Blog

30.05.2018

Wymogi techniczne przewodów wentylacyjnych

W artykule znajdziesz:

Wymogi techniczne przewodów wentylacyjnych


Wymogi techniczne przewodów wentylacyjnych

 

Najczęściej stosowane, w budownictwie mieszkaniowym, przewody wentylacyjne murowane to kanały murowane używane w przypadku wentylacji grawitacyjnej. Innym typem często wykorzystywanych kanałów są natomiast kanały metalowe okrągłe i prostokątne, używane w przypadku wentylacji mechanicznej. Obie grupy urządzeń wentylacyjnych są poddane licznym wymaganiom technicznym, które zostały uregulowane w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. Szczegółowe wymagania dotyczące systemów wentylacyjnych określają więc poszczególne normy.

 

Podstawowe wymagania techniczne montażu przewodów wentylacyjnych
Przewody wentylacyjne powinny być wykonane z materiałów niepalnych, jak między innymi: cegła czy też blacha stalowa. Muszą być również szczelne, co szczegółowo określa norma PN-B- 76001:1996. Od 1 stycznia 2009 akt wykonawczy Ustawy o prawie budowlanym zawiera także zmodyfikowane rozporządzenie, dotyczące zakresu oraz formy danego projektu budowlanego. Zgodnie z rozporządzeniem należy przyjąć, że przekrój, czyli innymi słowy, wielkość przewodów, niezależnie od typu wentylacji, musi wynikać ściśle z obliczeń projektowych. Podstawą do wykonywania tego rodzaju obliczeń jest zaś ilość zarówno odprowadzanego, jak i doprowadzanego powietrza przy uwzględnieniu konkretnych wymagań akustycznych. W przypadku wentylacji grawitacyjnej uwzględnia się również planowaną wysokość kanałów, wykorzystanego materiału oraz różnicy temperatur.

Inspekcje oraz czyszczenie przewodów - pozostałe wymagania
Równie istotnymi wymogami jak wymogi techniczne, określające parametry wentylacji, pozostają również: inspekcja oraz czyszczenia przewodów, realizowane dzięki specjalnej rewizji. Warto więc mieć na uwadze fakt, że w przypadku pomieszczeń biurowych oraz mieszkalnych czyszczenie powinno być przeprowadzane regularnie, co najmniej dwa razy w roku. Raz na trzy lata warto natomiast dezynfekować przewody przy pomocy odpowiednich specyfików grzybobójczych i bakteriobójczych.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami