Specjalność konstrukcyjno-budowlana – wykształcenie i praktyka

Specjalność konstrukcyjno-budowlana jest najczęściej wybierana przez przyszłych inżynierów budownictwa (https://uprawnienia-budowlane.pl). Największe wymagania w zakresie wykształcenia oraz praktyki zawodowej są w przypadku uprawnień konstrukcyjno-budowlanych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń. Do egzaminu mogą przystąpić osoby, które ukończyły studia drugiego stopnia na kierunku budownictwo (program na komputer).

Wykształcenie i praktyka

Ponadto wymagana jest roczna praktyka przy projektowaniu oraz półtoraroczna na budowie. Uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej mogą otrzymać osoby, które ukończyły studia drugiego stopnia na kierunku budownictwo oraz odbyły roczną praktykę na budowie i roczną praktykę przy sporządzaniu projektów (program na telefon).

Uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń są dostępne dla osób, które ukończyły studia drugiego stopnia na kierunku budownictwo oraz odbyły półtoraroczną praktykę na budowie. Te same uprawnienia są dostępne dla inżynierów, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia na kierunku budownictwo i odbyli trzyletnie praktyki na budowie (opinie o programie).

Uprawnienia w ograniczonym zakresie do projektowania i kierowania robotami budowlanymi można zdobyć po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku budownictwo oraz po odbyciu rocznej praktyki przy projektach i półtorarocznej na budowie (segregator aktów prawnych). Uprawnienia te mogą otrzymać także osoby, które ukończyły studia drugiego stopnia na kierunku pokrewnym, np. architektura, inżynieria środowiska, architektura i urbanistyka, budownictwo hydrotechniczne, melioracja, inżynieria i gospodarka wodna oraz odbyły roczne praktyki przy projektach i półtoraroczne na budowie.

Szczegółowe przepisy

Uprawnienia konstrukcyjno-budowlane do projektowania lub do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie są dostępne także dla osób, które posiadają tytuł technika lub mistrza (promocja 3 w 1). Wówczas jednak konieczne jest odbycie nawet czteroletniej praktyki na budowie. Szczegółowe przepisy znajdują się w rozporządzeniu w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (program egzamin ustny).

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Powiązane artykuły

Język abstrakcji

Wróblewski założył natychmiastowe działanie obrazu. Ma być tak jak w kinie! Atak na wyobraźnię i gra na emocjach. To pierwszy…

Sfera uczuciowa

Najważniejszą jej cechą jest więź między żywymi i umarłymi (obraz Matka z zabitym synem i wariacje tematu). Jej prosta emocjonalność…

Aktywny rozwój duchowy

Aktywny rozwój duchowy młodego artysty doprowadził go do punktu, w którym musiał odpowiedzieć na pytanie zasadnicze dla rozwoju własnego systemu…

Związek obrazu

Postawa krytyka-badacza-fachowca prowadzi ich do absolutyzacji wolności artysty i (w przeciwieństwie do Hanuska) uznania status quo współczesnego modelu kultury. Dla…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !