Blog

Okres utrzymywania elementów ściennych zdjęcie nr 10
30.05.2018

Wyłaz dachowy – dlaczego jest potrzebny?

W artykule znajdziesz:

Wyłaz dachowy – dlaczego jest potrzebny?

 

Wyłaz dachowy – dlaczego jest potrzebny?

Okres utrzymywania elementów ściennych zdjęcie nr 11
Wyłaz dachowy – dlaczego jest potrzebny?

Wyłaz dachowy pozwala w łatwy sposób dostać się na dach w celu wymiany czy konserwacji pokrycia dachowego lub konserwacji komina. Projektując wyjście na dach i wybierając odpowiedni wyłaz, należy wziąć pod uwagę zarówno nachylenie dachu, jak i jego pokrycie. W przypadku, gdy pochylenie dachu jest większe niż 25% lub dach pokryty jest materiałem tłukącym, np. dachówką betonową lub ceramiczną, oprócz wyłazu dachowego niezbędne jest zaprojektowanie stałego dojścia do kominów, anten radiowych i telewizyjnych oraz urządzeń technicznych. Dojścia te na dachu o kącie nachylenia większym niż 25% muszą mieć zabezpieczenie przed poślizgiem. Dla dachów o spadku wynoszącym ponad 100% konieczne jest zamontowanie stałych uchwytów, pozwalających na zaczepienie lin bezpieczeństwa. Zamiast nich można zamontować bariery ochronne nad dolną krawędzią dachu (opinie o programie).

Wbudowanie wyłazu w dach nie wymaga ingerowanie w jego strukturę, ponieważ najczęściej jest on umieszczany między krokwiami. Wyłaz można też zamontować w gotowym dachu, choć jest to dość pracochłonne, ponieważ konieczne jest usunięcie części pokrycia oraz znajdujących się pod nim warstw izolacyjnych – zdecydowanie nie należy tego wykonywać samodzielnie. Znacznie lepszym rozwiązaniem jest montaż wyłazu podczas wznoszenia dachu. Wyłaz należy umieścić jak najbliżej komina, aby maksymalnie skrócić drogę potrzebną do jego przejścia. W przypadku, gdy wyłaz musi być zamontowany w oddaleniu od komina, należy poprowadzić do niego ścieżkę ze stopni.

Wyłazy dachowe mogą mieć różne wymiary – najmniejsze mają szerokość zaledwie 40cm. Konstrukcją oraz wyglądem przypominają okna połaciowe. Ich ościeżnice mogą być wykonane z drewna lub PCW. Wraz z wy6łazem montowany jest kołnierz uszczelniający. Rodzaj wyłazu musi być dostosowany do pomieszczenia, w którym będzie się znajdować. Wyłazy dachowe ciepłe, wyposażone w termoizolacyjne szyby, nadają się do pomieszczeń ogrzewanych i użytkowych. Wyłazy dachowe zimne, wyposażone w szyby zwykłe, można montować w pomieszczeniach nieogrzewanych.

Najnowsze wpisy

15.07.2024
Okres utrzymywania elementów ściennych zdjęcie nr 12
Specjalność wyburzeniowa - uprawnienia budowlane

Pozwolenie na rozbiórkę jest rodzajem pozwolenia, które daje prawo do wykonywania prac związanych z rozbiórką budynków. W Polsce, aby uzyskać…

15.07.2024
Okres utrzymywania elementów ściennych zdjęcie nr 13
Konstruktor uprawnienia budowlane

W dziedzinie budownictwa kluczową rolę odgrywa projektant konstrukcji, który odpowiada za projektowanie budynków z uwzględnieniem ich wytrzymałości, stabilności i bezpieczeństwa.…

Okres utrzymywania elementów ściennych zdjęcie nr 16 Okres utrzymywania elementów ściennych zdjęcie nr 17 Okres utrzymywania elementów ściennych zdjęcie nr 18
Okres utrzymywania elementów ściennych zdjęcie nr 19
Okres utrzymywania elementów ściennych zdjęcie nr 20 Okres utrzymywania elementów ściennych zdjęcie nr 21 Okres utrzymywania elementów ściennych zdjęcie nr 22
Okres utrzymywania elementów ściennych zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Okres utrzymywania elementów ściennych zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Okres utrzymywania elementów ściennych zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Okres utrzymywania elementów ściennych zdjęcie nr 32 Okres utrzymywania elementów ściennych zdjęcie nr 33 Okres utrzymywania elementów ściennych zdjęcie nr 34
Okres utrzymywania elementów ściennych zdjęcie nr 35
Okres utrzymywania elementów ściennych zdjęcie nr 36 Okres utrzymywania elementów ściennych zdjęcie nr 37 Okres utrzymywania elementów ściennych zdjęcie nr 38
Okres utrzymywania elementów ściennych zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Okres utrzymywania elementów ściennych zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Okres utrzymywania elementów ściennych zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami