Wymagania do uzyskania uprawnień budowlanych


Wymagania do uzyskania uprawnień budowlanych

Oferta: Na naszym portalu znajduje się kompletne oprogramowanie, które przygotuje Cie do egzaminu na uprawnienia budowlane. Nasz program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2018 dostępny jest w dwóch wersjach: na laptop oraz na telefon. Możesz również zapoznać się z opiniami naszych użytkowników, którzy uczyli się razem z nami. Na stronie jest również dostępny program do nauki na część ustną egzaminu - PROGRAM EGZAMIN USTNY. Posiadamy konkurencyjne ceny na rynku. Nasz szereg promocji pozwoli wybrać dla Ciebie najatrakcyjniejszy pakiet.

Uprawnienia budowlane to rozległy temat, ale bardzo istotny dla każdego, kto chciałby prowadzić działalność w zakresie inżynierii lądowej. Oto kilka najważniejszych aspektów dotyczących podstawowych wymagań, wydawania oraz uprawnień, które dają nam uprawnienia.

Co to są uprawnienia budowlane?
Uprawnienia budowlane są podstawowym dokumentem, wydawanym w formie certyfikatu, który poświadcza, że dana osoba może wykonywać działalność związaną z pełnieniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Są to zazwyczaj zadania związane z projektowaniem oraz prowadzeniem robót budowlanych. Bez odpowiednich uprawnień prowadzenie takich działań jest niezgodne z polskim prawem.

Kto wydaje uprawnienia budowlane?
W naszym państwie organem wydają cym uprawnienia budowlane jest komisja kwalifikacyjna Samorządu Zawodowego Inżynierów Budownictwa. Są one wydawane w formie decyzji administracyjnej. Prze powołaniem Samorządu zawodowego decyzje były wydawane przez odpowiednich urzędników. Historia uprawnień budowlanych sięga roku 1928, kiedy weszło w życie odpowiednie rozporządzenie regulujące tę kwestię.

Źródła prawa budowlanego
Podstawowe regulacje dotyczące uprawnień budowlanych zawarte zostały w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Ustala ona odpowiednie organy właściwe do wydawania odpowiednich uprawnień budowlanych, tryb ich nadawania oraz wyszczególnia konkretne specjalności w jakich można zdobyć uprawnienia. Ustawa ta daje także delegacje do wydawania rozporządzeń wykonawczych w zakresie prawa budowlanego.

Jak zdobyć uprawnienia budowlane?
Wspomniana wcześniej ustawa podaje wymogi, które powinien zdobyć każdy, by zdobyć uprawnienia budowlane. Wymagania zdefiniowane w ustawie odnoszące się do uprawnień budowlanych to posiadanie wykształcenia wyższego w kierunku odpowiednim lub pokrewnym, odbycie praktyk na budowie w odpowiednim okresie przy tworzeniu projektów oraz złożenie egzaminu. Uprawnienia budowlane można zdobyć w następujących specjalizacjach: do projektowania, do kierowania robotami budowlanymi oraz do projektowania i kierowania robotami budowlanymi.

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Powiązane artykuły

Układ włókien drewna

Większość stwierdzonych szkód parkietów wynikała ze szkodliwego oddziaływania podłoża. Można tu wymienić zabarwienia, paczenie lub pęknięcia w miejscach narażonych na…

Odklejanie się płytek

Klej należy mocno naciągnąć na podłoże i rozprowadzić szpachlą grzebieniową aż do wytworzenia równomiernej warstwy o grubości co najmniej 3…

Przyczepność płytek

Przyczepność płytek i ich przyleganie do podłoża całą powierzchnią musi zapewnić warstwa zaprawy lub kleju. Osiągnięcie tego zależy od jakości…

Płytki z ceramiki szlachetnej

Niebezpieczeństwo odłamywania się krawędzi płytek jest niewielkie, gdy spoiny są wypełnione zaprawą o dużej wytrzymałości i dobrze zagęszczoną, związaną z…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !