Blog

Obszar oddziaływania obiektu – kto go ustala? zdjęcie nr 10
07.08.2021

Wymagania instrukcji

W artykule znajdziesz:

Wymagania instrukcji

Obszar oddziaływania obiektu – kto go ustala? zdjęcie nr 11
Wymagania instrukcji

Wymagania instrukcji uzupełnione są komentarzem praktycznym opartym na doświadczeniu. Z jednej strony trzeba dbać o to, by ściany nie były wilgotne, gdyż zmniejsza to własności izolacyjne materiału, z drugiej zaś strony gazobeton „wypija" wilgoć z zaprawy i osłabia jej przyczepność i wytrzymałość. Szczególnie w okresie letnich upałów mury należy bardzo obficie zlewać wodą, w słotne dni natomiast może wystarczyć przetarcie bloków mokrym pędzlem w celu zmycia pyłu (program uprawnienia budowlane na komputer).

Jeżeli ściana była wystawiona na przykład na silne działanie słońca i jest zbyt sucha, należy powierzchnię jej polać wodą w przeddzień wykonania pierwszego narzutu. Jeśli natomiast ściana jest bardzo mokra, na przykład wskutek ulewnego deszczu padającego w noc poprzedzającą roboty tynkarskie, wówczas należy wstrzymać rozpoczęcie tynkowania aż do wyschnięcia ściany.
Przystąpienie do wykonania obrzutki (pierwsza faza robót tynkarskich) poprzedzają roboty naprawcze. Polegają one na naprawie uszkodzonych bloków, płyt lub belek. Większe ubytki betonu wypełnia się tłuczniem z betonu komórkowego, zmieszanym z zaprawą cementowo-wapienną 1 : 2 10, mniejsze - samą zaprawą (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Po przygotowaniu wstępnym ściany następuje jej zagruntowanie (wykonanie obrzutki) zaprawą cementową 1 : 2,5. Zaprawa powinna być bardzo ciekła. Narzuca się ją na powierzchnię muru tak cienką warstwą, aby nie pokrywała całkowicie płaszczyzny ściany. Nie powinna ona stanowić wodoszczelnej, zwartej warstwy zamykającej wilgoć w ścianie, lecz tylko połączenie między murem a tynkiem (uprawnienia budowlane).
W Szwecji używa się do gruntowania ścian zaprawy cementowej z dodatkiem wapna, o składzie 1:0,25:3 (cement : wapno : piasek), a następnie układa się warstwę tynku cementowo-wapien- nego 1:2:15. Niekiedy stosuje się do zagruntowania zaprawę wapienno-cementową 1:2:15 (cement : wapno : piasek), a jako narzut - zaprawę wapienną 1 : 5, przy czym używa się wapna hydr 3 tyzowanego.

Organizacja robót murarskich

Organizacja robót murarskich. W instrukcji technologicznej Instytutu Organizacji i Mechanizacji Budownictwa miejsce robocze murarzy zostało zaprojektowane w ten sposób, że bloki mają być nagromadzone na stanowisku roboczym w takiej ilości, ażeby murarz mógł z nich wykonać ścianę do wysokości 1,1 m. Zachowanie przytoczonego warunku, ułatwiającego pracę brygady transportowej, wymaga zainstalowania rusztowań mogących przenieść obciążenie 400-^-450 kG/m2 oraz dwukrotnego zwiększenia ilości skrzynek do zaprawy i naczyń do nawilżania bloków wodą (program egzamin ustny).

Przy podanym rozwiązaniu organizacji miejsca roboczego i transportu, stosunek liczby robotników transportowych do liczby murarzy wynosi 0,5-f-l lub nawet mniej, w zależności od rodzaju użytych środków transportowych.
Przeprowadzone obserwacje wskazują, iż do wznoszenia muru z bloków wielocegłowych potrzebni są murarze o dużych kwalifikacjach ze względu na to, że nie można dokonywać np. przesuwania ułożonego bloku. Zaprawę należy rozścielać oddzielnie dla każdego bloku (opinie o programie).
Przestrzeganie tych przepisów technologicznych niewątpliwie przyczynia się do właściwego zorganizowania robót, lepszego wykorzystania materiałów, a więc obniżenia kosztów własnych budowy. Równocześnie umożliwia to przeprowadzenie dalszych obserwacji i doświadczeń, co pozwoli na dalsze udoskonalenie zaprojektowanych metod pracy (segregator aktów prawnych).

Na doświadczalnych placach budów osiedla Bielany w Warszawie zastosowano system murowania indywidualnego. Użycie do murowania bloków wielocegłowych o znacznych rozmiarach w znacznym stopniu wpływa na ograniczenie zastosowania murarki zespołowej. Aby te trudności pokonać, zorganizowano murowanie zespołowe przy zastosowaniu wzornika (szablonu) murarskiego. Wzornik składa się z 2 desek, każda o grubości 28 mm, szerokości ok. 28 cm i długości 5-6 m, połączonych ze sobą za pomocą płaskownika. Wzornik tworzy koryto bez dna. Rozstaw desek równy grubości muru (24 cm) powinien pozwą1 ać na układanie w nim bloków ściennych (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

12.07.2024
Obszar oddziaływania obiektu – kto go ustala? zdjęcie nr 12
Jak zdobyć uprawnienia budowlane konserwatorskie?

Uprawnienia budowlane konserwatorskie mają fundamentalne znaczenie w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego. Ich posiadanie umożliwia nadzór oraz prowadzenie prac budowlanych przy…

12.07.2024
Obszar oddziaływania obiektu – kto go ustala? zdjęcie nr 13
Czy warto zrobić kurs na uprawnienia budowlane?

Wielu przyszłych inżynierów i architektów zastanawia się, czy warto zainwestować czas i pieniądze w kurs przygotowujący do egzaminu na uprawnienia…

Obszar oddziaływania obiektu – kto go ustala? zdjęcie nr 16 Obszar oddziaływania obiektu – kto go ustala? zdjęcie nr 17 Obszar oddziaływania obiektu – kto go ustala? zdjęcie nr 18
Obszar oddziaływania obiektu – kto go ustala? zdjęcie nr 19
Obszar oddziaływania obiektu – kto go ustala? zdjęcie nr 20 Obszar oddziaływania obiektu – kto go ustala? zdjęcie nr 21 Obszar oddziaływania obiektu – kto go ustala? zdjęcie nr 22
Obszar oddziaływania obiektu – kto go ustala? zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Obszar oddziaływania obiektu – kto go ustala? zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Obszar oddziaływania obiektu – kto go ustala? zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Obszar oddziaływania obiektu – kto go ustala? zdjęcie nr 32 Obszar oddziaływania obiektu – kto go ustala? zdjęcie nr 33 Obszar oddziaływania obiektu – kto go ustala? zdjęcie nr 34
Obszar oddziaływania obiektu – kto go ustala? zdjęcie nr 35
Obszar oddziaływania obiektu – kto go ustala? zdjęcie nr 36 Obszar oddziaływania obiektu – kto go ustala? zdjęcie nr 37 Obszar oddziaływania obiektu – kto go ustala? zdjęcie nr 38
Obszar oddziaływania obiektu – kto go ustala? zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Obszar oddziaływania obiektu – kto go ustala? zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Obszar oddziaływania obiektu – kto go ustala? zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami