Blog

Słupy filarów zdjęcie nr 10
20.03.2019

Wykształcenie odpowiednie i pokrewne dla specjalności uprawnień budowlanych

W artykule znajdziesz:

Wykształcenie odpowiednie i pokrewne dla specjalności uprawnień budowlanych

Osoby, które chcą w przyszłości sprawować samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, muszą zwrócić szczególną uwagę na wybór kierunku studiów oraz szkoły wyższej (program na komputer). Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014 poz. 1278) Załącznik nr 2 dla każdej specjalności uprawnień budowlanych określone są kierunki odpowiednie, nazywane także odpowiadającymi, oraz kierunki pokrewne (program na telefon). Po ukończeniu wskazanych kierunków studiów oraz wymaganych praktyk absolwent może starać się o uzyskanie uprawnień budowlanych (program na egzamin ustny).

Kierunki uniwersalne

Słupy filarów zdjęcie nr 11
Wykształcenie odpowiednie i pokrewne dla specjalności uprawnień budowlanych

W celu zwiększenia dostępności do uprawnień budowlanych w przepisach wprowadzono podział na kierunki pokrewne i odpowiadające (promocja 3 w 1). Kierunkami odpowiednimi nazywa się te, które są dobrane bezpośrednio do konkretnej specjalności. Wówczas zakres nauczania w znacznym stopniu odpowiada specjalności, o jaką stara się kandydat. Kierunkami pokrewnymi nazywa się kierunki uniwersalne, po których ukończeniu można starać się o różne specjalności uprawnień budowlanych. Niestety nazwy kierunków na poszczególnych uczelniach nie są usystematyzowane, dlatego występują różnice w nazewnictwie między wspomnianym załącznikiem do rozporządzenia a nazwą kierunków studiów (segregator).
W takiej sytuacji należy do wniosku o uprawnienia budowlane dołączyć specjalny suplement do dyplomu lub wypis z przebiegu studiów. Dokumenty te muszą być potwierdzone przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni. Na podstawie informacji zamieszczony w przedłożonych dokumentach Komisja Kwalifikacyjna dokonuje oceny, czy kierunek studiów jest odpowiedni czy tylko pokrewny dla danej specjalności (opinie). W przypadku, gdy przynajmniej 1/3 programu studiów, który został określony w punktach ECTS, obejmuje zajęcia związane z kształtowaniem wiedzy i umiejętności związanych z kierunkami studiów określonych w w/w załączniku, to kierunek ten odpowiada kierunkom zawartym w tym załączniku.

Najnowsze wpisy

14.06.2024
Słupy filarów zdjęcie nr 12
Budownictwo osób fizycznych a uprawnienia budowlane

Do 2015 roku Komisja Kwalifikacyjna PIIB stosowała interpretację opartą na rozporządzeniu Ministra Regionalnego i Budownictwa z 1991 roku. Zgodnie z…

14.06.2024
Słupy filarów zdjęcie nr 13
Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej

Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej w Polsce wymagane jest dla osób, które zamierzają samodzielnie kierować robotami drogowymi. Aby uzyskać takie…

Słupy filarów zdjęcie nr 16 Słupy filarów zdjęcie nr 17 Słupy filarów zdjęcie nr 18
Słupy filarów zdjęcie nr 19
Słupy filarów zdjęcie nr 20 Słupy filarów zdjęcie nr 21 Słupy filarów zdjęcie nr 22
Słupy filarów zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Słupy filarów zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Słupy filarów zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Słupy filarów zdjęcie nr 32 Słupy filarów zdjęcie nr 33 Słupy filarów zdjęcie nr 34
Słupy filarów zdjęcie nr 35
Słupy filarów zdjęcie nr 36 Słupy filarów zdjęcie nr 37 Słupy filarów zdjęcie nr 38
Słupy filarów zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Słupy filarów zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Słupy filarów zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami