Wymiary hali

Wymiary hali

Ahydrosil K (metasilikonian potasu) jest roztworem żywicy metylosilikonowej w ługu potasowym, o stężeniu żywicy ok. 20%. Jego gęstość objętościowa wynosi 1,25-1,28 g/cm3. Odczyn ma silnie alkaliczny (pH = 13). Zabieg impregnacyjny przeprowadza się roztworem rozcieńczonym wodą tak, aby zawartość metylosilikonianu wynosiła 3-5%. Ahydrosil zarówno stężony, jak i rozcieńczony musi być przetrzymywany w butlach szklanych lub żelaznych (program uprawnienia budowlane na komputer).

Naczynia z ołowiu, cyny, cynku, aluminium lub naczynia lutowane ulegają zniszczeniu na skutek wysokiej alkaliczności roztworu. Ahydrosil (metasilikonian sodu) jest roztworem żywicy metylosilikonowej w ługu sodowym o stężeniu żywicy ok. 20%. Właściwości jego i sposób użycia są podobne jak Ahydrosilu K. Okres utwardzania się powłok wykonanych przy użyciu obu tych silikonianów trwa 3-14 dni. Silak M-ll jest roztworem żywicy metylosilikonowej w ksylenie i chlorku metylenu. Zawartość części nielotnych wynosi ok. 25%. Łatwo rozcieńcza się w toluenie, chlorku etylenu, trójchloroetylenie i benzynie lakowej (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Do impregnacji stosuje się roztwór roboczy o stężeniu 3—5% metylosilikonianu. Czas schnięcia powłoki do osiągnięcia stanu pyło-suchości w temperaturze 20°C nie przekracza 60 min. Hydrofob CR jest to 10-procentowy roztwór chlorku stearowo-chromowego w alkoholu metylowym i izopropylowym (uprawnienia budowlane).

Wymiary hali zależą od wielkości niecki basenowej. Przyjmuje się najmniejszą długość hali równą długości niecki powiększonej o obejścia szerokości 3,0 m z obu stron niecki, a najmniejszą szerokość równą szerokości niecki powiększonej o co najmniej 2,0 m z każdej strony. Przy skoczniach najmniejsza szerokość obejścia wynosi 4,5 m.

Przy pralni powinno być możliwe oczyszczenie, degazacja, dezynfekcja oraz naprawa odzieży roboczej i ochronnej. W zakładach, w których odzież pracowników narażona jest na zanieczyszczenie związkami trującymi, należy zainstalować urządzenia do ich neutralizacj (program egzamin ustny)i.
Dla pracowników pralni należy przewidzieć szatnię podstawową, a dla pracowników zatrudnionych przy przyjmowaniu i sortowaniu brudnej odzieży oraz praniu i czyszczeniu — także szatnię przepustową (p. 5.3.3). Szatnie te powinny być przedzielone pomieszczeniami umywalni i natrysków.

Lepik asfaltowy

W zakładzie pralniczym powinno być wyodrębnione pomieszczenie do spożywania posiłków oraz palarnia.
Dla odprowadzenia wody z przelewu co ok. 5 m instaluje się wyloty spustowe. Woda z niecki, która przelała się do rynny, spływa do zamkniętego obiegu wody, jednak należy przewidzieć możliwość jej odprowadzenia bezpośrednio do sieci kanalizacyjnej (opinie o programie).
Do całkowitego opróżnienia niecki wykonuje się odpływ z rur lub w postaci długiej wąskiej kratki umieszczonej w poprzek niecki w jej najgłębszej części.
Pomieszczenia pomocnicze i higieniczno-sanitarne w kąpieliskach halowych obejmują:
- przebieralnie (rozbieralnie, szatnie, przechowalnie ubrań, ubieralnie),
- ustępy,
- umywalnie,
- pokoje wypoczynkowe,
- pomieszczenia dla instruktora.

Podstawowym tworzywem do wyrobów hydroizolacyjnych są asfalty (p. 3.6.2). Dalej opisano ważniejsze wyroby asfaltowe hydroizolacyjne stosowanej gorąco.
Lepik asfaltowy stosowany na gorąco (PN-58/C-96177) składa się z odpowiednio dobranej mieszanki asfaltów z dodatkiem żywic lub olejów (segregator aktów prawnych).
Lepik asfaltowy z wypełniaczem stosowany na gorąco (PN-57/B-24625) zawiera ok. 35% wypełniaczy w postaci mączki mineralnej i włókien. Produkowany w kraju lepik nosi nazwę Suberizol.
Lepiki w temperaturze ok. 20°C mają wygląd ciała stałego, a miękną w temperaturze ok. 60°C.

Po rozgrzaniu do temperatury ok. 180°C i wymieszaniu rozprowadza się je w warstwach grubości 1-2 mm szczotką do asfaltu. Lepiki stosuje się w stanie nagrzanym do przyklejania papy asfaltowej do podłoża betonowego, do sklejania warstw papy między sobą oraz do powłok izolacyjnych typu lekkiego (promocja 3 w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !