Wymagana jakość wody

Wymagana jakość wody

Ze względu na właściwą konserwację przewodów wodociągowych i uzbrojenia sieci wodociągowej w zakładach przemysłowych woda powinna odpowiadać następującym warunkom:
a) pod względem fizycznym woda nie powinna posiadać zbyt dużej ilości części stałych, które mogą dawać osad w przewodach; górna granica części stałych, podobnie jak w wodzie nadającej się do picia, 500 mg/1.
b) pod względem chemicznym woda powinna wykazywać następujące cechy:
a) właściwy stopień twardości - górna granica dla przewodów wody zimnej 20°n; dla przewodów wody gorącej - 5°n, dla cienkich przewodów dużych jednostek kotłowych (kotły wodnorurkowe) - 0°n - w tych kotłach woda może posiadać tylko ślady związków wapnia (Ca) i magnezu (Mg). Przy wysokich temperaturach związki wapnia i magnezu osadzają się w przewodach w postaci kamienia kotłowego, który zatyka przewody i zmniejsza wymianę ciepła między przewodami a otoczeniem;
b) odpowiednią zawartość związków żelaza (Fe). Górna granica jak dla wody nadającej się do picia - 0,3 mg żelaza (Fe) na 1 1 wody (program uprawnienia budowlane na komputer). Duża zawartość żelaza może powodować odkładanie się (inkrustację) żelaza w przewodach, specjalnie w wąskich przelotach i wylotach przewodów (np. w wylotach dysz wodnych), a stąd zatykanie tych przelotów i wylotów. Poza tym duże ilości żelaza mogą powodować w przewodach rozwój kolonii drobnoustrojów żelazistych zatykających z czasem przewody;
c) odpowiednią ilość powietrza. Większa zawartość powietrza w wodzie powoduje konieczność odpowietrzania sieci przewodów i ich najwyższych punktów, gdzie gromadzące się powietrze może utworzyć korki powietrza powodujące przerwy w przepływie wody przez rurociągi (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Ze względu na właściwy przebieg procesów przemysłowych woda powinna odpowiadać następującym warunkom w poszczególnych rodzajach przemysłów:
c) W pralniach, w przemyśle farbiarskim, włókienniczym, papierniczym i w cukrowniach woda nie powinna zawierać żelaza (Fe), bowiem sole żelazowe zabarwiają produkty na żółto i brunatno (uprawnienia budowlane);
d) W pralniach woda powinna mieć twardość w granicach do 4°n. Większa twardość wody powoduje nieekonomiczne większe zużycie mydła do prania (lg tlenku wapnia (CaO) wiąże, bez skutku w praniu, 16 g mydła), poza tym mydło w połączeniu z solami wapnia daje związek powodujący kruchość włókna w pranej bieliźnie. Twarde wody są szkodliwe dla procesów technologicznych, między innymi w przemyśle włókienniczym, w cukrowniach i w krochmalniach;
e) W przemyśle spożywczym (w piekarniach, browarach) woda nie powinna zawierać manganu (Mn), którego związki hamują rozwój drożdży (program egzamin ustny).

Źródła czerpania wody

Jako źródła czerpania wody dla wodociągów przemysłowych służą w pierwszym rzędzie wodociągi miasta, w którym dany zakład przemysłowy znajduje się, a w braku takich wodociągów - własne źródło czerpania wody zaopatrywane bądź z wody powierzchniowej, tj. ze strumienia, rzeki lub jeziora, bądź też z wody gruntowej - wgłębnej, za pomocą studzien lub sztolni.
Woda z wodociągów miejskich na ogół spełnia warunki konieczne dla ochrony zdrowia człowieka oraz warunek nieprzekraczalna dopuszczalnej zawartości żelaza. Natomiast woda ta może mieć dla niektórych zakładów przemysłowych zbyt dużą twardość (w miastach polskich w granicach do 10°n, a nawet w miejscowościach położonych na podłożu wapiennym czasami (opinie o programie).

W związku z tym wodę miejską, do użytku zakładów wymagających wody miękkiej, należy dodatkowo w zakładzie zmiękczać. Temperatura wody z wodociągów miejskich zależy od źródła czerpania tej wody. Przy czerpaniu z wód gruntowych waha się ona w Polsce w granicach od 7 do 12°C, przy czerpaniu z wód powierzchniowych waha się w granicach od 0 do 20°C (np. w takich granicach waha się temperatura wody miejskiej w Warszawie) (segregator aktów prawnych).

Przy przyłączeniu zakładu do istniejących wodociągów miejskich należy poza tym zbadać dokładnie: ilości wody, jakie wodociągi miejskie mogą dostarczyć do zakładu przemysłowego, oraz ciśnienie wody miejskiej przy wejściu do zakładu. Ciśnienie to powinno być w zasadzie nie mniejsze od 25-30 m słupa wody (promocja 3 w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !