjały elektrod magnezowych, aluminiowych, cynkowych i żelaznych, zanurzonych w roztworach różnych substancji chemicznych. Stężenia elektrolitów są równe 1 m (mol) (z wyjątkiem Ca(OH)2 (uprawnienia budowlane).
Dopełniacze. Dla zapewnienia lepszej pracy protektorów stosuje się tzw. dopełniacze. Wykłada się nimi protektory lub otwory w gruncie po ich założeniu. Jako dopełniacze stosuje się iły z solą kuchenną i inne materiały utrzymujące dobrze wilgoć, jak gipsy, bentonity itp. Najbardziej jednak uaktywnia pracę elektrod gips. Szczególnie jeżeli grunt jest suchy, gips lekko absorbuje wilgoć z gruntu i utrzymuje ją znacznie trwalej niż większość gruntów.

Odległość pomiędzy protektorami

Montaż instalacji protektorowych. Montowanie protektorów polega na stworzeniu dwóch „łańcuchów”. Jeden „łańcuch” stanowią elementy konstrukcji, a drugi elektrody anodowe (protektory). Końce izolowanych kabli (łączących protektory) doprowadza się do styku w dostępnej do obsługi skrzynce (program egzamin ustny). Jeżeli konstrukcja składa się z szeregu elementów wzajemnie odizolowanych, należy te elementy połączyć dospawanymi przewodnikami w jeden łańcuch. Można również łączyć po kilka elementów, dając im wspólny protektor  lub w przypadku potrzeby uzyskania większej gęstości prądu dać na każdy element osobny protektor. Połączenie jednak przewodnikami poszczególnych elementów ze sobą i w tym przypadku jest wskazane.

Protektory ustawia się pionowo, jeżeli opór warstw gruntu jest zmienny (np. obniża się z głębokością) lub poziomo wzdłuż chronionej konstrukcji, jeżeli trzeba wyzyskać określone warstwy gruntu o małym oporze (opinie o programie).
Zazwyczaj protektory wstawia się w wywiercone otwory w gruncie o średnicy 150 mm. Protektory do wysokości przynajmniej 300-f-600 mm otacza się dopełniaczem (np. gips + glina). Głębokość otworów i liczbę protektorów ustala się zależnie od potrzebnej gęstości prądu, W każdym bądź razie głębokość założenia powinna sięgać poniżej poziomu przemarzania, ponieważ w niskich temperaturach oddawanie energii elektrycznej przez protektor jest słabe (segregator aktów prawnych).

Do jednego otworu można wprowadzić kilka protektorów, przedzielając je warstwą dopełniacza grubości 400-500 mm.
W przypadkach kiedy protektory pracują w gruntach wyjątkowo korozyjnych (200 om • cm lub mniej) albo w roztworach soli (przy przyjęciu wieku protektorów ponad 10 lat), staje się konieczne stosowanie protektorów o możliwie dużej powierzchni w stosunku do ich objętości. Odległość pomiędzy protektorami wynosi tutaj 1200 mm. Tak mała odległość jest dobrana dlatego, żeby uniknąć zbyt dużej wydajności prądu i w ten sposób przedłużyć ich okres pracy (promocja 3 w 1).

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Stosowanie ochrony anodowej

Zagadnienie skuteczności ochrony anodowej znacznie się komplikuje, kiedy rozpuszczone wskutek lokalnej korozji aniony (np. chlorków) zmniejszają powierzchnię warstwy pasywującej. Występuje…

Anody aluminiowe

Anody aluminiowe są utleniane przy wytrącaniu trudno rozpuszczalnego w wodzie uwodnionego wodorotlenku glinu Al(OH)3, przy czym oprócz anodowego rozpuszczania aluminium…

Zmineralizowany szlam

W wodach o średniej twardości i wodach twardych przy dużej zawartości soli (tj. o dużej konduktywności) również powstają takie same…

Pełne zabezpieczenie instalacji

Na powierzchni ocynkowanej tworzą się warstwy ochronne (wodorotlenki, tlenki i sole zasadowe o bardzo małej rozpuszczalności w wodzie) zapobiegające w…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !