Blog

30.05.2018

Wydawanie uprawnień budowlanych

W artykule znajdziesz:

Wydawanie uprawnień budowlanych


Uprawnienia budowlane w Polsce
Dzisiaj aby cokolwiek wybudować w Polsce inwestor potrzebuje odpowiedniego certyfikatu budowlanego. Oczywiście tego typu uprawnienia są przyznawane przez odpowiednią komisją kwalifikacyjną, która sama po przeanalizowaniu wniosku podejmuje decyzję, czy faktycznie dana osoba może pełnić samodzielną funkcję techniczną, co jednocześnie pozwala nie tylko na projektowanie nowego budynku w danym miejscu, ale także takie uprawnienia pozwalają na odpowiednie kierowanie robotami budowlanymi. To bardzo ważne rozwiązanie, ponieważ dzisiaj wszystkie inwestycje budowlane, bez wyjątku potrzebują potwierdzenia prawnego. Na pewno mogą być wydawane zarówno bez ograniczeń, jak i w pewnym ograniczonym zakresie. Oznacza to, że budowa może się odbyć, ale tylko zgodnie z warunkami, jakie zostaną wcześniej ustalone. Pewne działania będą mimo to zabronione i właśnie na tym polega całe ograniczenie. Należy mieć świadomość, że dzisiaj tego typu uprawnienia są wydawane pod ścisłym nadzorem, dlatego nie ma możliwości, aby ktoś uzyskał takie pozwolenie, bez wcześniejszego spełnienia określonych norm budowlanych.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami