Roztwór asfaltowy

Roztwór asfaltowy

Po przebadaniu zarażenia przez wspomniane grzyby wszystkich gatunków pap stwierdzono, że:
- papy zawierające chociażby nieznaczne ilości włókna roślinnego są podatne na zarażenie grzybkiem pleśniowym,
- najbardziej intensywne zarażenie następuje w gruncie w obecności wody (program uprawnienia budowlane na komputer),
- papy na tekturze surowej zaimpregnowane, lecz nie powleczone asfaltem, mniej są odporne na zakażenie od dodatkowo powlekanych pap asfaltowych,
- działanie mikroorganizmów na asfalt jest nieznaczne i praktycznie nie ma znaczenia.

Roztwór asfaltowy jest to asfalt rozcieńczony lotnym rozpuszczalnikiem organicznym. Może zawierać dodatki uszlachetniające, np. plastyfikatory, środki zwiększające przyczepność do betonu itp. Występuje pod różnymi nazwami handlowymi, jak: Bitizol R, Abizol R, asfaltina. Roztwór asfaltowy posiada konsystencję płynną lub półpłynną, zabarwienie czarne lub czarnobrunatne, zapach charakterystyczny dla rozpuszczalnika organicznego: w temperaturze pokojowej łatwo rozprowadza się za pomocą pędzla malarskiego lub szczotki dekarskiej tworząc równą cienką powłokę bez pęcherzy (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Inne właściwości wg wymagań normy PN-59/B-24622 „Roztwór asfaltowy do gruntowania” są następujące: Zawartość rozpuszczalnika - frakcji wrzącej do temperatury 350°C 45-p65% (objętościowo). Zawartość wody nie więcej niż 0,2% (objętościowo).
Czas wysychania (powłoka asfaltowa nie lepi się) - 12 godzin.

Roztwór asfaltowy stosuje się do gruntowania podłoży betonowych lub z zaprawy cementowej pod dalsze warstwy izolacji asfaltowej oraz do gruntowania podłoży metalowych, szklanych itp. przewidzianych do uszczelniania materiałami asfaltowymi. Roztwór asfaltowy nałożony w 2 lub 3 warstwach może w pewnych przypadkach stanowić samodzielną izolację przeciwwilgociową i chemoodporną (uprawnienia budowlane).
Roztwór asfaltowy można również stosować do nasycania (impregnacji) juty surowej i cegieł oraz do gruntowania podłoża pod płytki układane na kitach i zaprawach asfaltowych.

Lepiki asfaltowe

Roztwór asfaltowy nakłada się na podłoża za pomocą pędzla lub gęstej szczotki. Podłoże powinno być suche i przed nałożeniem roztworu asfaltowego dokładnie oczyszczone z pyłu, resztek zaprawy itp. Nie należy go nakładać w temperaturze otoczenia poniżej 5°C oraz na podłoże zawilgocone lub przemarznięte. Roztwór asfaltowy jest materiałem łatwopalnym (program egzamin ustny). Należy więc przy wykonywaniu robót izolacyjnych, przechowywaniu i transporcie przestrzegać przepisów przeciwpożarowych dla cieczy łatwopalnych i wybuchowych. W pobliżu miejsca pracy z roztworem asfaltowym nie wolno stosować otwartego ognia.

Pary składników lotnych roztworu asfaltowego przy dużym stężeniu są szkodliwe dla zdrowia. Pomieszczenia, w których używa się roztworu asfaltowego, powinny być dobrze wentylowane (opinie o programie).
Lepiki asfaltowe bez wypełniaczy stosowane na gorąco są to odpowiedniej jakości asfalty utleniane lub mieszaniny odpowiednio dobranych asfaltów ponaftowych z dodatkiem substancji uplastyczniających i zwiększających zdolność klejenia.
Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco w normalnych warunkach posiada konsystencję stałą, barwę czarną, przełom błyszczący, bardzo słaby zapach charakterystyczny dla asfaltu, jest materiałem jednorodnym (segregator aktów prawnych).

Podgrzany do temperatury ok. 160°C daje się łatwo rozprowadzać na podłożu za pomocą szczotek dekarskich. Posiada dobrą przyczepność do betonu, stali i materiałów izolacyjnych. Nie jest odporny na działanie tłuszczów oraz rozpuszczalników organicznych, takich jak benzen, benzyna, nafta itp., natomiast wykazuje dość dobrą odporność na działania roztworów kwasów mineralnych i ługów (promocja 3 w 1).

Lepiki asfaltowe bez wypełniaczy służą do przyklejania do podłoża betonowego materiałów rolowych asfaltowych i płyt izolacyjnych ze styropianu, korka, szkła piankowego oraz do łączenia tych materiałów ze sobą (klejenie zakładek, izolacji warstwowych itp.), mogą być również stosowane jako samodzielne powłoki przeciwwilgociowe i chemoodporne.

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Układ włókien drewna

Większość stwierdzonych szkód parkietów wynikała ze szkodliwego oddziaływania podłoża. Można tu wymienić zabarwienia, paczenie lub pęknięcia w miejscach narażonych na…

Odklejanie się płytek

Klej należy mocno naciągnąć na podłoże i rozprowadzić szpachlą grzebieniową aż do wytworzenia równomiernej warstwy o grubości co najmniej 3…

Przyczepność płytek

Przyczepność płytek i ich przyleganie do podłoża całą powierzchnią musi zapewnić warstwa zaprawy lub kleju. Osiągnięcie tego zależy od jakości…

Płytki z ceramiki szlachetnej

Niebezpieczeństwo odłamywania się krawędzi płytek jest niewielkie, gdy spoiny są wypełnione zaprawą o dużej wytrzymałości i dobrze zagęszczoną, związaną z…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !