Wyniki badań powłoki

 

Wyniki badań powłoki

W częściach czołowych konstrukcji znajdują się przepony żelbetowe w kształcie kratownic z górnym pasem zakrzywionym. Górny pas przepony jest zbrojony prętami 2 0 16 mm, dolny zaś prętami 4 0 12 mm (program uprawnienia budowlane na komputer). Poprzecznie do osi dźwigara w odstępach co 3 m znajdują się żebra usztywniające o przekroju 22,5X12,9 cm. Powłoka zbrojona jest czterema siatkami stalowymi z drutu 0 1 mm i siatką rozdzielczą z drutu 0 5,5 mm o oczkach 20X20 cm.

W celu przymocowania powłoki do słupów, w miejscu gdzie ona spoczywa, przyspawano kątowniki 100X100X12 mm o długości 400 mm. Ponadto do zbrojenia żeber podłużnych przyspawano pętle montażowe 0 28 mm po cztery z każdej strony powłoki (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Wyniki badań powłoki (rozwarcie rys nastąpiło przy obciążeniu wynoszącym 145% obciążenia obliczeniowego, zniszczenie zaś przy obciążeniu wynoszącym 280% tego obciążenia) pozwoliły na zmniejszenie grubości powłoki z 2,5 cm na 2,0 cm i umieszczenie dwóch warstw siatki stalowej zamiast projektowanych czterech.
Inną konstrukcję prefabrykowanych powłok walcowych przyjęto przy budowie cementowni w USA (uprawnienia budowlane).

Powłoki, składane z elementów, zostały zastosowane do przekrycia budynku biurowego, garażu i hali produkcyjnej, których rozpiętości wynosiły odpowiednio: 6,10, 12,20 i 24,40 m (ciężar elementu dla ostatniego przypadku wyniósł 26 T). Dla zmniejszenia ciężaru elementów wykonano je z betonu o y = 1920 kG/ms. W celu powtórnego wykorzystania deskowania przyjęto jednakową szerokość powłok dla różnych obiektów, wyznaczając wymiary na podstawie dopuszczalnego ciężaru elementów prefabrykowanych, których długość przyjęto równą rozpiętości przekrywanego pomieszczenia. Powłoki uzbrojono trzema warstwami siatek. Podstawowe zbrojenie powłok garażu i oddziału produkcyjnego jest sprężone. To rozwiązanie jest ekonomiczniejsze od przedstawionego wyżej, gdyż elementy - wobec stosowania jednego tylko żebra podłużnego - mogą być tu lżejsze (program egzamin ustny).

Najlżejsze elementy

Najlżejsze elementy prefabrykowanych powłok walcowych otrzymujemy stosując segmenty powłokowe o małej szerokości, zespalane ze sobą za pomocą sprężania. Przekrój takiej konstrukcji przekrycia hali pilastej (Szwajcaria). Każdy prefabrykowany element ma szerokość 1,39 m (dla modułu 1,40 m), grubość 4,5 cm, ciężar zaś 2,75 T (opinie o programie). Na brzegu tych elementów przyjęto wzmocnienie w postaci wystającego ku górze żeberka (h = 20 cm), w którym wykonano otwory dla przepuszczenia kabli łączących ze sobą wszystkie elementy powłoki o długości 25,20 m.
Ciekawą konstrukcję walcową utworzoną z prefabrykowanych elementów żelbetowych typu panwiowego.

Płyty te o długości 6,00 m i szerokości 1,50 m kształtują powłokę na siatce słupów 6,00X X 18,00 m przez zalanie spoin między płytami zaprawą cementową szybko twardniejącą po uprzednim zespawaniu dolnych wystających z płyt elementów stalowych. W ten sposób zostały uformowane z czołowych żeber górne pasy przepon, które dla uzyskania sztywnej mało odkształcalnej konstrukcji powłoki zostały sprężone przez naciągnięcie wkładek zbrojeniowych na podporach. Dolnymi pasami przepon są tu sprężone ściągi stalowe. Przyjęto paraboliczną oś powłoki (segregator aktów prawnych). Założono strzałkę luku równą 1/12 rozpiętości. W żebrach czołowych przyjęto konstrukcyjnie zbrojenie 4 0 12 mm oraz beton marki 300, w płycie i żebrach podłużnych natomiast - beton marki 200.

Przez zastosowanie sprężenia górnego pasa przepony i sprężonych ściągów uzyskano m.in.: monolityczną konstrukcję przepony bez użycia górnych nakładek stykowych prefabrykowanych elementów, możność regulowania wielkości i znaków naprężeń w górnym pasie przepony, należyte współdziałanie elementów przepony przy obciążeniu niesymetrycznym oraz eliminację przesunięcia przesuwnej podpory przepony od obciążenia przeważającego jakim jest ciężar własny powłoki i obciążenie stałe (promocja 3 w 1).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Instalacja odgromowa

Instalacja odgromowa, zwana także instalacją piorunochronną, do systemu włączającego w celu ochrony budynków i innych struktur przed wyładowaniem awaryjnym, takich…

Hydroizolacja

Hydroizolacja do procesu lub techniki, która ma na celu wyeliminowanie przenikaniu wody do konstrukcji budowlanej lub innego obiektu. Jest to…

Stabilność zboczy

Stabilność zboczy do zdolności zbocza (np. wzniesienia, skarpy, nasypu) do utrzymania się w jednym kawałku i nie leczyć osunięcia, załamaniu…

Inżynieria glebowa

Inżynieria glebowa to dziedzina inżynierii, która dotyczy badań, projektowania i zarządzania glebami oraz gruntem w kontekście ochrony infrastruktury, takich jak…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !