Blog

20.01.2019

Wykonanie kanalizacji w podłodze

W artykule znajdziesz:

Wykonanie kanalizacji w podłodze

Przewody odpływowe zwykle prowadzi się pod podłogą w piwnicy lub w najniższej kondygnacji (program na komputer). W przypadku piwnicy mogą być prowadzone po wierzchu na ścianach lub pod stropem. Najlepiej, jeśli przebiegają równolegle lub prostopadle do fundamentu. W przypadku, gdy przewody prowadzone są w gruncie, należy umieścić je w odpowiedniej odległości od fundamentu (program na telefon). Jest to ważne w przypadku, gdy dojdzie do awarii i konieczne będzie wykonanie wykopu – wówczas nie trzeba obawiać się, że zostanie naruszona stateczność budynku (program na egzamin ustny). W przypadku, gdy rury są prowadzone po ścianach piwnicy lub pod stopę, zabierają one wprawdzie nieco miejsca, ale ich kontrola oraz naprawy są znacznie łatwiejsze.

Zabezpieczone przed zamarzaniem

Przy układaniu rur pod podłogą należy zwrócić szczególną uwagę na to, czy wszystkie połączenia są szczelne, ponieważ w razie awarii dostęp do nich będzie niezwykle trudny (promocja 3 w 1). Zarówno poziomy kanalizacyjne, jak i przykanalik, muszą być odpowiednio zabezpieczone przed zamarzaniem. Konieczne jest więc umieszczenie ich na głębokości wynoszącej od 0,8m do 1,2m – zależy to od regionu kraju. Jeśli nie ma możliwości wykonania odpowiednio głębokiego wykopu, to należy osłonić rury za pomocą warstwy izolacji termiczne, wykonanej z materiału nienasiąkliwego – zwykle jest to styropian lub keramzyt (segregator).
Rury kanalizacyjne należy umiejscowić w gruncie w taki sposób, aby znajdowały się w odległości nie mniejsze niż – 0,5 m od kabli telekomunikacyjnych, 0,8 m od kabli energetycznych i 1,5 m od przewodów gazowych i wodociągowych. Każdy poziom odprowadza ścieki do przykanaliku, stanowiącego przewód zbiorczy, z którego wypływają ścieki z całego budynku. Przykanalik musi mieć średnicę nie mniejszą niż średnica największego z przewodów odpływowych – najczęściej wynosi ona 150 mm. W miejscu, gdzie dochodzi do połączenia przewodów z przykanalikiem wykonywana jest studzienka kanalizacyjna – jest to praktykowane zwłaszcza w przypadku, gdy istnieje kilka przewodów odpływowych (opinie). Przykanalik odpowiada za odprowadzanie ścieków do sieci kanalizacyjnej, przydomowej oczyszczalni lub zbiornika bezodpływowego.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami