Wykładziny

Wykładziny

Wykładziny należy układać na kitach chemoodpornych (asfaltowych, krzemianowych z żywic syntetycznych) dobierając rodzaj kitu w zależności od jego odporności na dane środowisko agresywne i na temperaturę. Kitów asfaltowych nie należy stosować w temperaturze powyżej +40°C, kitów na żywicach fenolowo-formaldehydowych (KDB-110, KW i KWL) - powyżej +150°C, a kitu na żywicy epoksydowej) Epidian 430) - powyżej 100°C (program uprawnienia budowlane na komputer). W wyższych temperaturach można stosować kity krzemianowe.
W środowiskach alkalicznych niedopuszczalne jest stosowanie kitów krzemianowych jak również kitów fenolowo-formaldehydowych KW i KDB-110.

Ubytki betonu powstałe na skutek korozji w konstrukcjach żelbetowych można wypełnić plastobetonem na żywicach epoksydowych. Nośność zabezpieczanej konstrukcji nie jest zmniejszona. Przed wypełnieniem ubytku należy miejsce uszkodzenia rozkuć i uformować plombę zgodnie z przewidzianymi naprężeniami. Reperować w ten sposób można słupy i belki zarówno w strefie rozciąganej jak i ściskanej.
Powłoki poliestrowe (laminaty poliestrowe) zbrojone włóknem szklanym otrzymuje się przez naniesienie ręczne na betonowe podłoże kilku kolejnych kompozycji poliestrowych o odpowiednim składzie. Wewnętrzne warstwy zbrojone są matą lub tkaniną szklaną (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Z uwagi na odporność chemiczną poliestrów powłoki te można stosować do zabezpieczenia obiektów narażonych na działanie wody, kwaśnych ścieków przemysłowych, roztworów kwasów mineralnych i organicznych, roztworów soli mineralnych i benzyny.

Dla zapewnienia szczelności powłoki zbrojonej włóknem szklanym wykonuje się ją w kilku kolejnych warstwach, a mianowicie:
- warstwa gruntująca,
- warstwa podkładowa,
- warstwa zbrojona włóknem szklanym,
- warstwy nawierzchniowe.
Zależnie od wymagań wytrzymałościowych laminatu może on być zbrojony większą liczbą warstw maty lub tkaniny (uprawnienia budowlane).

Warstwy nawierzchniowe

Warstwy nawierzchniowe daje się w liczbie koniecznej do całkowitego przykrycia włókien szklanych, na ogół co najmniej dwie. Kompozycję z żywic na warstwy podkładowe i nawierzchniowe wykonuje się zazwyczaj z dodatkiem wypełniaczy kwasoodpornych. Do warstw nawierzchniowych stosownie do wymagań można dodać odpowiednie pigmenty. Kompozycje na warstwę zbrojoną włóknem szklanym przygotowuje się na ogół z samej żywicy z utwardzaczem, bez dodatku wypełniaczy. Kompozycje do gruntowania podłoża betonowego przygotowuje się z dodatkiem rozpuszczalników (program egzamin ustny).
Powłoki epoksydowe (laminaty epoksydowe) zbrojone włóknem szklanym otrzymuje się przez naniesienie ręczne na betonowe podłoże kilku kolejnych warstw kompozycji z zastosowaniem wewnątrz warstwy wkładki w postaci maty lub tkaniny szklanej (opinie o programie).

Powłoki te odznaczają się dobrą przyczepnością do suchego podłoża betonowego, są szczelne i nieprzepuszczalne dla cieczy pod zwiększonym ciśnieniem, są odporne chemicznie na długotrwałe działanie alkaliów zarówno rozcieńczonych jak i stężonych w normalnych i podwyższonych temperaturach oraz na działanie rozcieńczonych i średnio stężonych roztworów kwasów w normalnej temperaturze, roztworów soli, wody i produktów naftowych.
Powłoki epoksydowe posiadają ograniczoną odporność na czynniki utleniające i kwasy organiczne (segregator aktów prawnych).

Wykonywanie laminatów. Dla zapewnienia dobrej przyczepności laminatów do powierzchni, na które są układane, należy szczególnie starannie przygotować podłoże pod powłoki. Podłoże stalowe musi być oczyszczone, odrdzewione i odtłuszczone, podobnie jak pod powłoki malarskie. Podłoże betonowe powinno być mocne, suche, równe, bez raków. Nierówne powierzchnie betonu konstrukcyjnego wyrównuje się wyprawą cementową bezpośrednio po zdjęciu deskowania.

Laminaty żywiczne wykonuje się sposobem ręcznym za pomocą pędzli i wałków malarskich obciągniętych sztucznym futrem. Warstwę gruntującą nanosi się i rozprowadza po podłożu „systemem krzyżowym” za pomocą pędzla o krótkim włosiu. Następnie warstwy powłoki wygodniej i szybciej wykonuje się za pomocą wałków. Każdą warstwę nanosi się po stwardnieniu warstwy poprzedniej - najlepiej następnego dnia (promocja 3 w 1).

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Obszary surowcowe

Schemat pierwszy polega na stwierdzonym lub prognozowanym przekroczeniu skali popytu na dobra i usługi pochodzące z obszarów przybrzeżnych wobec zasobów…

Konflikt intensywnego użytkowania

Konflikt intensywnego użytkowania zasobów obszarów przybrzeżnych z potrzebą zachowania długoterminowej produktywności tych zasobów spowodował zapotrzebowanie na inne koncepcje planowania i…

Kryterium atrakcyjności celu

Szóstym jest kryterium kojarzenia korzyści zewnętrznych. Każdy z systemów transportowych obsługujących ruch turystyczny musi być rentowny. Efekt ten powstanie wtedy,…

Penetrowanie obszaru

Drugi etap, będący wynikiem wzrastającej świadomości ekologicznej i zdrowotnej człowieka, wyzwoli chęć penetrowania obszaru rowerem, co przyczyni się do zdecydowanie…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !