Wymagania dla specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych

Wymagania dla specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych


Uprawnienia w specjalności kolejowej mogą być nadane w zakresie kolejowych obiektów budowlanych lub w zakresie sterowania ruchem kolejowym (program na komputer). Uprawnienia w zakresie kolejowych obiektów budowlanych do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń są dostępne wyłącznie dla absolwentów studiów magisterskich na kierunku budownictwo lub transport (program na telefon).

Po zdobyciu tytułu magistra osoby te muszą jeszcze odbyć roczną praktykę projektową oraz półtoraroczną praktykę wykonawczą. W przypadku uprawnień w specjalności kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych do projektowania bez ograniczeń wymagania są podobne (program egzamin ustny). Trzeba mieć tytuł magistra na kierunku budownictwo lub transport oraz odbyć roczną praktykę projektową i roczną praktykę wykonawczą – jak widać praktyka wykonawcza jest nieco krótsza.

W przypadku tej specjalności, ale do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, można starać się o nadanie uprawnień także po studiach inżynierskich. Uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń dostępne są dla osób, które:
• ukończyły studia magisterskie na kierunku budownictwo lub transport oraz odbyły półtoraroczną praktykę wykonawczą,
• ukończyły studia inżynierskie na kierunku budownictwo lub transport i odbyły trzyletnią praktykę na budowie (opinie o programie).

Uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie


Uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie można uzyskać po zdobyciu tytułu inżyniera na kierunku budownictwo lub transport. W tym przypadku konieczna jest roczna praktyka przy projektowaniu i półtoraroczna praktyka na budowie (segregator aktów prawnych). Podobne są wymagania dla uprawnień do projektowania w ograniczonym zakresie, ale wówczas praktyka wykonawcza trwa rok.
W przypadku kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie wymagania są bardziej zróżnicowane i wyglądają następująco:
• studia inżynierskie na kierunku budownictwo lub transport i 1,5 roku praktyki na budowie,
tytuł zawodowy technika lub mistrza w odpowiednim zawodzie oraz 4 lata praktyki na budowie (promocja 3  w 1).

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !