Blog

28.11.2018

Wymogi prawne dotyczące dźwigów

W artykule znajdziesz:

Uprawnienia budowlane - jakie warunki powinny spełniać dźwigi?

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i powiązane z nimi urządzenia, w tym także dźwigi osobowe oraz dźwigi do przewozu osób i towarów, zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury. Przepisy te należy zastosować podczas projektowania i budowy (rozbudowy, odbudowy, przebudowy) oraz przy zmianie sposobu użytkowania obiektów.

Wymogi prawne dotyczące dźwigów

  1. W budynkach mieszkalnych wielorodzinnych i zamieszkania zbiorowego oraz budynkach użyteczności publicznej liczba i parametry techniczno-użytkowe dźwigów powinny być zgodne z przeznaczeniem obiektu, jego wysokością oraz liczbą i rodzajem użytkowników.
  2. W budynku z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi oraz każdej wydzielonej w pionie części takiego obiektu, przynajmniej jeden dźwig służący komunikacji ogólnej powinien być przystosowany do przewozu mebli, transportu chorych na noszach i osób niepełnosprawnych. 
  3. Wymiary kabiny dźwigu dostępnego dla osób niepełnosprawnych to: szerokość - najmniej 1,1 m, długość - 1,4 m, wysokość poręczy - 0,9 m. Tablica przyzywowa powinna być umieszczona na wysokości 0,8 do 1,2m w odległości minimum 0,5 m od naroża kabiny z dodatkowym oznakowaniem dla osób niewidomych oraz informacją głosową. 
  4. Jeżeli chodzi o dźwigi przeznaczone dla ekip ratowniczych powinny one spełniać wymagania Polskiej Normy odnoszące się do dźwigów dla straży pożarnej. 
  5. W każdej kondygnacji użytkowej (poza nadbudowaną lub powstałą wskutek adaptacji strychu do celów mieszkalnych lub innych) powinien być zapewniony dostęp do dźwigu.
  6. Maszynownie dźwigów nie powinny znajdować się obok pokojów mieszkalnych. 
  7. w nieoddylatowanym szybie dźwigowym z napędem elektrycznym należy zastosować zabezpieczenia, które uniemożliwią przenoszenie się drgań z prowadnic jezdnych na konstrukcję budynku, a jednocześnie wpłyną na właściwe poziomy hałasu.

Hałas związany jest z tym, jakie zastosowano zespoły napędowe dźwigu. Dźwigi hydrauliczne, dzięki umieszczeniu napędu poza szybem, charakteryzują się bardzo niskim poziomem hałasu. Zaś elektryczne dźwigi bez maszynowni posiadają napęd w szybie, co powoduje hałas we wszystkich kondygnacjach budynku. Aby go zmniejszyć oddziela się szyby dźwigu od pomieszczeń betonowymi ścianami (dylatacja).

Najnowsze wpisy

29.05.2024
Projektant budowlany

Projektant budowlany to profesjonalista odpowiedzialny za tworzenie planów budowy budynków i obiektów inżynierskich. Jego praca jest istotna w całym procesie…

28.05.2024
Książka obiektu budowlanego

Książka obiektu budowlanego to dokument służący do systematycznego rejestrowania i archiwizowania wszelkich istotnych informacji dotyczących eksploatacji, konserwacji i remontów budynku.…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami