Uprawnienia budowlane dla technika lub mistrza – wymagane zawody

Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie można pełnić wyłącznie po uzyskaniu uprawnień budowlanych – podstawę stanowi rozporządzenie dotyczące samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (https://uprawnienia-budowlane.pl). Do egzaminu na uprawnienia budowlane można przystąpić po ukończeniu studiów na kierunku odpowiednim lub pokrewnym dla danej specjalności.

Wymagane zawody

Uprawnienia w ograniczonym zakresie dostępne są także dla osób posiadających tytuł technika lub mistrza w odpowiednim zawodzie (program na komputer). W przypadku specjalności architektonicznej uprawnienia mogą uzyskać osoby, które mają tytuł technika architekta. Dla specjalności konstrukcyjno-budowlanej odpowiednie zawody to technik budownictwa, murarz, murarz-tynkarz, cieśla (program na telefon).

Osoba starająca się o uprawnienia w specjalności inżynieryjnej mostowej powinna posiadać tytuł technika drogownictwa, technika dróg i mostów kolejowych lub technika budownictwa (opinie o programie). Dla specjalności inżynieryjnej drogowej odpowiednie zawody to technik budownictwa, technik drogownictwa, technik dróg i mostów kolejowych. Specjalność kolejowa w zakresie kolejowych obiektów budowlanych jest dostępna dla osób mających tytuł technika dróg i mostów kolejowych lub technika budownictwa (segregator aktów prawnych). Z kolei w przypadku specjalności kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym zawody uprawniające do uzyskania uprawnień budowlanych to technik transportu kolejowego, technik automatyk sterowania ruchem kolejowym, technik elektryk urządzeń zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym.

Tytuł technika budownictwa

Tytuł technika budownictwa, technika budownictwa wodnego, technika inżynierii środowiska i melioracji, technika melioracji wodnych lub technika budownictwa wodnomelioracyjnego pozwala na zdobycie uprawnień budowlanych w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej (promocja 3 w 1).

Dla specjalności instalacyjnej telekomunikacyjnej wymagany jest zawód technika telekomunikacji, natomiast dla specjalności instalacyjnej sanitarnej odpowiednie zawody to technik urządzeń sanitarnych, technik energetyk, technik inżynierii środowiska i melioracji, technik gazownictwa, monter sieci gazowych, monter instalacji gazowych, monter instalacji i urządzeń sanitarnych itp (program egzamin ustny). Specjalność elektryczne wymaga posiadania tytułu technika elektryka lub elektroenergetyka.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Powiązane artykuły

Wyroby hutnicze

Wyroby hutnicze do produktów usuwanych w procesie hutniczym, czyli przetwarzania substancji metalicznych, takich jak żelazo, stal, aluminium, miedź i inne,…

Pręty stalowe

Pręty stalowe do produktów w postaci walcowanych lub ciągnionych wałków wykonanych ze stali. Są jednym z szeroko dostępnych w różnych…

Punkty geodezyjne

Punkty geodezyjne, także punktami geodezyjnymi, są dokładnie i po wycelowaniu w punkty na powierzchni ziemi, które służą jako punkty odniesienia…

Działka gruntu

Działka gruntu do fragmentu ziemi, który jest oddzielony od innych działek lub terenów na podstawie prawnych lub geograficznych granic. Działka…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami