Blog

11.08.2018

Wymagania dotyczące wentylacji

W artykule znajdziesz:

Wymagania dotyczące wentylacji


Uprawnienia budowlane.Sprawność wentylacji w pomieszczeniach domowych jest ogromnie ważna. Od niej zależy nie tylko to, czy mieszkańcy oddychają świeżym powietrzem, ale także może mieć wpływ na życie i zdrowie ludzi. Gdyby doszło do rozszczelnienia kotła centralnego ogrzewania, bądź spaliny wydostawałyby się poprzez nieszczelny kominek, bez sprawnej wentylacji mieszkańcy nie mieliby szans na przeżycie.
Kontrolka przewodów wentylacyjnych i kominowych jest wymagana i powinna być przeprowadzana przynajmniej raz w roku. Dzięki temu mieszkańcy mogą być pewni, że ich przewody kominowe są drożne, a także że nie dochodzi do wycieku spalin z urządzeń grzewczych. Powinno być to sprawdzane nie tylko w starych budynkach, ale również w nowych domach, ponieważ tam też może dochodzić do niebezpiecznego rozszczelnienia się przewodów odprowadzających spaliny, bądź też samych urządzeń, w których są one produkowane. Nie może także pod żadnym pozorem dojść do zatkania się przewodów wentylacyjnych.
Każdy budynek, czy jest to blok mieszkalny, czy dom jednorodzinny, musi posiadać pewne elementarne części systemu wentylacji. Kratka wywiewna w kuchni oraz łazience to minimum, ale muszą one również być zapewnione w kotłowni bądź piwnicy, oraz w każdym pomieszczeniu, gdzie istnieje piecyk gazowy bądź kocioł węglowy. Jeżeli w salonie znajduje się kominek opalany węglem bądź drewnem, również powinna się tam znajdować kratka wywiewna. Wymagania dotyczące wentylacji są tutaj bardzo rygorystyczne i dobrze sprecyzowane, nie powinno się nigdy próbować ich obchodzić lub źle wypełniać, ponieważ tutaj idzie o życie i zdrowie osób użytkujących lokale mieszkalne, bądź domostwa. Nie trzeba chyba nikogo przekonywać do tego, czym kończy zatrucie się czadem.
W blokach mieszkalnych spółdzielnie mieszkaniowe są odpowiedzialne za przeprowadzanie kontroli czystości przewodów kominowych i wentylacyjnych, oraz sprawdzanie czy w lokalach mieszkalnych wszystkie urządzenia działają poprawnie. W domach odpowiedzialny jest za to właściciel i jeśli nie dopełnia tych obowiązków, a doszłoby do jakiejś tragedii, będzie on odpowiadał karnie.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami