Wymogi techniczne przewodów wentylacyjnych


Wymogi techniczne przewodów wentylacyjnych

 

Najczęściej stosowane, w budownictwie mieszkaniowym, przewody wentylacyjne murowane to kanały murowane używane w przypadku wentylacji grawitacyjnej. Innym typem często wykorzystywanych kanałów są natomiast kanały metalowe okrągłe i prostokątne, używane w przypadku wentylacji mechanicznej. Obie grupy urządzeń wentylacyjnych są poddane licznym wymaganiom technicznym, które zostały uregulowane w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. Szczegółowe wymagania dotyczące systemów wentylacyjnych określają więc poszczególne normy.

 

Podstawowe wymagania techniczne montażu przewodów wentylacyjnych
Przewody wentylacyjne powinny być wykonane z materiałów niepalnych, jak między innymi: cegła czy też blacha stalowa. Muszą być również szczelne, co szczegółowo określa norma PN-B- 76001:1996. Od 1 stycznia 2009 akt wykonawczy Ustawy o prawie budowlanym zawiera także zmodyfikowane rozporządzenie, dotyczące zakresu oraz formy danego projektu budowlanego. Zgodnie z rozporządzeniem należy przyjąć, że przekrój, czyli innymi słowy, wielkość przewodów, niezależnie od typu wentylacji, musi wynikać ściśle z obliczeń projektowych. Podstawą do wykonywania tego rodzaju obliczeń jest zaś ilość zarówno odprowadzanego, jak i doprowadzanego powietrza przy uwzględnieniu konkretnych wymagań akustycznych. W przypadku wentylacji grawitacyjnej uwzględnia się również planowaną wysokość kanałów, wykorzystanego materiału oraz różnicy temperatur.

Inspekcje oraz czyszczenie przewodów - pozostałe wymagania
Równie istotnymi wymogami jak wymogi techniczne, określające parametry wentylacji, pozostają również: inspekcja oraz czyszczenia przewodów, realizowane dzięki specjalnej rewizji. Warto więc mieć na uwadze fakt, że w przypadku pomieszczeń biurowych oraz mieszkalnych czyszczenie powinno być przeprowadzane regularnie, co najmniej dwa razy w roku. Raz na trzy lata warto natomiast dezynfekować przewody przy pomocy odpowiednich specyfików grzybobójczych i bakteriobójczych.

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Powiązane artykuły

Stosowanie ochrony anodowej

Zagadnienie skuteczności ochrony anodowej znacznie się komplikuje, kiedy rozpuszczone wskutek lokalnej korozji aniony (np. chlorków) zmniejszają powierzchnię warstwy pasywującej. Występuje…

Anody aluminiowe

Anody aluminiowe są utleniane przy wytrącaniu trudno rozpuszczalnego w wodzie uwodnionego wodorotlenku glinu Al(OH)3, przy czym oprócz anodowego rozpuszczania aluminium…

Zmineralizowany szlam

W wodach o średniej twardości i wodach twardych przy dużej zawartości soli (tj. o dużej konduktywności) również powstają takie same…

Pełne zabezpieczenie instalacji

Na powierzchni ocynkowanej tworzą się warstwy ochronne (wodorotlenki, tlenki i sole zasadowe o bardzo małej rozpuszczalności w wodzie) zapobiegające w…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !