Blog

30.05.2018

Wyłaz dachowy – dlaczego jest potrzebny?

W artykule znajdziesz:

Wyłaz dachowy – dlaczego jest potrzebny?

 

Wyłaz dachowy – dlaczego jest potrzebny?

Wyłaz dachowy – dlaczego jest potrzebny?

Wyłaz dachowy pozwala w łatwy sposób dostać się na dach w celu wymiany czy konserwacji pokrycia dachowego lub konserwacji komina. Projektując wyjście na dach i wybierając odpowiedni wyłaz, należy wziąć pod uwagę zarówno nachylenie dachu, jak i jego pokrycie. W przypadku, gdy pochylenie dachu jest większe niż 25% lub dach pokryty jest materiałem tłukącym, np. dachówką betonową lub ceramiczną, oprócz wyłazu dachowego niezbędne jest zaprojektowanie stałego dojścia do kominów, anten radiowych i telewizyjnych oraz urządzeń technicznych. Dojścia te na dachu o kącie nachylenia większym niż 25% muszą mieć zabezpieczenie przed poślizgiem. Dla dachów o spadku wynoszącym ponad 100% konieczne jest zamontowanie stałych uchwytów, pozwalających na zaczepienie lin bezpieczeństwa. Zamiast nich można zamontować bariery ochronne nad dolną krawędzią dachu (opinie o programie).

Wbudowanie wyłazu w dach nie wymaga ingerowanie w jego strukturę, ponieważ najczęściej jest on umieszczany między krokwiami. Wyłaz można też zamontować w gotowym dachu, choć jest to dość pracochłonne, ponieważ konieczne jest usunięcie części pokrycia oraz znajdujących się pod nim warstw izolacyjnych – zdecydowanie nie należy tego wykonywać samodzielnie. Znacznie lepszym rozwiązaniem jest montaż wyłazu podczas wznoszenia dachu. Wyłaz należy umieścić jak najbliżej komina, aby maksymalnie skrócić drogę potrzebną do jego przejścia. W przypadku, gdy wyłaz musi być zamontowany w oddaleniu od komina, należy poprowadzić do niego ścieżkę ze stopni.

Wyłazy dachowe mogą mieć różne wymiary – najmniejsze mają szerokość zaledwie 40cm. Konstrukcją oraz wyglądem przypominają okna połaciowe. Ich ościeżnice mogą być wykonane z drewna lub PCW. Wraz z wy6łazem montowany jest kołnierz uszczelniający. Rodzaj wyłazu musi być dostosowany do pomieszczenia, w którym będzie się znajdować. Wyłazy dachowe ciepłe, wyposażone w termoizolacyjne szyby, nadają się do pomieszczeń ogrzewanych i użytkowych. Wyłazy dachowe zimne, wyposażone w szyby zwykłe, można montować w pomieszczeniach nieogrzewanych.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami