Wykształcenie a długość praktyki zawodowej

Długość praktyki zawodowej zależy od wybranego zakresu i rodzaju uprawnień oraz posiadanego wykształcenia (https://uprawnienia-budowlane.pl). Dla uprawnień do projektowania bez ograniczeń wymagane jest ukończenie studiów II stopnia na jednym z kierunków odpowiednich dla danej specjalności oraz odbycie rocznej praktyki na budowie i rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów (program na komputer).

Wykształcenie a długość praktyki zawodowej

Jeśli kandydat stara się o uprawnienia do projektowania w ograniczonym zakresie, to musi ukończyć studia I stopnia na kierunku odpowiednim lub II stopnia na kierunku pokrewnym oraz odbyć roczną praktykę na budowie i roczną praktykę przy sporządzaniu projektów (program na telefon).

Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń wymagają ukończenia studiów II lub I stopnia na kierunku zgodnym z daną specjalnością oraz odbycia półtorarocznej lub trzyletniej praktyki na budowie – odpowiednio do stopnia ukończonych studiów (opinie o programie).

W przypadku kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie wymagania są bardziej zróżnicowane:
• ukończenie studiów II stopnia na kierunku pokrewnym i 1,5 roku praktyki na budowie,
• ukończenie studiów I stopnia na kierunku odpowiednim i 1,5 roku praktyki na budowie,
• ukończenie studiów I stopnia na kierunku pokrewnym i 3 lata praktyki na budowie (segregator aktów prawnych),
• posiadanie tytułu zawodowego technika lub mistrza w zawodzie związanym z budownictwem i 4 lata praktyki na budowie.

Kierunek odpowiedni dla specjalności

Uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń dostępne są dla tych osób, które skończyły studia II stopnia na kierunku odpowiednim dla wybranej specjalności oraz odbyły roczną praktykę na przy projektowaniu i 1,5 roczną praktykę na budowie (promocja 3 w 1). Dla projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie wymagane jest ukończenie studiów I stopnia na kierunku odpowiednim dla wybranej specjalności lub studiów II stopnia na kierunku, który jest pokrewny dla danej specjalności. W obu przypadkach konieczne jest odbycie półtoraroczne praktyki na budowie oraz rocznej przy sporządzaniu projektów (program egzamin ustny).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami