Wykonywanie podłużnych ścianek kolankowych uprawnienia budowlane

Wykonywanie podłużnych ścianek kolankowych uprawnienia budowlane

Przy wykonywaniu podłużnych ścianek kolankowych należy pamiętać o umieszczeniu w nich odpowiedniej liczby otworów wentylacyjnych o średnicy ok. 10 cm. Otwory te, w zależności od wysokości podłużnych ścianek kolankowych, powinny być umieszczane 5-10 cm ponad powierzchnią ułożonej warstwy izolacji termicznej, a wloty ich powinny być osiatkowane (program uprawnienia budowlane na komputer).

Po wykonaniu ścianek kolankowych należy ułożyć warstwę izolacji termicznej, najlepiej z samo gasnących płyt styropianu odpowiedniej grubości lub z twardych płyt z wełny mineralnej Izopol odmiany 200. Następnie na ściankach ułożyć płyty dachowe, dylatując strop dachowy na całym jego obwodzie przy ściankach kolankowych oraz prostopadle do kalenicy co 10-12 m oraz przy wybudówkach ponad poziomem dachu.

Dach należy, po zagruntowaniu podłoża betonowego roztworem lub emulsją asfaltową, pokryć 2-3 warstwami papy asfaltowej lub jutowej na lepiku asfaltowym na gorąco. Następnie wykonać wszystkie obróbki blacharskie, mocując je w miarę potrzeby do drewnianych listew zabetonowanych w dachu (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

W przypadku nieznacznego wychylenia ścian z pionu nie powodującego uszkodzenia połączeń w węzłach czy też samych węzłów, po usunięciu przyczyn powstałych rys czy spękań, usuwa się uszkodzenia w spoinach. Natomiast w przypadku znacznego wychylenia ściany z pionu lub poważnego uszkodzenia połączeń w węzłach należy skotwić wychyloną ścianę z pozostałą częścią budynku po uprzednim usunięciu wszystkich przyczyn powstałych uszkodzeń. Kotwienie wychylonych ścian wykonuje się, w zależności od stopnia wychylenia elementów ściennych, jako zakotwienie punktowe lub ciągłe wzdłuż całej wychylonej ściany. Wychyloną ścianę kotwi się do ścian konstrukcyjnych do niej prostopadłych.

W przypadku wychylenia w budynku ściany szczytowej na skutek odkształceń stosuje się dwa rodzaje kotwienia (uprawnienia budowlane).
Przy narożnikach z zewnętrznymi podłużnymi ścianami osłonowymi kotwi ,ię ścianę szczytową do płyt stropowych, w środku natomiast ściany szczytowej, w przeważającej liczbie budynków, znajduje się ściana konstrukcyjna, do której kotwi się ścianę szczytową. Ze względu na to, że pręty ściągów są umieszczone pod płytami i nad płytami stropowymi, wykucie mogłoby spowodować (szczególni w ścianach warstwowych) znaczne uszkodzenia w strefie spoiny poziomej p wodując przecieki wód opadowych. Z tych względów kotwie umieszcza się na zewnątrz ściany szczytowej.

W ścianie szczytowej, w pobliżu narożnika budynku, pod stropem i nad stropem przebija się lub przewierca otwory na przepuszczenie prętów ściągu (program egzamin ustny).

Ukrycie ściągów

W celu łatwiejszego ukrycia ściągów pod stropem i nad stropem zaleca się je wykonywać z płaskowników o odpowiedniej grubości i szerokości minimum 50 mm. Końce płaskowników przechodzące przez ścianę szczytową powinny być wykształcone w śruby o średnicy minimum 24 mm.

Ściągi z płaskowników są kotwione, w zależności od potrzeby, albo tylko w pierwszej płycie stropowej poza ścianą szczytową lub w następnej płycie stropowej (wtedy ich długość jest odpowiednio większa). Płaskowniki ściągów kotwi się w płytach stropowych za pomocą stalowych bolców o średnicy minimum 24 mm i długości równej grubości płyty stropowej zwiększonej o grubość dwóch płaskowników. W płaskownikach należy wywiercić otwory o średnicy odpowiadającej dokładnie średnicy stalowych bolców, które umieszcza się na wcisk (opinie o programie).

W płytach stropowych, w miejscach umieszczenia stalowych bolców kotwiących, należy wykonać otwory o średnicy około 10 cm. Po ułożeniu ściągów i przesunięciu nagwintowanych końców przez ścianę szczytową i nałożeniu kotwi z ceownika należy ją umocować przez nakręcenie nakrętek. Po umieszczeniu bolców w ściągach otwory w stropie bardzo dokładnie wypełnia się betonem drobnoziarnistym klasy B200, przy czym jeden lub dwa otwory najbliższe ściany szczytowej należy pozostawić niezabetonowane (segregator aktów prawnych).

Po stwardnieniu betonu w otworach stropu należy w sposób równomierny i jednoczesny dokręcić nakrętki na obydwu ściągach, jeśli to możliwe, kluczami dynamometrycznymi. Następnie obydwa płaskowniki na długości między ścianą szczytową i zabetonowanym bolcem podgrzać do temperatury 500-600 C i ponownie dokręcić nakrętki kluczami dynamometrycznymi do oporu, po czym zabetonować pozostałe otwory z umieszczonymi w nich bolcami kotwiącymi.

Kotew z ceownika wypełnia się kawałkami np. styropianu, pokrywa siatką i mocuje siatkę cięto-ciągnioną do ściany, wykonuje się narzut z zaprawy cementowej marki 80, a następnie tynkuje (promocja 3 w 1).

22 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

95%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


22 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

95%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !