Blog

05.02.2022

Wydajność pomp

W artykule znajdziesz:

Wydajność pomp
Wydajność pomp

Wymiary pomp głębinowych są znaczne, np. pompy wyrabiane przez zakłady Siemens w Niemczech charakteryzują się następującymi danymi: średnica zewnętrzna 190-310 mm, wysokość 2,30-^2,75 m, moc silnika 5-M3,5 kW (program uprawnienia budowlane na komputer). Wydajność pomp innej wytwórni waha się w granicach 0,83-33,3 1/sek. O pompach głębinowych można powiedzieć ogólnie, że pracują dobrze tylko wtedy, gdy są w zupełnym porządku i że ulegają dość łatwo uszkodzeniom. W ostatnich latach również nasz przemysł przystąpił do wyrobu pomp głębinowych.

W praktyce amerykańskiej wprowadzono ostatnio do użytku wtyczki filtracyjne, które Wkrótce rozpowszechniły się również w Rosji i w innych krajach (w terminologii angielskiej są to „well points czyli punkty studzienne, w języku rosyjskim nazwano je igłofiltrami) (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Wtyczki filtracyjne są to małe studzienki rozstawiane w szeregu na obwodzie wykopu i tworzące podziemne osłony ze wszystkich jego stron. Studzienki te zaopatrzone są u spodu w filtry 0 5lA- 63 mm, długości 0,8h-1 m i mają rury pionowe 0 38 mm do odciągania wody. Rozstawia się te studzienki w odstępach 0,8 A-1,8 m jedną od drugiej, pogrążając je w grunt przez wpłukiwanie strugą wody. Górą wiąże się studzienki z rurami poziomymi 0 152 mm odprowadzającymi wodę do pomp. Jedna pompa odśrodkowa 0 6″ = 152 mm może obsłużyć szereg wtyczek filtracyjnych na długości 150-180 m (uprawnienia budowlane).

Dla przykładu można przytoczyć, że na obwodzie dużego dołu fundamentowego założono na jednej robocie 340 wtyczek na długości 317 m, powiązano je rurami 0 152 mm, z dołączeniem ich do 4 pomp 0 152 mm i ustawiono piątą pompę zapasową. Wtyczki filtracyjne wprowadzano do gruntu po 10 do 50 sztuk dziennie za pomocą pompy o ciśnieniu do 10,5 at n i wydajności do 1800 1/min (program egzamin ustny).

Szybkość odwodnienia terenu

Uzyskano obniżenie poziomu wody o 4,1 m odpompowując początkowo wody około 13 nrVmin, a na- następnie po kilku dniach znacznie mniej (7 nrYmin). Według wyników prac zaleca się nie przekraczać długości 100 m w poziomej linii dla jednej pompy ssącej. Ilość wody, którą odprowadzała jedna pompa, nie przekraczała na większych robotach 1,7-2 m3/min, wobec tego wskazane jest stosować pompy o wydajności 0,5-2 m3/min, powiązane z silnikami o mocy 4,5-20 kW (opinie o programie).

Szybkość odwodnienia terenu zależy od warunków gruntowych, a więc od współczynnika filtracji i od głębokości wymaganej depresji. Nieraz do osiągnięcia depresji może wystarczyć kilka lub kilkanaście godzin, a nieraz skutek objawia się dopiero po kilku dniach. Odwadnianie dołów fundamentowych za pomocą depresji odznacza się dużymi zaletami technicznymi. Dzięki tej metodzie bowiem unika się potrzeby stosowania kosztownych i żmudnych w wykonaniu ścianek szczelnych (gdy na placu budowy jest dość miejsca na wykonanie dołu fundamentowego ze zboczami) (segregator aktów prawnych).

Nieraz zastosowanie depresji może odbić się niekorzystnie na sąsiednich budynkach, gdyż odwodnienie gruntu pod fundamentami może spowodować jego osiadanie i w następstwie - spękanie ścian. Objaw ten i jego rozmiary będą zawsze zależały od rodzaju gruntu, głębokości odwodnienia, a nieraz i od okresu czasu, w jakim będzie ono trwało. Można czasem przeciwdziałać niekorzystnym skutkom depresji przez otoczenie budynku ścianką szczelną i wlewanie poza tę ściankę wypompowywanej ze studzien wody. Wywoła to jednak konieczność zwiększonego pompowania, gdyż wlewanie poza ściankę szczelną zwiększy ilość wody w obiegu (promocja 3 w 1). Postępy w poznawaniu praw przyrody połączone z coraz to dokładniejszym pojmowaniem przebiegu licznych zjawisk doprowadzają do wykorzystywania nowych zdobyczy wiedzy w różnych dziedzinach techniki. W pracach fundamentowych, gdzie każdy poważniejszy przypadek wiąże się ze zwalczaniem przenikającej wody gruntowej i z przeciwstawianiem się parciu gruntu, również dąży się do uzyskania pożytku z doświadczeń i obserwacji, jakie dają nam inne dziedziny nauki.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami