Blog

04.05.2021

Wyprawy ciągnione szablonem

W artykule znajdziesz:

Wyprawy ciągnione szablonem

Wyprawy ciągnione szablonem

Tak wykonane uzbrojenie pokrywa się siatką. Aby całość uchronić od rdzewienia powleka się konstrukcję i siatkę mlekiem cementowym, o ile nie zastosowaliśmy drutu ocynkowanego (program uprawnienia budowlane na komputer).
Jeżeli zaprawa ma być narzucana w górę, wówczas w celu jej zaoszczędzenia układa się za siatkę papier z worków po cemencie itp. Wykonanie sztucznego sklepienia gotyckiego na szkielecie z drutów, obciągniętym siatką metalową, żebrowanie sklepień wykonano z zaprawy gipsowej zabarwionej na kolor ceglany, zaś pola wyprawiono lekko nakrapianą zaprawą wapienną.

Przy wykonaniu sztucznej kopuły szkielet jej tworzą pręty wygięte w kierunku południkowym, usztywnione prętami wygiętymi w kierunku równoleżnikowym. Poza tym konstrukcja wygląda tak samo, jak poprzednio opisane (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Wyprawy ciągnione szablonem na wzór gzymsów wykonuje się wielowarstwowo, gdyż przy pracach tych chodzi zawsze o robotę czystą, o zachowanie ostrych krawędzi itp., co jest osiągalne tylko przez różniczkowanie materiału w miarę wzrastania skali wymagań odnośnie gładkości powierzchni. Drugim powodem stosowania sztucznego podłoża pod wyprawy szlachetne jest zbyt mała przyczepność tych wypraw do konstrukcji ścian i stropów. Z tego względu stosujemy podłoże pośrednie, umocowane do konstrukcji, zdolne do utrzymania wyprawy (uprawnienia budowlane).

Należy tu trzcinowanie i obicie siatką oraz wyłożenie płytami wiórkowo-cementowymi, o ile chodzi równocześnie o polepszenie wartości cieplnej ściany lub stropu. Materiały te opisaliśmy w rozdziale VI.
Maty trzcinowe używa się najczęściej przy pokrywaniu zaprawą powierzchni drewna, np. przy zastosowaniu szlachetnej wyprawy do drewnianych konstrukcji pawilonów wystawowych. Maty te rozpościera się długością trzcin prostopadle do desek i mocuje przez podwiązanie drutem wyżarzonym o średnicy około 1,6 mm, zakręconym dookoła haczykowatych gwoździ sufitowych, wbijanych w odstępach co 15 do 25 cm (program egzamin ustny).

Aby osiągnąć lepszą przyczepność wyprawy, podkłada się pod maty pojedyncze łodygi w poprzek trzcin co 20 cm. Wyprawa zachodzi wtedy na tylną stronę mat. Grubość wyprawy na trzcinie wynosi przeciętnie 3 cm. Najpierw narzuca się wyprawę wapienną lub wapienno- gipsową, a na to - wyprawę wapienną (opinie o programie).

Maty z listewek

Maty z listewek (dranic) przymocowuje się tak samo jak i maty z trzciny. Dranice przybija się w dwóch warstwach ukośnych pod kątem 45°, czyli prostopadle do siebie. Wyprawia się na nich jak na trzcinie. Przy siatkach metalowych należy pamiętać o zabezpieczeniu ich od rdzewienia. W tym celu najpierw obrzuca się je zaprawą cementową, aby pokryła ona szczelnie wszystkie druty, a potem dopiero narzuca się wierzchnią wyprawę. Siatkę przybija się do drewna i murów gwoździami sufitowymi, haczykowatymi w odstępach około 20 cm na krzyż.

Przy stosowaniu jako podłoża płyt wiórkowo-cementowych należy pamiętać, aby płyty te były ze sobą połączone na czołach. Ponadto styki płyt należy pokryć paskami juty lub gęstej siatki metalowej (szerokość pasków 10 do 15 cm.) Paski metalowe przybija się gwoździami, zaś paski jutowe przykleja się gipsem. Bez tych pasków wyprawa będzie pękać w miejscu styków i żadne naprawki ani żyłkowania tych rys nie usuną.

Sgraffito (od włoskiego słowa „sgraffiare’’ - drapać) jest rodzajem wyprawy szlachetnej o kilku barwnych warstwach, naniesionych jedna na drugą, w których wycina się i wyskrobuje różne wzory, litery itp., tak aby ujawniając barwy poszczególnych warstw osiągnąć w wyniku rysunek różnokolorowy. Stosujemy je przeważnie do ozdobnych wnętrz, ale mogą też być używane i na zewnątrz.

Na podkład sgraffito stosuje się zaprawę cementowowapienną (np. 1:1:6). Poszczególne warstwy barwne wykonywa się bądź z fabrycznie przygotowanych suchych mieszanin używanych do zewnętrznych wypraw szlachetnych, bądź też robi się mieszanki na budowie, takie same, jak w wyprawach szlachetnych zewnętrznych (promocja 3 w 1). W zależności od tego, czy rysunek jest drobniejszy czy grubszy, używa się ziaren różnych wielkości. Im drobniejsze ziarna, tym robota jest łatwiejsza i dokładniejsza.

Najnowsze wpisy

09.05.2024
Architekt - po co mu uprawnienia budowlane?

Jeśli chcesz zostać architektem, potrzebne będą Ci specjalne uprawnienia budowlane. Uzyskanie tych uprawnień nie jest proste. Kandydat na architekta musi…

07.05.2024
Praktyki budowlane. Wszytko, co musisz o nich wiedzieć

Znaczenie praktyki zawodowej w zdobywaniu uprawnień budowlanych Praktyka zawodowa odgrywa kluczową rolę w zdobywaniu uprawnień budowlanych dla architektów oraz innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami