Uprawnienia budowlane dla technika lub mistrza – wymagane zawody

Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie można pełnić wyłącznie po uzyskaniu uprawnień budowlanych – podstawę stanowi rozporządzenie dotyczące samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (https://uprawnienia-budowlane.pl). Do egzaminu na uprawnienia budowlane można przystąpić po ukończeniu studiów na kierunku odpowiednim lub pokrewnym dla danej specjalności.

Wymagane zawody

Uprawnienia w ograniczonym zakresie dostępne są także dla osób posiadających tytuł technika lub mistrza w odpowiednim zawodzie (program na komputer). W przypadku specjalności architektonicznej uprawnienia mogą uzyskać osoby, które mają tytuł technika architekta. Dla specjalności konstrukcyjno-budowlanej odpowiednie zawody to technik budownictwa, murarz, murarz-tynkarz, cieśla (program na telefon).

Osoba starająca się o uprawnienia w specjalności inżynieryjnej mostowej powinna posiadać tytuł technika drogownictwa, technika dróg i mostów kolejowych lub technika budownictwa (opinie o programie). Dla specjalności inżynieryjnej drogowej odpowiednie zawody to technik budownictwa, technik drogownictwa, technik dróg i mostów kolejowych. Specjalność kolejowa w zakresie kolejowych obiektów budowlanych jest dostępna dla osób mających tytuł technika dróg i mostów kolejowych lub technika budownictwa (segregator aktów prawnych). Z kolei w przypadku specjalności kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym zawody uprawniające do uzyskania uprawnień budowlanych to technik transportu kolejowego, technik automatyk sterowania ruchem kolejowym, technik elektryk urządzeń zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym.

Tytuł technika budownictwa

Tytuł technika budownictwa, technika budownictwa wodnego, technika inżynierii środowiska i melioracji, technika melioracji wodnych lub technika budownictwa wodnomelioracyjnego pozwala na zdobycie uprawnień budowlanych w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej (promocja 3 w 1).

Dla specjalności instalacyjnej telekomunikacyjnej wymagany jest zawód technika telekomunikacji, natomiast dla specjalności instalacyjnej sanitarnej odpowiednie zawody to technik urządzeń sanitarnych, technik energetyk, technik inżynierii środowiska i melioracji, technik gazownictwa, monter sieci gazowych, monter instalacji gazowych, monter instalacji i urządzeń sanitarnych itp (program egzamin ustny). Specjalność elektryczne wymaga posiadania tytułu technika elektryka lub elektroenergetyka.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !