Blog

21.08.2018

Lepiszcza asfaltowe i asfalty drogowe

W artykule znajdziesz:

Lepiszcza asfaltowe i asfalty drogowe

Lepiszcza asfaltowe to materiały wiążące pochodzenia organicznego. Ich wiązanie oraz twardnienie to zjawisko fizyczne odwracalne, które polega na zmianie adhezji i kohezji cząsteczek lepiszcza w wyniku zmian temperatury (program na komputer). Właściwości asfaltów są w dużej mierze uzależnione od zastosowanej technologii produkcji oraz rodzaju ropy naftowej. W Polsce asfalt jest produkowany trzyetapowo w procesie:
• destylacji atmosferycznej,
• destylacji próżniowej,
• utleniania pozostałości próżniowej.
Współcześnie do konstruowania powierzchni asfaltowych wykorzystywane są następujące lepiszcza – modyfikowane i wielorodzajowe asfalty drogowe, emulsje asfaltowe oraz asfalty spienione i asfalty upłynnione (program na telefon).

Asfalty drogowe

Lepiszcza asfaltowe i asfalty drogowe

Asfalty drogowe, które stosuje się do konstruowania nawierzchni asfaltowych, muszą spełniać wymaga nie eksploatacyjne i technologiczne w zakresie temperatury (program na egzamin ustny). Temperaturami eksploatacyjnymi nazywa się temperatury o zakresie -40stC do +80stC. Temperaturami technologicznymi nazywa się temperatury wytwarzania oraz układania nawierzchni, a wynoszą one 90-220stC. W celu stworzenia nowoczesnej, trwałej i odpornej na zniszczenia nawierzchni należy stosować lepiszcza wysokiej jakości. Można je uzyskać za pomocą modyfikacji asfaltów drogowych solami organometalicznymi, kwasem polifosforowym z polimetem lub polimerami (promocja 3 w 1).
Współcześnie, w wyniku rosnących wymagań związanych z ochroną środowiska, często stosuje się mieszanki mineralno-asfaltowe wytworzone w temperaturach 30-50stC, czyli „na ciepło” (segregator). Ich wytworzenie jest możliwe dzięki zastosowaniu dodatków modyfikujących temperaturę wytwarzania, która w przypadku mieszanek „na gorąco” wynosi 160-200stC. W przypadku technologii „na zimno” konieczne jest stosowanie asfaltów upłynnionych, emulsji asfaltowych oraz najnowszej technologii asfaltu spienionego. Ze względu na ochronę środowiska oraz kwestie techniczne do wykonywania nawierzchni drogowych coraz częściej stosuje się lepiszcza gumowo-asfaltowe. Są one produkowane m.in. z miału gumowego, który powstaje ze zużytych opon (opinie).

Najnowsze wpisy

09.05.2024
Architekt - po co mu uprawnienia budowlane?

Jeśli chcesz zostać architektem, potrzebne będą Ci specjalne uprawnienia budowlane. Uzyskanie tych uprawnień nie jest proste. Kandydat na architekta musi…

07.05.2024
Praktyki budowlane. Wszytko, co musisz o nich wiedzieć

Znaczenie praktyki zawodowej w zdobywaniu uprawnień budowlanych Praktyka zawodowa odgrywa kluczową rolę w zdobywaniu uprawnień budowlanych dla architektów oraz innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami