Blog

01.04.2021

Wydawanie posiłków

W artykule znajdziesz:

Wydawanie posiłków

Wydawanie posiłków

Odległość stołówki od miejsca pracy nie powinna przekraczać 600 m. Jeżeli wydawanie posiłków przewiduje się w przerwie obiadowej, to odległość ta może wynosić najwyżej 200 m. Stołówka powinna mieć dwa wejścia: jedno dla konsumentów, drugie gospodarcze od strony zaplecza sto łówki z dogodnym podjazdem dla samochodów ciężarowych.
Liczbę miejsc w sali konsumentów projektuje się licząc 30% liczby wydawanych obiadów, przyjmując czas
zjedzenia obiadu 2030 minut (program uprawnienia budowlane na komputer).

Bez względu na charakter i wielkość stołówki możemy w niej rozróżnić pomieszczenia:
a. dla konsumentów obejmujące hall, szatnię, sanitariaty oraz salę jadalną,
b. produkcyjne, w skład których wchodzą przygotowalnie typu liii oraz kuchnia, wydawalnia, zmywalnia naczyń i sprzętu kuchennego,
c. składowania, tj. przed magazyn i magazyny produktów suchych, warzyw, ziemniaków, owoców i kiszonek oraz chłodnie, magazyn opału, magazyn opakowań i in.,
d. administracyjno-socjalne, tj. pokój kierownika stołówki oraz pokój, szatnie i zespół sanitarny dla personelu (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Należy uwzględnić wzajemne powiązania funkcjonalne poszczególnych pomieszczeń i przebieg ciągów. zwracając szczególną uwagę na rozdzielenie ciągu czystego od brudnego, tj. aby przygotowanie i wydawanie posiłków nie stykało się z odpadkami, brudnymi talerzami. Ważna jest także właściwa orientacja pomieszczeń I stołówki pracowników, interesantów i towarów do zakładu ;raz z zakładu, a także na jego terenie jest zorganizowany podlega kontroli. Zadanie to powierza się portierom. Przy wejściu na teren zakładu projektuje się portiernie o zróżnicowanych rozwiązaniach, zależnie od wielkości zakładu, liczby pracowników i interesantów oraz natężenia towarów (uprawnienia budowlane). Przykład różnych rozwiązań usytuowania portierni, przejść i przejazdów w strefie wejściowej zakładu przemysłowego.
Projektuje się portiernie osobowe, obsługujące ruch pracowników lub także interesantów oraz portiernie towarowe, lokalizowane w pobliżu strefy magazynowo-składowej. Niekiedy łączy się poszczególne funkcje w jednym obiekcie. W związku z tym zróżnicowany bywa także program użytkowy portierni (program egzamin ustny).

Pomieszczenie portiera

Obok pomieszczeń podstawowych, do których zalicza się pomieszczenie portiera, przejścia i przejazdy kontrolne oraz pomieszczenia sanitarne, mogą występować w portierniach także pomieszczenia do rewizji osobistej, poczekalnie i biura przepustek oraz wagi wagonowe i samochodowe. Przykład rozwiązania portierni osobowej z biurem przepustek oraz portierni towarowej z wagami (opinie o programie).

Pomieszczenie portiera musi umożliwiać obserwację wszystkich wejść i urządzeń znajdujących się na terenie portierni i w jej sąsiedztwie. Portier dysponuje połączeniem telefonicznym z centralą zakładową i miejską, a jeśli na terenie zakładu przemysłowego jest straż przemysłowa, także ze stanowiskiem dowodzenia znajdującym się w wartowni. W portierni umieszcza się też urządzenia kontrolno-alarmowe, włączone do ogólnego systemu alarmowego zakładu. Minimalna powierzchnia pomieszczenia portiera wynosi 5 m2. Stanowisko pracy portiera projektuje się o 30 cm wyżej w stosunku do przejść kontrolnych Pożądane jest, aby fotel portiera był obrotowy, a podłoga dobrze izolowana pod względem termicznym.

W dużych zakładach przemysłowych projektuje s, przejścia kontrolne wykonane z barierek długość 1,5-2,0 m, rozstawionych szeregowo co 60 cm. Ich liczb powinna umożliwiać przejście pracowników w ciąg 10 minut. (Przepustowość jednego przejścia kontrolnego w ciągu 10 minut wynosi 200 osób) (segregator aktów prawnych).
Kontrolę w kabinach rewizyjnych przeprowadza si wyjątkowo, jedynie w zakładach o specyficznym rodzaj produkcji, np. obróbka kamieni szlachetnych. Po mieszczenia do rewizji osobistej projektuje si osobno dla mężczyzn i osobno dla kobiet. Przewiduje si« przedsionek wejściowy i pokój do rewizji o powierzchni minimum 3 m2.

Jeżeli rewizji podlega większa liczba osób u projektuje się ponadto kabiny do ubierania się osób i przedsionek wyjściowy. Wyjście osób musi prowadzić poza przejścia kontrolne xt zewnątrz zakładu. Okna w pomieszczeniach do rewizji muszą być usytuowane na wysokości  wgląd do pomieszczenia z zewnątrz budynku (promocja 3 w 1)..

Najnowsze wpisy

09.05.2024
Architekt - po co mu uprawnienia budowlane?

Jeśli chcesz zostać architektem, potrzebne będą Ci specjalne uprawnienia budowlane. Uzyskanie tych uprawnień nie jest proste. Kandydat na architekta musi…

07.05.2024
Praktyki budowlane. Wszytko, co musisz o nich wiedzieć

Znaczenie praktyki zawodowej w zdobywaniu uprawnień budowlanych Praktyka zawodowa odgrywa kluczową rolę w zdobywaniu uprawnień budowlanych dla architektów oraz innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami