Blog

11.05.2019

Wykaz aktów prawnych 2019

W artykule znajdziesz:

Wykaz aktów prawnych 2019

Na stronie Polskie Izby Inżynierów Budownictwa można już znaleźć wykazy norm i aktów prawnych, jakie będą wymagane podczas wiosennej sesji egzaminu na uprawnienia budowlane w 2019 roku (https://uprawnienia-budowlane.pl). W wykazie, który został opublikowany z lekkim

Wykaz aktów prawnych 2019

poślizgiem, znajduje się 166 ustaw i rozporządzeń. Kandydaci na uprawnienia budowlane muszą znać je w stopniu szczegółowym lub ogólnym, w zależności od wskazań Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (program na komputer). Podobnie jak w poprzednich latach, taki i teraz, zakres wymaganych przepisów nie uległ zbyt dużej zmianie w porównaniu do roku poprzedniego. Akty prawne na egzamin, który odbędzie się w maju 2019 roku można bez problemu znaleźć w internecie, np. na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (program na telefon).

Na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa można znaleźć nie tylko listę wymaganych aktów prawnych, ale także kompletny zestaw polskich norm, instrukcji ,poradników oraz wytycznych (opinie o programie). Podczas egzaminu w sesji wiosennej 2019 ich znajomość oraz umiejętność stosowania w praktyce będzie wymagana od wszystkich kandydatów na uprawnienia budowlane. W wykazie znajdują się także wszystkie specjalności techniczno-budowlane (segregator aktów prawnych). Dzięki tym informacjom można się zapoznać z wymaganymi przepisami i odpowiednio przygotować do egzaminu na uprawnienia budowlane.

Egzamin na uprawnienia budowlane

Egzamin na uprawnienia budowlane daje prawo do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Decyzja o przyznaniu praw budowlanych stanowi podstawę do pracy jako projektant lub kierownik budowy (program egzamin ustny). Decyzja wpisywana jest do rejestru centralnego, o którym mowa w ustawie Prawo budowlane art. 88 a ust. 1 pkt 3 lit. A. Ponadto do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niezbędny jest wpis na listę członków właściwej miejscowo izby samorządu zawodowego.

Izba wydaje zaświadczenie, które stanowi potwierdzenie posiadania uprawnień budowlanych i przynależności do izby (promocja 3 w 1). Oczywiście takie zaświadczenie ma termin ważności, a w przypadku wykreśleniu z listy organy samorządu zawodowego mają obowiązek bezzwłocznego przekazania informacji, aby została ona ujawniona w rejestrze.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami