Wykańczarki bez prowadnic

Wykańczarki bez prowadnic

Wykańczarki ślizgowe, które ostatnio zostały wprowadzone przez przemysł do budowy nawierzchni betonowych, eliminują konieczność stosowania prowadnic (program uprawnienia budowlane na komputer). Oprócz wielu zalet maszyny te mają jednak tę wadę, iż są bardzo ciężkie. Europejska firma A.B.G. produkuje obecnie lekką maszynę przyczepną, umożliwiającą wykonywanie nawierzchni betonowej bez stosowania prowadnic.

Wadą tej maszyny jest brak urządzenia automatycznego regulującego profil podłużny nawierzchni. dowolne miejsca zasobnika, a gromadzenie jej w okolicy szpary wylotowej jest równomierne. Dla zagęszczania rozścielonej masy betonowej ukladarka wyposażona jest w 12 elektrycznych wibratorów wgłębnych. Do wykończenia powierzchni przeznaczone są trzy elementy gładzące. Pierwszy z nich (zasadniczy) w postaci deski wygładzającej jest połączony z poziomym wibratorem rurowym, ułożonym w szczelinie leja rozdzielczego, natomiast dwa pozostałe stanowią płytowe gładziki.

Całość maszyny wraz z silnikiem i urządzeniami sterującymi zamocowana jest na podwoziu gąsienicowym wraz z deskowaniem ślizgowym. Wykańczarka posiada automatyczne urządzenie do utrzymywania budowanej nawierzchni dokładnie w zaprojektowanej niwelecie i osi (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Maszyna posiada również urządzenia do wykonywania szczeliny podłużnej. Na całość urządzenia składają się wciągarka bębnowa, ukladarka taśmy oraz nóż wibracyjny. W pewnym odstępie za maszyną (kilkanaście metrów) dwóch robotników, idących po poboczach, ciągnie rurowy aluminiowy gładzik wraz z taśmą brezentową po świeżo zagęszczonej nawierzchni.

Gładzikiem jest cienkościenna rura aluminiowa o średnicy 10,5 cm i długości 9,0 m z uchwytami linowymi od obu końców. Gładzik ten w czasie pracy ustawiony jest skośnie w stosunku do osi, a wykończenie powierzchni polega na przeciągnięciu gładzika tam i z powrotem. Wykonana przez opisaną maszynę nawierzchnia wykazuje dużą dokładność profilu podłużnego. Dla zapewnienia ciągłości pracy ukladarki konieczne są 2 betoniarki na gąsienicowym podwoziu, o roboczej pojemności mieszalnika co najmniej 1,5 m3 każda. Suche zestawy masy dostarczane są do koszy załadowczych betoniarek przez samochody wyładowcze, a woda do zarobu dostarczana jest z cystern samochodowych, przejeżdżających wzdłuż budowanej nawierzchni. Sporządzona masa betonowa dostarczona jest do zasobnika wykańczarki za pomocą zasobnika kubełkowego poruszającego się po wysięgniku. ‘Wydajność godzinową wykańczarki można określić jako ułożenie około 100 m8 masy betonowej lub 400 m2 powierzchni albo też 52 m długości nawierzchni.

Urządzenia i maszyny pomocnicze do budowy i wykończenia nawierzchni betonowych. Do budowy nawierzchni betonowych potrzebne są różne maszyny i urządzenia pomocnicze (uprawnienia budowlane).

Do urządzeń tych, poza niektórymi opisanymi w poprzednich rozdziałach, należy zaliczyć:
- wibratory przenośne,
- daszki ochronne i pomosty robocze,
- pompy wodne,
- agregaty elektryczne,
- nacinarki szczelin w betonie,
- zalewarki szczelin masą asfaltową,
- polewarki nawierzchni płynami ochronnymi,
- wykańczarki opasek betonowych,
- prowadnice (program egzamin ustny).

Wibratory przenośne

Ze względu na możliwość awarii wykańczarek na każdej budowie nawierzchni betonowych powinien znajdować się zapasowy sprzęt zagęszczający masę betonową. Do tego celu obecnie najczęściej są stosowane ubijarki wibracyjne (opinie o programie). Ubijarki wibracyjne stosowane są również do wykonywania małych partii nawierzchni betonowych, do robót naprawczych oraz do robót pomocniczych.

Zależnie od rodzaju napędu elementów wibracyjnych, istniejące wibratory można podzielić na trzy typy, tj. wibratory o napędzie

- silnikami spalinowymi,
- silnikami elektrycznymi,
- silnikami o sprężonym powietrzu (segregator aktów prawnych).

Przy budowie nawierzchni betonowych obecnie stosowane są wibratory o silnikach elektrycznych lub spalinowych. Z uwagi na rodzaj i wielkość powierzchni zetknięcia się wibratora z zagęszczaną masą betonową rozróżnia się:
- wibratory płytowe,
- wibratory listwowe lub deskowe (promocja 3 w 1).

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Stosowanie ochrony anodowej

Zagadnienie skuteczności ochrony anodowej znacznie się komplikuje, kiedy rozpuszczone wskutek lokalnej korozji aniony (np. chlorków) zmniejszają powierzchnię warstwy pasywującej. Występuje…

Anody aluminiowe

Anody aluminiowe są utleniane przy wytrącaniu trudno rozpuszczalnego w wodzie uwodnionego wodorotlenku glinu Al(OH)3, przy czym oprócz anodowego rozpuszczania aluminium…

Zmineralizowany szlam

W wodach o średniej twardości i wodach twardych przy dużej zawartości soli (tj. o dużej konduktywności) również powstają takie same…

Pełne zabezpieczenie instalacji

Na powierzchni ocynkowanej tworzą się warstwy ochronne (wodorotlenki, tlenki i sole zasadowe o bardzo małej rozpuszczalności w wodzie) zapobiegające w…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !