Blog

Zasady organizacji robót szklarskich zdjęcie nr 10
30.04.2019

Wymagane zawody

W artykule znajdziesz:

Uprawnienia budowlane dla technika lub mistrza – wymagane zawody

Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie można pełnić wyłącznie po uzyskaniu uprawnień budowlanych – podstawę stanowi rozporządzenie dotyczące samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (https://uprawnienia-budowlane.pl). Do egzaminu na uprawnienia budowlane można przystąpić po ukończeniu studiów na kierunku odpowiednim lub pokrewnym dla danej specjalności.

Zasady organizacji robót szklarskich zdjęcie nr 11
Wymagane zawody

Uprawnienia w ograniczonym zakresie dostępne są także dla osób posiadających tytuł technika lub mistrza w odpowiednim zawodzie (program na komputer). W przypadku specjalności architektonicznej uprawnienia mogą uzyskać osoby, które mają tytuł technika architekta. Dla specjalności konstrukcyjno-budowlanej odpowiednie zawody to technik budownictwa, murarz, murarz-tynkarz, cieśla (program na telefon).

Osoba starająca się o uprawnienia w specjalności inżynieryjnej mostowej powinna posiadać tytuł technika drogownictwa, technika dróg i mostów kolejowych lub technika budownictwa (opinie o programie). Dla specjalności inżynieryjnej drogowej odpowiednie zawody to technik budownictwa, technik drogownictwa, technik dróg i mostów kolejowych. Specjalność kolejowa w zakresie kolejowych obiektów budowlanych jest dostępna dla osób mających tytuł technika dróg i mostów kolejowych lub technika budownictwa (segregator aktów prawnych). Z kolei w przypadku specjalności kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym zawody uprawniające do uzyskania uprawnień budowlanych to technik transportu kolejowego, technik automatyk sterowania ruchem kolejowym, technik elektryk urządzeń zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym.

Tytuł technika budownictwa

Tytuł technika budownictwa, technika budownictwa wodnego, technika inżynierii środowiska i melioracji, technika melioracji wodnych lub technika budownictwa wodnomelioracyjnego pozwala na zdobycie uprawnień budowlanych w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej (promocja 3 w 1).

Dla specjalności instalacyjnej telekomunikacyjnej wymagany jest zawód technika telekomunikacji, natomiast dla specjalności instalacyjnej sanitarnej odpowiednie zawody to technik urządzeń sanitarnych, technik energetyk, technik inżynierii środowiska i melioracji, technik gazownictwa, monter sieci gazowych, monter instalacji gazowych, monter instalacji i urządzeń sanitarnych itp (program egzamin ustny). Specjalność elektryczne wymaga posiadania tytułu technika elektryka lub elektroenergetyka.

Najnowsze wpisy

14.06.2024
Zasady organizacji robót szklarskich zdjęcie nr 12
Budownictwo osób fizycznych a uprawnienia budowlane

Do 2015 roku Komisja Kwalifikacyjna PIIB stosowała interpretację opartą na rozporządzeniu Ministra Regionalnego i Budownictwa z 1991 roku. Zgodnie z…

14.06.2024
Zasady organizacji robót szklarskich zdjęcie nr 13
Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej

Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej w Polsce wymagane jest dla osób, które zamierzają samodzielnie kierować robotami drogowymi. Aby uzyskać takie…

Zasady organizacji robót szklarskich zdjęcie nr 16 Zasady organizacji robót szklarskich zdjęcie nr 17 Zasady organizacji robót szklarskich zdjęcie nr 18
Zasady organizacji robót szklarskich zdjęcie nr 19
Zasady organizacji robót szklarskich zdjęcie nr 20 Zasady organizacji robót szklarskich zdjęcie nr 21 Zasady organizacji robót szklarskich zdjęcie nr 22
Zasady organizacji robót szklarskich zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Zasady organizacji robót szklarskich zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Zasady organizacji robót szklarskich zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Zasady organizacji robót szklarskich zdjęcie nr 32 Zasady organizacji robót szklarskich zdjęcie nr 33 Zasady organizacji robót szklarskich zdjęcie nr 34
Zasady organizacji robót szklarskich zdjęcie nr 35
Zasady organizacji robót szklarskich zdjęcie nr 36 Zasady organizacji robót szklarskich zdjęcie nr 37 Zasady organizacji robót szklarskich zdjęcie nr 38
Zasady organizacji robót szklarskich zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Zasady organizacji robót szklarskich zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Zasady organizacji robót szklarskich zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami