Blog

Temperatura pieca zdjęcie nr 10
30.04.2021

Wyprawy drobnoziarniste

W artykule znajdziesz:

Wyprawy drobnoziarniste

Temperatura pieca zdjęcie nr 11
Wyprawy drobnoziarniste

W zależności od rodzaju obróbki powierzchniowej dzielimy wyprawy na drobnoziarniste, średnioziarniste i gruboziarniste. Stosownie do tego podziału ilości składników na 1 m2 wyprawy (program uprawnienia budowlane na komputer).
Jeżeli zastosujemy do mieszaniny podział ziaren dokładniejszy, podany w rozdziale „Mączki i grysiki", dostaniemy następującą tablicę mieszanin na 100 kg suchej wyprawy.
Jako ogólną zasadę należy przyjąć, że lepiej jest używać kolorowych grysików i mączek, a stosunkowo mało, lub nawet wcale - farby, wykorzystując jedynie barwę grysików.

Zwykle bowiem farba działa nieco osłabiająco na wytrzymałość zaprawy. Dobre efekty daje dodatek łyszczyku. Ziarna jego jednak nie mogą być większe od największych ziaren kruszywa (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Zwykle przy grysikach drobnoziarnistych dajemy łyszczyk o wielkości do 1,5 mm, przy średnioziarnistych - do 4 mm, a przy gruboziarnistych - do 6 mm.
Jeżeli nie kupujemy gotowej suchej wyprawy, a przyrządzamy ją na budowie, to mieszamy najpierw dokładnie na sucho cement z farbą, aż otrzymamy mieszaninę o jednostajnym odcieniu. Dodajemy następnie suche wapno, dalej mączki i grysiki, po czym przesiewamy całość trzykrotnie przez sito, aby usunąć grudki, a dopiero na koniec powoli dolewamy czystej wody.

Łyszczyk dodajemy po przesianiu kruszywa, a przed dodaniem wody. Wyprawę tę najlepiej przyrządzać mechanicznie w specjalnych czysto utrzymanych pomieszczeniach zaopatrzonych w odpowiednie składy na każdy materiał osobno, aby się ze sobą nie pomieszały (uprawnienia budowlane).
Jak widzimy z tablicy 6 mamy tam na 100 kg mieszaniny 20 kg środków wiążących (16 kg wapna i 4 kg cementu), czyli stosunek spoiwa do kruszywa jak 1:4, a zarazem stosunek cementu do wapna również jak 1:4 (program egzamin ustny).

Obecność wapna

Obecność wapna jest korzystna, wywołuje bowiem lepszą urabialność zaprawy i opóźnia nieco czas wiązania cementu. Daje to więcej czasu na obróbkę powierzchni wyprawy.
Przy używaniu wapna w proszku (hydratyzowanego) należy je najpierw dobrze przesiać, gdyż w razie pozostania w nim grudek, mogą one zgasić się później w gotowej wyprawie na murze i spowodować odpryski (opinie o programie).

Przy wykonywaniu wypraw szlachetnych ważną rzeczą jest przygotowanie należytego podkładu. Będzie to zaprawa wapienno-cementowa lub cementowa. Dlatego temu zagadnieniu poświęcimy poniżej nieco uwagi.
Przygotowanie muru pod podkład. Przed wykonaniem podkładu ważną rzeczą jest przygotowanie muru pod podkład. Mur musi być oczyszczony z kurzu, z wszelkich nieczystości i nie może być przy tym gładki. Spoiny, jeżeli były wypełnione zaprawą lub wystawione na działanie mrozu, muszą być wyskrobane (segregator aktów prawnych).

Przed narzuceniem podkładu mur musi być dokładnie zwilżony. Jeżeli mur jest suchy i nie zostanie zwilżony (co się często zdarza przez zaniedbanie lub zapomnienie), wtedy wchłania on za prędko wilgoć ze świeżo narzuconego podkładu, przedwcześnie przerywając proces wiązania i twardnienia. Podkład staje się wtedy kruchy, a wytrzymałość jego jest ograniczona.
Należy specjalnie starać się o dobre związanie wyprawy z murem, gdyż inaczej wyprawa ta może w przyszłości odpaść.

Mur ma około 2 razy mniejszy współczynnik rozszerzalności cieplnej od wyprawy cementowej, a 1,5 razy mniejszy od wapiennej. Dlatego też w płaszczyźnie styku muru z wyprawą powstają naprężenia, mogące doprowadzić do spękania wyprawy.
Należy dalej uważać, aby przed pokryciem wyprawą mur był wyschnięty. Wyprawa położona na murze wilgotnym utrudnia jego wyschnięcie i przedłuży ten proces o kilka miesięcy. Ponadto wilgoć wychodząca z muru zabiera ze sobą sole, które osiadając na wyprawie tworzą brzydkie plamy (promocja 3 w 1).

Ważne jest dalej, aby mur pod wyprawę był wykonany na puste spoiny, tj. aby widoczne na zewnątrz spoiny były nie wypełnione zaprawą na głębokość 1 do 1,5 cm. Szczególnie jest to niezbędne przy murowaniu z cegły maszynowej, gładszej od ręcznej.

Najnowsze wpisy

12.07.2024
Temperatura pieca zdjęcie nr 12
Jak zdobyć uprawnienia budowlane konserwatorskie?

Uprawnienia budowlane konserwatorskie mają fundamentalne znaczenie w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego. Ich posiadanie umożliwia nadzór oraz prowadzenie prac budowlanych przy…

12.07.2024
Temperatura pieca zdjęcie nr 13
Czy warto zrobić kurs na uprawnienia budowlane?

Wielu przyszłych inżynierów i architektów zastanawia się, czy warto zainwestować czas i pieniądze w kurs przygotowujący do egzaminu na uprawnienia…

Temperatura pieca zdjęcie nr 16 Temperatura pieca zdjęcie nr 17 Temperatura pieca zdjęcie nr 18
Temperatura pieca zdjęcie nr 19
Temperatura pieca zdjęcie nr 20 Temperatura pieca zdjęcie nr 21 Temperatura pieca zdjęcie nr 22
Temperatura pieca zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Temperatura pieca zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Temperatura pieca zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Temperatura pieca zdjęcie nr 32 Temperatura pieca zdjęcie nr 33 Temperatura pieca zdjęcie nr 34
Temperatura pieca zdjęcie nr 35
Temperatura pieca zdjęcie nr 36 Temperatura pieca zdjęcie nr 37 Temperatura pieca zdjęcie nr 38
Temperatura pieca zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Temperatura pieca zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Temperatura pieca zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami