Wyprodukowane zbrojenie

Wyprodukowane zbrojenie

Wyprodukowane zbrojenie może być transportowane do betoniarni albo ręcznie, jeśli odległość jest niewielka, albo na specjalnych wózkach (program uprawnienia budowlane na komputer).
Na wózkach zbrojenie powinno być układane w ten sposób, aby nie ulegało zniszczeniu, tzn. zgnieceniu pod własnym ciężarem, lub nie miało zwisów powodujących trwałe odkształcenia.
Do przewożenia zbrojeń belek DMS, stropów Pietrunkina czy też typu leningradzkiego, nadproży „L 22” itp. służy wózek pomysłu autora (rys. 17), czyniący zadość tym wymaganiom (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Do obowiązków betoniarzy należy formowanie elementów najlepszej jakości. W związku z tym grupa betoniarzy przyjmując od grupy zbrojarzy gotowe zbrojenie powinna, niezależnie od kontroli międzyoperacyjnej, przeprowadzonej przez kontrolę techniczną, przeprowadzać każdorazowo kontrolę we własnym zakresie.

Szczególną uwagę należy zwrócić na to:
- czy stal ma wymagany przekrój,
- czy zbrojenie ma prawidłowe wymiary,
- czy łączenia prętów są zgodne z rysunkiem roboczym i są dostatecznie mocne (uprawnienia budowlane).
- czy pręty użyte do zbrojenia są oczyszczone z rdzy, błota i innych zanieczyszczeń, a w szczególności zanieczyszczeń smarami.

Zbrojenie nie odpowiadające choćby jednemu z wymienionych warunków nie powinno być przez betoniarzy przyjęte.
Jednym ze składników betonu oprócz cementu i kruszywa jest woda. Powoduje ona wiązanie, a następnie twardnienie betonu. Ponadto nadaje ona mieszance betonowej odpowiednią konsystencję. Od ilości wody i jej jakości zależy odpowiednia wytrzymałość betonu (program egzamin ustny). Orientacyjnie do 100 kg cementu dodaje się około 25 1 wody. Dokładną ilość sprawdza się laboratoryjnie. Jakościowo woda powinna być czysta, najlepiej woda zdatna do picia. Nie należy stosować do betonu wody brudnej, zanieczyszczonej gnijącymi cząstkami roślinnymi, pochodzącej ze ścieków fabrycznych, kanałów, stawów stojących itp. Wodę brudną możemy od razu odróżnić po jej barwie lub zapachu.

Chlorek wapniowy

W przypadku użycia do betonów wątpliwej jakości wody należy koniecznie przedtem poddać ją badaniom laboratoryjnym. Jeśli okaże się, że woda nie nadaje się do użycia, stosować jej nie wolno.
Należy zaznaczyć, że woda, która nie została „zużyta” w cemencie do jego wiązania i nie weszła z nim w związki chemiczne, z biegiem czasu wyparowuje, tworząc w betonie pory, czyli próżnie. Pory te czynią beton nieszczelnym i zmniejszają jego wytrzymałość (opinie o programie). Dlatego aby uzyskać beton o najmniejszej ilości próżni, najczęściej stosuje się beton zagęszczony przez ubijanie lub wibrowanie (potrząsanie), rzadziej zaś ciekły, czyli lany, który zawierając dużo wody, nie może być wytrzymały ani też szczelny.

Chlorek wapniowy jest to produkt otrzymywany w krajowych fabrykach sody. Rozprowadzany jest w handlu w beczkach blaszanych w postaci krystalicznej lub białych płatków.
Zaprawa cementowa z dodatkiem chlorku wapniowego jest stosowana w przypadku gdy chodzi o przyspieszenie wiązania i twardnienia oraz w celu umożliwienia wiązania i twardnienia w temperaturze kilku stopni poniżej zera.

Chlorek wapniowy działa korzystnie tylko przy stosowaniu cementu portlandzkiego (segregator aktów prawnych). Ilość chlorku wapniowego dodana do betonu powinna być obliczona tylko w stosunku do ciężaru cementu.
Pierwszym widocznym skutkiem dodania chlorku wapniowego do betonu jest ocieplenie się świeżej masy betonowej. Ocieplenie to będzie tym większe, im beton jest tłuściejszy. Dlatego chlorek wapniowy dodajemy do betonu przede wszystkim w porze zimowej.

Drugim korzystnym objawem jest poprawa urabialności świeżej masy betonowej. Woda z rozpuszczonym w niej chlorkiem wapniowym staje się bardziej lekka, gdyż przez podniesienie temperatury rozszerza się i można jej dodać do betonu od 3 do 5°/o mniej niż zwykle bez pogorszenia ciekłości betonu.

Trzecim korzystnym objawem jest zwiększenie szczelności betonu wskutek tego, że chlorek czyni beton w okresie twardnienia bardziej odpornym na brak wilgoci, co zmniejsza straty powstałe w wyniku niedostatecznego zraszania (polewania) elementów wodą (promocja 3 w 1).

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Układ włókien drewna

Większość stwierdzonych szkód parkietów wynikała ze szkodliwego oddziaływania podłoża. Można tu wymienić zabarwienia, paczenie lub pęknięcia w miejscach narażonych na…

Odklejanie się płytek

Klej należy mocno naciągnąć na podłoże i rozprowadzić szpachlą grzebieniową aż do wytworzenia równomiernej warstwy o grubości co najmniej 3…

Przyczepność płytek

Przyczepność płytek i ich przyleganie do podłoża całą powierzchnią musi zapewnić warstwa zaprawy lub kleju. Osiągnięcie tego zależy od jakości…

Płytki z ceramiki szlachetnej

Niebezpieczeństwo odłamywania się krawędzi płytek jest niewielkie, gdy spoiny są wypełnione zaprawą o dużej wytrzymałości i dobrze zagęszczoną, związaną z…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !