Wykonanie obróbek blacharskich

Wykonanie obróbek blacharskich
Wykonanie obróbek blacharskich

Wykonywanie wypraw zewnętrznych według opisanej metody można prowadzić w dni bezdeszczowe przy temperaturze powietrza nie niższej niż + 10°C. Przed przystąpieniem do zabezpieczenia powierzchni ścian konieczne jest wykonanie obróbek blacharskich gzymsów, cokołów i murków attykowych, jak i ułożenie nowych podokienników blaszanych (program uprawnienia budowlane na komputer). Należy również zamocować nowe uchwyty do rur spustowych, jeżeli poprzednie zostały usunięte.

Ściankę attykową należy okleić styropianem w taki sam sposób, jak pozostałą część ściany. Warstwa styropianu powinna dochodzić do górnej krawędzi ścianki. Siatkę z włókna szklanego należy wywinąć na górną powierzchnię ścianki attykowej i przykleić do podłoża (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Nową obróbkę blacharską należy zamocować do kołków drewnianych osadzonych w ściance. Fragment ściany przy gzymsie lub płycie balkonowej należy okleić styropianem w ten sposób, aby warstwa ocieplająca dotykała bezpośrednio do spodu gzymsu lub płyty balkonowej i ściśle do nich przylegała. Część cokołowa budynku powinna być oklejona styropianem do poziomu 20 cm poniżej spodu stropu piwnicznego. W rozwiązaniu zewnętrzną powierzchnię warstwy ocieplającej w paśmie poniżej cokołu wyrównano przez wprowadzenie dodatkowej warstwy styropianu (uprawnienia budowlane).

Górne i boczne powierzchnie ościeży okiennych i balkonowych) należy wykleić styropianem na pełną ich głębokość, zwracając szczególną uwagę na dokładne przyleganie płyt styropianu do podłoża. Na fragmentach ścian pod parapetami okiennymi doprowadza się warstwę styropianu do dolnej krawędzi otworu (program egzamin ustny). Siatkę z włókna szklanego wywija się na płaszczyznę podparapetową i przykleja do podłoża masą klejącą, podobnie jak na innych fragmentach zabezpieczanych ścian. Nowy podokiennik blaszany mocuje się do ościeżnicy oraz do kołków drewnianych osadzonych w ścianie (opinie o programie). Przy węgarkach krawędzie podokiennika należy wywinąć ku górze.  Naroża budynku należy okleić styropianem szczególnie dokładnie ze zwróceniem specjalnej uwagi na ścisłe przyleganie do siebie płyt styropianowych przy krawędziach naroży.

Siatka z włókna szklanego

Przy zabezpieczaniu wyłącznie ścian szczytowych należy warstwę ocieplającą i wyprawę wykonać również na ścianach podłużnych pasem szerokości 60 cm lub do najbliższego otworu okiennego bądź balkonowego. Warstwę ocieplającą należy doprowadzić do krawędzi szczeliny dylatacyjnej (segregator aktów prawnych). Siatkę z włókna szklanego wprowadza się do szczeliny dylatacyjnej i przykleja do obrzeży elementów ściennych. Następnie do spoiny należy wcisnąć podkładkę oporową ze styropianu i uszczelnić spoinę dylatacyjną kitem trwale plastycznym. Metodę zabezpieczania ścian zewnętrznych lekką wyprawą z płynnej tapety z warstwą ocieplającą zaleca się stosować w budynkach, w których występują zarówno przecieki, jak i przemarzanie ścian.  

Przy stosowaniu tej metody podłoże powinno być trwałe. W szczególności nie może ono wykazywać takich cech, jak:

  • występowanie zmian w strukturze wewnętrznej materiału ściany pod wpływem zachodzących procesów chemicznych prowadzących do uszkodzeń materiału, np. rozpad chemiczny żużla lub keramzytu,
  • łuszczenie lub pylenie powierzchniowej warstwy elementów ściennych, spotykane niekiedy w ścianach z prefabrykatów z betonu komórkowego,
  • odspojenie warstwy zewnętrznej otulającej zbrojenie, spotykane np. przy silnej korozji stali zbrojeniowej.

Zasady wykonywania zabezpieczeń wg tej metody są podobne jak przy stosowaniu lekkiej wyprawy z płynnej tapety (promocja 3 w 1). Różnica polega na innym rozwiązaniu materiałowym zewnętrznej warstwy fakturowej. Wykonywanie wyprawy obejmuje następujące czynności:

  • przyklejenie do podłoża warstwy styropianu klejem lateksowym ekstra z cementem (masą klejącą),
  • przyklejenie na styropianie siatki z włókna szklanego klejem lateksowym extra z cementem (masą klejącą),
  • wykonanie warstwy fakturowej z polimerozaprawy.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !