Blog

Wiązania zdjęcie nr 10
30.04.2021

Wyprawianie powierzchni betonu

W artykule znajdziesz:

Wyprawianie powierzchni betonu

Wiązania zdjęcie nr 11
Wyprawianie powierzchni betonu

Przy wyprawianiu starego muru należy oczyścić go dobrze z odpadającej wyprawy i wyskrobać zaprawę ze spoin, nawet do głębokości 2 cm. Mur ze starą wyprawą należy dokładnie nasiekać i zdrapać gwoździami, a po tym oczyścić szczotką drucianą z kurzu, który stwarza niebezpieczeństwo oddzielania się wyprawy od muru (program uprawnienia budowlane na komputer).
Stary, jak i nowy mur należy również dobrze zwilżyć (patrz uwagi wyżej) bezpośrednio przed narzuceniem wyprawy.
Przy wyprawach gipsowych zwilżenie muru wodą nie musi być tak staranne.

Wyprawianie powierzchni betonu jest trudniejsze, niż wyprawianie na murze. Przygotowanie podkładu pod wyprawę szlachetną musi być w tym przypadku jeszcze staranniejsze (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Przede wszystkim należy powierzchnię betonu dobrze nasiekać dłutami, kilofami, a jeszcze lepiej młotkami pneumatycznymi i to tak głęboko, aby stworzyć należytą przyczepność dla przyszłej wyprawy. Po nasiekaniu powierzchni betonu należy ją dobrze sczyścić szczotkami drucianymi i należycie zwilżyć
wodą. Na mokrą powierzchnię betonu narzucamy zawsze najpierw obrzutkę z zaprawy cementowej 1:1, a dopiero po częściowym jej stwardnieniu dajemy podkład z zaprawy wapiennocementowej, np. o stosunku 1:1:6. Podobna obrzutka jest niezbędna przy wyprawianiu sufitów (uprawnienia budowlane).

Im wolniej wiąże wyprawa, tym będzie mocniejsza. Dlatego nie zaleca się wyprawiać w lecie podczas silnego działania słońca; najlepiej jest wykonywać wyprawianie zewnętrzne na wiosnę lub jesieni. W tych przypadkach, kiedy wyprawianie musi być wykonane podczas letnich upałów, należy robić to, o ile możności, na stronach budynku znajdujących się w danej porze dnia w cieniu. Świeża wyprawa musi być utrzymywana stale w stanie wilgotnym, głównie w pierwszym okresie po ułożeniu. Zwilżanie odbywa się najczęściej przez polewanie wodą za pomocą węża gumowego. Również zaleca się świeżo wyprawione powierzchnie zakrywać mokrymi matami, chroniąc je od prędkiego wysychania. Skrzynie, w których przygotowuje się zaprawę, nie powinny być również wystawiane na działanie słońca (program egzamin ustny).

Materiały na podkład

Nie tylko szkodliwie działa słońce w ciągu dnia, lecz również niebezpieczny jest mróz podczas nocy jesiennych. Na zmarznięty podkład nie wolno w żadnym przypadku nakładać wyprawy, lecz trzeba poczekać, aż mur od taje lub też rozgrzać go sztucznie.
Na ogół zwraca się mało uwagi na gatunek piasku, odgrywający dużą rolę przy wykonywaniu dobrego podkładu (opinie o programie).

Piasek musi być czysty, twardy, ostry i o ziarnach różnorodnej wielkości, ażeby zaprawa cementowo wapienna była po tym odpowiednio wytrzymała i szczelna. Piasek zawierający glinę, muł lub jakiekolwiek szkodliwe domieszki nie nadaje się do wyprawiania.
Wielkość ziaren piasku zależy od rodzaju wyprawy. Im piasek jest grubszy, tym wyprawa będzie bardziej szorstka, im zaś piasek jest drobniejszy, tym gładziej możemy zatrzeć wyprawę. Jednak przy drobnym piasku najmniejsze ziarna powinny być takiej wielkości, ażeby je można było wyczuć w ręce. W każdym bądź razie piasek nie powinien posiadać zbyt dużo drobnych cząstek lub też pyłu.
Środki wiążące. Przy przygotowywaniu zaprawy na podkład trzeoa zwrócić specjalną uwagę na wybór środków wiążących (segregator aktów prawnych).

Wybór ten zależy od miejscowych zwyczajów oraz od względów gospodarczych. W zależności od środków wiążących otrzymujemy wyprawę mniej lub więcej odporną na wpływy atmosferyczne: im tłustsza jest mieszanina, tym będzie odporniejsza wyprawa. Mieszanina nie może być również za tłusta, gdyż łatwo powstają wtedy pęknięcia włosko watę wywołane skurczem. Przy nadmiernej tłustości wyprawa okaże się zanadto ścisła, utrudniając przez to parowanie wilgoci zawartej w murze.

Z tego względu wyprawa przy całej swej spoistości musi być dostatecznie porowata, ażeby wilgoć z podkładu mogła łatwo wydostawać się na zewnątrz i żeby sama wyprawa szlachetna mogła łatwo wysychać. Jako środki wiążące do podkładu używa się wapno hydratyzowane i cement portlandzki (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

15.07.2024
Wiązania zdjęcie nr 12
Specjalność wyburzeniowa - uprawnienia budowlane

Pozwolenie na rozbiórkę jest rodzajem pozwolenia, które daje prawo do wykonywania prac związanych z rozbiórką budynków. W Polsce, aby uzyskać…

15.07.2024
Wiązania zdjęcie nr 13
Konstruktor uprawnienia budowlane

W dziedzinie budownictwa kluczową rolę odgrywa projektant konstrukcji, który odpowiada za projektowanie budynków z uwzględnieniem ich wytrzymałości, stabilności i bezpieczeństwa.…

Wiązania zdjęcie nr 16 Wiązania zdjęcie nr 17 Wiązania zdjęcie nr 18
Wiązania zdjęcie nr 19
Wiązania zdjęcie nr 20 Wiązania zdjęcie nr 21 Wiązania zdjęcie nr 22
Wiązania zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Wiązania zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Wiązania zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Wiązania zdjęcie nr 32 Wiązania zdjęcie nr 33 Wiązania zdjęcie nr 34
Wiązania zdjęcie nr 35
Wiązania zdjęcie nr 36 Wiązania zdjęcie nr 37 Wiązania zdjęcie nr 38
Wiązania zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Wiązania zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Wiązania zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami