Wykształcenie a długość praktyki zawodowej

Długość praktyki zawodowej zależy od wybranego zakresu i rodzaju uprawnień oraz posiadanego wykształcenia (https://uprawnienia-budowlane.pl). Dla uprawnień do projektowania bez ograniczeń wymagane jest ukończenie studiów II stopnia na jednym z kierunków odpowiednich dla danej specjalności oraz odbycie rocznej praktyki na budowie i rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów (program na komputer).

Wykształcenie a długość praktyki zawodowej

Jeśli kandydat stara się o uprawnienia do projektowania w ograniczonym zakresie, to musi ukończyć studia I stopnia na kierunku odpowiednim lub II stopnia na kierunku pokrewnym oraz odbyć roczną praktykę na budowie i roczną praktykę przy sporządzaniu projektów (program na telefon).

Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń wymagają ukończenia studiów II lub I stopnia na kierunku zgodnym z daną specjalnością oraz odbycia półtorarocznej lub trzyletniej praktyki na budowie – odpowiednio do stopnia ukończonych studiów (opinie o programie).

W przypadku kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie wymagania są bardziej zróżnicowane:
• ukończenie studiów II stopnia na kierunku pokrewnym i 1,5 roku praktyki na budowie,
• ukończenie studiów I stopnia na kierunku odpowiednim i 1,5 roku praktyki na budowie,
• ukończenie studiów I stopnia na kierunku pokrewnym i 3 lata praktyki na budowie (segregator aktów prawnych),
• posiadanie tytułu zawodowego technika lub mistrza w zawodzie związanym z budownictwem i 4 lata praktyki na budowie.

Kierunek odpowiedni dla specjalności

Uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń dostępne są dla tych osób, które skończyły studia II stopnia na kierunku odpowiednim dla wybranej specjalności oraz odbyły roczną praktykę na przy projektowaniu i 1,5 roczną praktykę na budowie (promocja 3 w 1). Dla projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie wymagane jest ukończenie studiów I stopnia na kierunku odpowiednim dla wybranej specjalności lub studiów II stopnia na kierunku, który jest pokrewny dla danej specjalności. W obu przypadkach konieczne jest odbycie półtoraroczne praktyki na budowie oraz rocznej przy sporządzaniu projektów (program egzamin ustny).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !