Blog

20.03.2019

Wykształcenie odpowiednie i pokrewne dla specjalności uprawnień budowlanych

Wykształcenie odpowiednie i pokrewne dla specjalności uprawnień budowlanych

Osoby, które chcą w przyszłości sprawować samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, muszą zwrócić szczególną uwagę na wybór kierunku studiów oraz szkoły wyższej (program na komputer). Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014 poz. 1278) Załącznik nr 2 dla każdej specjalności uprawnień budowlanych określone są kierunki odpowiednie, nazywane także odpowiadającymi, oraz kierunki pokrewne (program na telefon). Po ukończeniu wskazanych kierunków studiów oraz wymaganych praktyk absolwent może starać się o uzyskanie uprawnień budowlanych (program na egzamin ustny).

Kierunki uniwersalne

Wykształcenie odpowiednie i pokrewne dla specjalności uprawnień budowlanych

W celu zwiększenia dostępności do uprawnień budowlanych w przepisach wprowadzono podział na kierunki pokrewne i odpowiadające (promocja 3 w 1). Kierunkami odpowiednimi nazywa się te, które są dobrane bezpośrednio do konkretnej specjalności. Wówczas zakres nauczania w znacznym stopniu odpowiada specjalności, o jaką stara się kandydat. Kierunkami pokrewnymi nazywa się kierunki uniwersalne, po których ukończeniu można starać się o różne specjalności uprawnień budowlanych. Niestety nazwy kierunków na poszczególnych uczelniach nie są usystematyzowane, dlatego występują różnice w nazewnictwie między wspomnianym załącznikiem do rozporządzenia a nazwą kierunków studiów (segregator).
W takiej sytuacji należy do wniosku o uprawnienia budowlane dołączyć specjalny suplement do dyplomu lub wypis z przebiegu studiów. Dokumenty te muszą być potwierdzone przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni. Na podstawie informacji zamieszczony w przedłożonych dokumentach Komisja Kwalifikacyjna dokonuje oceny, czy kierunek studiów jest odpowiedni czy tylko pokrewny dla danej specjalności (opinie). W przypadku, gdy przynajmniej 1/3 programu studiów, który został określony w punktach ECTS, obejmuje zajęcia związane z kształtowaniem wiedzy i umiejętności związanych z kierunkami studiów określonych w w/w załączniku, to kierunek ten odpowiada kierunkom zawartym w tym załączniku.

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami